Proiecte / Examene de Diplomă

<< Comisiile pentru examenul de licenta iulie 2024 >>

 
Incepand cu data de 10.06.2024 se va proceda la eliberarea actelor de studii si pentru absolventii promotiei 2023 (licenta si master).
Ridicarea actelor de studii se va face de la Biroul Acte de Studii, situat in cladirea Rectorat, Camera 307.
Programul de eliberare este de luni pana vineri, intre orele 9,00 – 13,00, in conformitate cu Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentelor universitare in cadrul Politehnicii Bucuresti.

 

Examene de finalizare a studiilor de licență – sesiunea iulie 2024

 

In perioada 01 iulie – 05 iulie 2024 se sustine examenul de licenta/diploma/absolvire.

Înscrierea absolvenților pentru examentul de finalizare a studiilor de licență se face la secretariatul facultații in perioada 17 – 21 iunie 2024.

Înscrierea absolvenților pentru examenul de finalizare a studiilor se efectueazä individual la secretariatul facultății, fiecare absolvent trebuind sä depună următoarele documente:

 • cererea de înscriere la examen, formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează, se incarca pe platforma și se aduce si la secretariatul facultății in original;
 • dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că absolventul a predat on-line, conform
  regulamentului, lucrarea de licență/proiectul de diplomă/lucrarea de absolvire/ lucrarea de disertaţie;
 • buletinul/cartea de identitate sau paşaportul în copie certificată „conform cu originalul” în baza
  documentului original prezentat de absolvent;
 • declarația pe proprie răspundere de originalitate a lucrării de licență/proiectului de diplomă/lucrării
  de absolvire/ lucrării de disertaţie, formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează, se incarca pe platforma și se aduce si la secretariatul facultății in original
 • dovada completării chestionarului de angajabilitate, formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează, se incarca pe platforma și se aduce si la secretariatul facultății in original
 • două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm – se vor depune la
  secretariatul facultății
 • document de atestare a competențelor lingvistice pentru o limbă străină de circulație internațională;
 • copia certificată „conform cu originalul” a Scrisorii de acceptare / Ordinului Ministrului / Aprobării
  de școlarizare / Atestatului de recunoaștere a studiilor (numai pentru studenţii străini) în copie;
 • raportul de similitudine.

<< Regulament finalizare studii Politehnica Bucuresti 2023-2024 >>

 

<< Acte lipsa studenti anul 4 licenta 2024 >>

<< Comisiile pentru examenul de licenta februarie 2024 >>

Examene de finalizare a studiilor de licență – sesiunea februarie – martie 2024

 

În perioada 26 februarie – 01 martie 2024 se susține examenul de diplomă/absolvire.

Înscrierea absolvenților pentru examentul de finalizare a studiilor de licență se face la secretariatul facultații in perioada 12 – 16 februarie 2024.

Înscrierea absolvenților pentru examenul de finalizare a studiilor se efectueazä individual la sediul facultății, fiecare absolvent trebuind sä depună următoarele documente:

 • cererea de înscriere la examen (Anexele 1a și 1b); formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent, și se aduce la secretariatul facultății;
 • dovada eliberatä de secretarul comisiei de examen cä a predat on-line proiectul de diplomă/absolvire;
 • copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului, se aduce la secretariatul facultății;
 • declarația pe proprie răspundere de originalitate a proiectului de diplomă (Anexa 2); formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se semneazä de către absolvent, și se aduce la secretariatul facultății;
 • dovada completării chestionarului de angajabilitate; formularul  se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se aduce la secretariatul facultății.
 • două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm se vor depune la secretariatul facultății (pentru absolvenții studiilor universitare de licență, de scurtă durată şi de lungă durată).
 • certificatul de atestare a competențelor lingvistice pentru o limbă străină de circulație internațională, conform prevederilor legale, Originalul se va depune la secretariatul facultății
 • copia Scrisorii de acceptare / Ordinului Ministrului / Aprobării de școlarizare / Atestatului de recunoaștere a studiilor (numai pentru studenții străini). Originalul se va depune la secretariatul facultãții.
 • Fișa de lichidare se ridica de la secretariat si se completeaza. Dacă aveți datorii către diversele servicii (cămin, contabilitate, bibliotecă, social, etc.) aveți grijă să le achitați. Dacă dosarul de la secretariat este incomplet aduceți actele necesare.

 

Lucrarea trebuie încărcată pe Moodle la sectiunea „Examen de diplomă” în format pdf și fișierul nu trebuie să fie mai mare de 20MB, căci altfel rezultă Eroare 2 la încărcare.

Chestionarul de angajabilitate se gasește în meniul din dreapta (banda verde)!

În lista de îndrumători nu veți găsi persoanele care nu sunt cadre didactice titulare. În acest caz folosiți numele secretarului comisiei.

<< Comisiile pentru examenul de licenta septembrie 2023 >>

Inscrierea pentru sustinerea examenului de licenta se efectueaza in perioada 28.08 – 08.09.2023 la secretariatul facultatii
<< Comisiile pentru examenul de licenta iulie 2023 >>

 

Examene de finalizare a studiilor de licență – sesiunea iunie-iulie 2023

În perioada 03 iulie – 07 iulie 2023 se susține examenul de diplomă/absolvire.

Înscrierea absolvenților pentru examentul de finalizare a studiilor de licență se face la secretariatul facultații in perioada 19 iunie – 23 iunie 2023.

Înscrierea absolvenților pentru examenul de finalizare a studiilor se efectueazä individual la sediul facultății, fiecare absolvent trebuind sä depună următoarele documente:

 • cererea de înscriere la examen (Anexele 1a și 1b); formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent, și se aduce la secretariatul facultății;
 • dovada eliberatä de secretarul comisiei de examen cä a predat on-line proiectul de diplomă/absolvire;
 • copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului, se aduce la secretariatul facultății;
 • declarația pe proprie răspundere de originalitate a proiectului de diplomă (Anexa 2); formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se semneazä de către absolvent, și se aduce la secretariatul facultății;
 • dovada completării chestionarului de angajabilitate; formularul  se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se aduce la secretariatul facultății.
 • două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm se vor depune la secretariatul facultății (pentru absolvenții studiilor universitare de licență, de scurtă durată şi de lungă durată).
 • certificatul de atestare a competențelor lingvistice pentru o limbă străină de circulație internațională, conform prevederilor legale, Originalul se va depune la secretariatul facultății
 • copia Scrisorii de acceptare / Ordinului Ministrului / Aprobării de școlarizare / Atestatului de recunoaștere a studiilor (numai pentru studenții străini). Originalul se va depune la secretariatul facultãții.

Fișa de lichidare se lucrează de către secretariat. Dacă aveți datorii către diversele servicii (cămin, contabilitate, bibliotecă, social, etc.) aveți grijă să le achitați. Dacă dosarul de la secretariat este incomplet aduceți actele necesare.

Lucrarea trebuie încărcată pe Moodle la sectiunea „Examen de diplomă” în format pdf și fișierul nu trebuie să fie mai mare de 20MB, căci altfel rezultă Eroare 2 la încărcare.

Chestionarul de angajabilitate se gasește în meniul din dreapta (banda verde)!

În lista de îndrumători nu veți găsi persoanele care nu sunt cadre didactice titulare. În acest caz folosiți numele secretarului comisiei.

<< Comisiile pentru examenul de licenta februarie 2023 >>

 

<< Comisiile pentru examenul de licenta septembrie 2022 >>

 

Inscrierea la examenul de diploma se face in perioada 29.08 – 09.09.2022

Examenele vor fi in perioada 12-14 septembrie.

 

<< Comisiile pentru examenul de licenta iulie 2022 >>

 

Examene de finalizare a studiilor de licență – sesiunea iunie-iulie 2022

 

Înscrierea absolvenților pentru examentul de finalizare a studiilor de licență se face la secretariatul facultații in perioada 20 iunie – 24 iunie 2022.

Înscrierea absolvenților pentru examenul de finalizare a studiilor se efectueazä individual, fiecare absolvent trebuind sä depună următoarele documente:

 • cererea on-line de înscriere la examen (Anexele 1a și 1b); formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent, și se încarcă scanat in secțiunea date personale din platformă;
 • dovada eliberatä de secretarul comisiei de examen cä a predat on-line proiectul de diplomă/absolvire;
 • copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului in format electronic, scanat; se încarcă in secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;
 • declarația pe proprie răspundere de originalitate a proiectului de diplomă (Anexa 2); formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se semneazä de către absolvent, și se încarcă scanat in secțiunea date personale;
 • dovada completării chestionarului de angajabilitate; formularul  se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se încarcă in secțiunea date personale.
 • două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm se vor depune la secretariatul facultății (pentru absolvenții studiilor universitare de licență, de scurtă durată şi de lungă durată).
 • certificatul de atestare a competențelor lingvistice pentru o limbă străină de circulație internațională, conform prevederilor legale, se încarcă scanat in secțiunea date personale din platformă; Originalul se va depune la secretariatul facultății
 • copia Scrisorii de acceptare / Ordinului Ministrului / Aprobării de școlarizare / Atestatului de recunoaștere a studiilor (numai pentru studenții străini) transmis on- line. Originalul se va depune la secretariatul facultãții.

Fișa de lichidare se lucrează de către secretariat. Dacă aveți datorii către diversele servicii (cămin, contabilitate, bibliotecă, social, etc.) aveți grijă să le achitați. Dacă dosarul de la secretariat este incomplet aduceți actele necesare.

Încărcați documentele cerute în secțiunea „Proiect de licență”  de pe site-ul  https://studenti.pub.ro/ si pe Moodle, la disciplina „Examen de diploma” .Unele sunt cerute și mai sus. Lucrarea trebuie încărcată în format pdf și fișierul nu trebuie să fie mai mare de 20MB, căci altfel rezultă Eroare 2 la încărcare.

Observați că pentru unele documente e necesară operația de  descarcă > semnează > reîncarcă

Chestionarul de angajabilitate se gasește în meniul din dreapta (banda verde)!

La finalul fiecărei încărcări e bine să dați salvare, chiar dacă nu ați ales toate fișierele sau ați completat toate datele.

În lista de îndrumători nu veți găsi persoanele care nu sunt cadre didactice titulare. În acest caz folosiți numele secretarului comisiei.

Lucrarea, în format fizic, trebuie depusă la secretarul comisiei pana la data de 16.07.2022 . O copie identică a lucrării în format pdf trebuie să fie încărcată pe  https://studenti.pub.ro/.

Datele de susținere ale examenului de diplomă, sunt urmatoarele:

Construcții Aerospațiale 04.03.2022, ora 10:00  /   Navigație Aeriană 04.03.2022, ora 16:00

 

<< Comisiile si programul de sustinere a examenului de diploma sesiunea februarie – martie 2022 >>

 

Sesiunea de sustinere a examenelor de licenta si disertatie 28 februarie – 4 martie 2022 [Detalii]

Examene de finalizare a studiilor de licență – sesiunea iunie-iulie 2021

Înscrierea absolvenților pentru examentul de finalizare a studiilor  de licență se face on-line, la adresa de mail a facultatii inginerie.aerospatiala@upb.ro in perioada 21 iunie – 25 iunie 2021.

Fiecare absolvent trebuie să depuna sau sa trimită on-line următoarele documente:

 • cerere on-line de înscriere la examen (se completează, se semnează de către absolvent și se trimite scanată)       CERERE INSCRIERE
 • declaraţie de originalitate a proiectului (se completează, se semnează de către absolvent și se trimite scanată) DECLARATIE DE ORIGINALITATE
 • dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat proiectul de diplomă (a încărcat on-line pe aero.curs.pub.ro); se trimite scanată
 • secretarul de comisie va trimite catre secretariatul facultatii, lista cu cei care au incarcat proiectele pe Moodle.
 • copie buletin/carte de identitate în format electronic, scanat
 • 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, format 3×4 cm – se vor depune la secretariatul facultății, in termen de 60 de zile de la data sustinerii proiectului de diploma.

fișa de lichidare se lucrează de către secretariat. Dacă aveți datorii către diversele servicii (cămin, contabilitate, bibliotecă, social, etc.) aveți grijă să le achitați. Dacă dosarul de la secretariat este incomplet aduceți actele necesare: documente necesare licență.

Încărcați documentele cerute în secțiunea „Proiect de licență”  de pe site-ul  https://studenti.pub.ro/ si pe Moodle, la disciplina „Examen de diploma” .Unele sunt cerute și mai sus. Lucrarea trebuie încărcată în format pdf și fișierul nu trebuie să fie mai mare de 20MB, căci altfel rezultă Eroare 2 la încărcare. Dacă sunt probleme, repetați operația sau contactați prodecanul responsabil cu informatizare la petrisor.parvu@upb.ro atașând și lucrarea.

Observați că pentru unele documente e necesară operația de  descarcă > semnează > reîncarcă

Chestionarul de angajabilitate se gasește în meniul din dreapta (banda verde)!

La finalul fiecărei încărcări e bine să dați salvare, chiar dacă nu ați ales toate fișierele sau ați completat toate datele.

În lista de îndrumători nu veți găsi personele care nu sunt cadre didactice titulare. În acest caz folosiți numele secretarului comisiei.

Examenul de diplomă se va desfășura on-line pe Teams. Detalii aflați de la secretarul comisiei.

Lucrarea, în format fizic, trebuie depusă la secretarul comisiei pana la data de 16.07.2021 . O copie identică a lucrării în format pdf trebuie să fie încărcată pe  https://studenti.pub.ro/.

In atenția absolvenţilor ANUL 4 LICENŢĂ si ANUL 2 MASTER

Înscrierea la examenul de diplomă sau de disertație se face pe baza depunerii documentelor menționate la Art. 10 din Regulamentul de finalizare a studiilor, la care se adaugă în mod obligatoriu:

 • Convenția de lucru cu toate semnăturile în orginal (conform Procedurii Operaționale PO-34-FIA-01 EIDP)
 • Certificat privind completarea Chestionarului de Angajabilitate pe platformahttps://studenti.pub.ro/(conform Deciziei Rectorului 259/26.4.18)

Fiecare student din an terminal are în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/ un buton denumit Chestionar Angajabilitate care îl duce la chestionarul pe care trebuie să îl completeze.
După completarea chestionarului și salvarea răspunsurilor, platforma generează automat un Certificat datat privind completarea chestionarului de angajabilitate.
Studentul imprimă acest certificat și îl adaugă la dosarul de înscriere, pe lângă celelalte documente pe care trebuie să le conțină acesta.

Examene de finalizare a studiilor de licență – sesiunea septembrie 2020

Pentru sesiunea septembrie 2020 sunt aceleași comisii și aceiași secretari ai comisiilor, iar data ultimă pentru transmiterea formei finalizate a proiectului de diplomă este 4 septembrie 2020 ora 23:59. Înscrierea la examenul de diplomă se poate face între 24 august și 6 septembrie 2020 iar examenul se va desfășura cu în perioada 8-9 septembrie 2020.

Actele necesare sunt aceleași ca în sesiunea iunie-ilulie. Se va anunța dacă intervin modificări. 

Modalitatea de desfășurare va fi anunțată ulterior.

 

Examene de finalizare a studiilor de licență – sesiunea iunie-iulie 2020

Înscrierea absolvenților pentru examentul de finalizare a studiilor  de licență se face on-line, la adresa de mail a facultatii inginerie.aerospatiala@upb.ro până pe data de 15 iunie 2020.

Fiecare absolvent trebuie să depuna sau sa trimită on-line următoarele documente:

 • cerere on-line de înscriere la examen (se completează, se semnează de către absolvent și se trimite scanată)       CERERE INSCRIERE
 • declaraţie de originalitate a proiectului (se completează, se semnează de către absolvent și se trimite scanată) DECLARATIE DE ORIGINALITATE
 • dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat proiectul de diplomă (a încărcat on-line pe aero.curs.pub.ro); se trimite scanată
 • convenție de lucru la Proiectul de diplomă semnata de indrumator; se trimite scanată
 • copie buletin/carte de identitate în format electronic, scanat
 • dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
 • 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, format 3×4 cm – se vor depune la secretariatul facultății până la 9.10.2020.

fișa de lichidare se lucrează de către secretariat. Dacă aveți datorii către diversele servicii (cămin, contabilitate, bibliotecă, social, etc.) aveți grijă să le achitați. Dacă dosarul de la secretariat este incomplet aduceți actele necesare:  documente necesare licență

Încărcați documentele cerute în secțiunea „Proiect de licență”  de pe site-ul  https://studenti.pub.ro/. Unele sunt cerute și mai sus. Lucrarea trebuie încărcată în format pdf și fișierul nu trebuie să fie mai mare de 20MB, căci altfel rezultă Eroare 2 la încărcare. Dacă sunt probleme, repetați operația sau contactați prodecanul responsabil cu informatizare la petrisor.parvu@upb.ro atașând și lucrarea.

Observați că pentru unele documente e necesară operația de  descarcă > semnează > reîncarcă

Chestionarul de angajabilitate se gasește în meniul din dreapta (banda verde)!

La finalul fiecărei încărcări e bine să dați salvare, chiar dacă nu ați ales toate fișierele sau ați completat toate datele.

În lista de îndrumători nu veți găsi personele care nu sunt cadre didactice titulare. În acest caz folosiți numele secretarului comisiei.

Examenul de diplomă se va desfășura on-line pe Teams. Detalii aflați de la secretarul comisiei.

Lucrarea, în format fizic, trebuie depusă la secretariat până la 9.10.2020. O copie identică a lucrării în format pdf trebuie să fie încărcată pe  https://studenti.pub.ro/.

SESIUNI ANTERIOARE

Sesiune suplimentară Februarie 2020

Proiectul de diplomă finalizat, în format electronic (Word și PDF, ambele formate) trebuie transmis Secretarului Comisiei de Diplomă (SCD) prin e-mail, cel mai târziu la 30 ianuarie 2020, ora 23:59 pentru sesiunea februarie 2020.

Proiectul de diplomă finalizat trebuie de asemenea transmis în format electronic și îndrumătorului.

Proiectul de diplomă în format tipărit și legat va fi predat cel târziu la 31 ianuarie 2020.

Atenție! Înscrierea la examenul de diplomă nu este posibilă pentru absolvenții care nu respectă aceste date de predare a formei finalizate a proiectului de diplomă.

Înscrierea la examenul de diplomă se poate face între 3 și 7 februarie 2020 iar examenul se va desfășura cu în perioada 17-21 februarie 2020.

Formulare

Pag 1/2 din proiect (Ro)

Pag 1/2 din proiect (En)

Referat îndrumător

Feedback

Cerere de înscriere la examenul de diploma

Fișa de lichidare

Declarație de originalitate

Procedura de Elaborare și Îndrumare Proiecte de Diplomă EIPD 1.3 UPB-FIA a fost introdusă în 2016 având ca scop îmbunătățirea modului în care se face alocarea și elaborarea temelor pentru proiectele de diplomă și modul în care studenții din anul IV lucrează la aceste teme, cu efortul repartizat cât mai uniform, pe parcursul celor două semestre. De asemenea, se urmărește îmbunătățirea calității proiectelor de diplomă.

Regulament Finalizare Studii UPB

Formulare

Convenție de lucru (Ro)

Convenție de lucru (En)

Pag 1/2 din proiect (Ro)

Pag 1/2 din proiect (En)

Referat îndrumător

Feedback

Cerere de înscriere la examenul de diploma

Fișa de lichidare

Declarație de originalitate

Lista Disciplinelor Majore

Construcții Aerospațiale

Sisteme de Propulsie

Echipamente și Instalații de Aviație

Inginerie și Management Aeronautic

Air Navigation

Design Aeronautic

Checklisturi

Student

Îndrumător

Director de Departament

Prodecan

Situația la zi a realizării proiectelor de diplomă

Programarea ședințelor de atribuire a temelor *)

CA vineri 1 nov 2019 ora 12:00 sala I013

SP joi 31 oct 2019 ora 09:00 sala R016

NA marți 5 nov 2019 ora 14:00 sala L117

EIA luni 28 oct 2019 ora 09:00 sala I013

IMA joi 31 oct 2019 ora 09:00 sala G01

DA joi 31 oct 2019 ora 12:00 sala BN330

*) Programarea este provizorie, verificați informațiile actualizate

Planificarea examenului de diplomă

Programul de studii  CONSTRUCȚII AEROSPAȚIALE
10 septembrie 2019, ora 900 sala I013
Prof. dr.ing. Sterian DANAILA preşedinte
Prof. dr.ing. Marius STOIA-DJESKA membru
Conf .dr.ing. Petrişor PÂRVU membru
Conf .dr.ing. Florin FRUNZULICĂ membru
Ş.l. dr.ing. Ion PREDOIU membru
Conf. dr.ing. Laurențiu MORARU secretar
Programul de studii  SISTEME DE PROPULSIE
10 septembrie 2019, ora 1000 sala R016
Prof.dr.ing. Dragos ISVORANU preşedinte
Conf.dr.ing. Daniel CRUNŢEANU membru
Conf. dr.ing. Alina BOGOI membru
Ş.l.dr.ing. Marius BREBENEL membru
Ş.l.dr.ing. Grigore CICAN membru
Ș.l.dr. ing. Constantin LEVENȚIU secretar
Programul de studii  ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII DE AVIAŢIE
11 septembrie 2019, ora 900 sala G01
Prof. dr.ing. Adrian Mihail STOICA preşedinte
Prof. dr.ing. Octavian Grigore MULER membru
Prof. dr. ing. Teodor Viorel CHELARU membru
Ș.l.dr.ing. Sorin BERBENTE membru
Ş.l.dr.ing. Cristian CONSTANTINESCU membru
Ş.l.dr.ing. Valentin PANA secretar
Programul de studii  INGINERIE ŞI MANAGEMENT AERONAUTIC
11 septembrie 2019, ora 900 sala E013
Prof.dr.ing. Sorin  Eugen  ZAHARIA preşedinte
Prof. dr.ing. Corneliu BERBENTE membru
Ş.l.dr.ing. Stefan POPESCU membru
Ş.l.dr.ing. Silviu ZANCU membru
Ş.l. dr.ing. Bogdan TEODORESCU membru
As. ing. Cornel DINU secretar
Programul de studii  NAVIGAȚIE AERIANA (AIR NAVIGATION)
9 septembrie 2019, ora 1000 sala I013
Conf. dr.ing. Octavian Thor PLETER preşedinte
Prof. dr.ing. Marius STOIA-DJESKA membru
Prof.dr.ing. Dragos ISVORANU membru
Sl. dr. ing. Ion PREDOIU membru
Sl. dr. ing. Marius BREBENEL membru
Conf. dr.ing. Laurențiu MORARU secretar

Planificarea examenului de diplomă

Programul de studii  CONSTRUCȚII AEROSPAȚIALE
4-5 iulie 2019, ora 900 sala I013
Prof. dr.ing. Sterian DANAILA preşedinte
Prof. dr.ing. Marius STOIA-DJESKA membru
Conf .dr.ing. Petrişor PÂRVU membru
Conf. dr.ing. Florin FRUNZULICĂ membru
S.l. dr.ing. Ion PREDOIU membru
Conf. dr.ing. Laurențiu MORARU secretar

Lista Proiectelor de Diplomă CA finalizate la 14 iunie 2019 și predate comisiei (27)

Programul de studii  SISTEME DE PROPULSIE
3-4 iulie 2019, ora 900 sala I013 / G1
Prof. dr.ing. Dragos ISVORANU preşedinte
Conf.dr.ing. Daniel CRUNȚEANU membru
Conf. dr. ing. Alina BOGOI membru
Ş.l.dr.ing. Marius BREBENEL membru
Ş.l.dr.ing. Grigore CICAN membru
Ş.l.dr.ing. Constantin LEVENȚIU secretar

Lista Proiectelor de Diplomă SP finalizate la 14 iunie 2019 și predate comisiei (27)

Programul de studii  ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII DE AVIAŢIE
3-4 iulie 2019, ora 900 sala G1/E013
Prof. dr.ing. Adrian Mihail STOICA preşedinte
Prof. dr.ing. Octavian Grigore MULER membru
Prof. dr. ing. Teodor Viorel CHELARU membru
Conf. dr. ing. Doina MORARU membru
Ş.l.dr.ing. Cristian CONSTANTINESCU membru
Ş.l.dr.ing. Valentin PANA secretar

Lista Proiectelor de Diplomă EIA finalizate la 14 iunie 2019 și predate comisiei (33)

Programul de studii  INGINERIE ŞI MANAGEMENT AERONAUTIC
5 iulie 2019, ora 900 sala E013
Prof. dr.ing. Sorin  Eugen  ZAHARIA preşedinte
Prof.dr.ing. Corneliu BERBENTE membru
Ş.l.dr.ing. Bogdan TEODORESCU membru
Ş.l.dr.ing. Silviu ZANCU membru
Ş.l. dr.ing. Stefan POPESCU membru
As. ing. Cornel DINU secretar

Lista Proiectelor de Diplomă IMA finalizate la 14 iunie 2019 și predate comisiei (17)

Programul de studii  NAVIGAȚIE AERIANA (AIR NAVIGATION)
1-2 iulie 2019, ora 900 sala I013
Conf. dr.ing. Octavian Thor PLETER preşedinte
Prof. dr. ing. Marius STOIA-DJESKA membru
Prof. dr. ing. Dragoș ISVORANU membru
Conf. dr.ing. Petrișor PÂRVU membru
S.l. dr. ing. Marius BREBENEL membru
Conf. dr. ing. Laurențiu MORARU secretar

Lista Proiectelor de Diplomă NA finalizate la 14 iunie 2019 și predate comisiei (29)

Procedura de Elaborare și Îndrumare Proiecte de Diplomă EIPD 1.3 UPB-FIA a fost introdusă în 2016 având ca scop îmbunătățirea modului în care se face alocarea și elaborarea temelor pentru proiectele de diplomă și modul în care studenții din anul IV lucrează la aceste teme, cu efortul repartizat cât mai uniform, pe parcursul celor două semestre. De asemenea, se urmărește îmbunătățirea calității proiectelor de diplomă.

Regulament Finalizare Studii UPB

Anunț Important pentru Studenții de anul IV 2018-2019

Proiectul de diplomă finalizat, în format electronic (Word și PDF, ambele formate) trebuie transmis Secretarului Comisiei de Diplomă (SCD) prin e-mail, cel mai târziu la 14 iunie 2019, ora 23:59 pentru sesiunea iulie 2019.

Proiectul de diplomă finalizat trebuie de asemenea transmis în format electronic și îndrumătorului.

Proiectul de diplomă în format tipărit și legat va fi predat cel târziu la 28 iunie 2019.

Atenție! Înscrierea la examenul de diplomă nu este posibilă pentru absolvenții care nu respectă aceste date de predare a formei finalizate a proiectului de diplomă.

Pentru sesiunea septembrie 2019 sunt aceleași comisii și aceiași secretari ai comisiilor, iar data ultimă pentru transmiterea formei finalizate a proiectului de diplomă este 15 august 2019 ora 23:59. Înscrierea la examenul de diplomă se poate face între 26 august și 8 septembrie 2019 iar examenul se va desfășura cu în perioada 9-10 septembrie 2019.

Formulare

Convenție de lucru (Ro)

Convenție de lucru (En)

Pag 1/2 din proiect (Ro)

Pag 1/2 din proiect (En)

Referat îndrumător

Feedback

Cerere de înscriere la examenul de diploma

Fișa de lichidare

Declarație de originalitate

Lista Disciplinelor Majore

Construcții Aerospațiale

Sisteme de Propulsie

Echipamente și Instalații de Aviație

Inginerie și Management Aeronautic

Air Navigation

Design Aeronautic

Checklisturi

Student

Îndrumător

Director de Departament

Prodecan

Situația la zi a realizării proiectelor de diplomă

Anunturi

AeroConnectMeetings

                      În data de 2 martie 2024 a avut loc AeroConnectMeetings, un eveniment dedicat ingineriei Aerospațiale prin care studenții de la Facultatea de Ingnerie Aerospațială au avut posibilitatea de a...

citește mai mult

Echivalarea modulelor PART66

În urma demersului făcut către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, şi a recunoaşterii conţinutului curicular la unele discipline predate la Facultatea de Inginerie Aerospaţială, UNSTPB, în raport cu cerinţele prevăzute la modulele din Anexa III, PART 66, a...

citește mai mult