Proiecte / Examene de Diplomă

Examene de finalizare a studiilor de licență – sesiunea iunie-iulie 2021

Înscrierea absolvenților pentru examentul de finalizare a studiilor  de licență se face on-line, la adresa de mail a facultatii inginerie.aerospatiala@upb.ro in perioada 21 iunie – 25 iunie 2021.

Fiecare absolvent trebuie să depuna sau sa trimită on-line următoarele documente:

 • cerere on-line de înscriere la examen (se completează, se semnează de către absolvent și se trimite scanată)       CERERE INSCRIERE
 • declaraţie de originalitate a proiectului (se completează, se semnează de către absolvent și se trimite scanată) DECLARATIE DE ORIGINALITATE
 • dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat proiectul de diplomă (a încărcat on-line pe aero.curs.pub.ro); se trimite scanată
 • secretarul de comisie va trimite catre secretariatul facultatii, lista cu cei care au incarcat proiectele pe Moodle.
 • copie buletin/carte de identitate în format electronic, scanat
 • 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, format 3×4 cm – se vor depune la secretariatul facultății, in termen de 60 de zile de la data sustinerii proiectului de diploma.

fișa de lichidare se lucrează de către secretariat. Dacă aveți datorii către diversele servicii (cămin, contabilitate, bibliotecă, social, etc.) aveți grijă să le achitați. Dacă dosarul de la secretariat este incomplet aduceți actele necesare: documente necesare licență.

Încărcați documentele cerute în secțiunea „Proiect de licență”  de pe site-ul  https://studenti.pub.ro/ si pe Moodle, la disciplina „Examen de diploma” .Unele sunt cerute și mai sus. Lucrarea trebuie încărcată în format pdf și fișierul nu trebuie să fie mai mare de 20MB, căci altfel rezultă Eroare 2 la încărcare. Dacă sunt probleme, repetați operația sau contactați prodecanul responsabil cu informatizare la petrisor.parvu@upb.ro atașând și lucrarea.

Observați că pentru unele documente e necesară operația de  descarcă > semnează > reîncarcă

Chestionarul de angajabilitate se gasește în meniul din dreapta (banda verde)!

La finalul fiecărei încărcări e bine să dați salvare, chiar dacă nu ați ales toate fișierele sau ați completat toate datele.

În lista de îndrumători nu veți găsi personele care nu sunt cadre didactice titulare. În acest caz folosiți numele secretarului comisiei.

Examenul de diplomă se va desfășura on-line pe Teams. Detalii aflați de la secretarul comisiei.

Lucrarea, în format fizic, trebuie depusă la secretarul comisiei pana la data de 16.07.2021 . O copie identică a lucrării în format pdf trebuie să fie încărcată pe  https://studenti.pub.ro/.

In atenția absolvenţilor ANUL 4 LICENŢĂ si ANUL 2 MASTER

Înscrierea la examenul de diplomă sau de disertație se face pe baza depunerii documentelor menționate la Art. 10 din Regulamentul de finalizare a studiilor, la care se adaugă în mod obligatoriu:

 • Convenția de lucru cu toate semnăturile în orginal (conform Procedurii Operaționale PO-34-FIA-01 EIDP)
 • Certificat privind completarea Chestionarului de Angajabilitate pe platformahttps://studenti.pub.ro/(conform Deciziei Rectorului 259/26.4.18)

Fiecare student din an terminal are în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/ un buton denumit Chestionar Angajabilitate care îl duce la chestionarul pe care trebuie să îl completeze.
După completarea chestionarului și salvarea răspunsurilor, platforma generează automat un Certificat datat privind completarea chestionarului de angajabilitate.
Studentul imprimă acest certificat și îl adaugă la dosarul de înscriere, pe lângă celelalte documente pe care trebuie să le conțină acesta.

Examene de finalizare a studiilor de licență – sesiunea septembrie 2020

Pentru sesiunea septembrie 2020 sunt aceleași comisii și aceiași secretari ai comisiilor, iar data ultimă pentru transmiterea formei finalizate a proiectului de diplomă este 4 septembrie 2020 ora 23:59. Înscrierea la examenul de diplomă se poate face între 24 august și 6 septembrie 2020 iar examenul se va desfășura cu în perioada 8-9 septembrie 2020.

Actele necesare sunt aceleași ca în sesiunea iunie-ilulie. Se va anunța dacă intervin modificări. 

Modalitatea de desfășurare va fi anunțată ulterior.

 

Examene de finalizare a studiilor de licență – sesiunea iunie-iulie 2020

Înscrierea absolvenților pentru examentul de finalizare a studiilor  de licență se face on-line, la adresa de mail a facultatii inginerie.aerospatiala@upb.ro până pe data de 15 iunie 2020.

Fiecare absolvent trebuie să depuna sau sa trimită on-line următoarele documente:

 • cerere on-line de înscriere la examen (se completează, se semnează de către absolvent și se trimite scanată)       CERERE INSCRIERE
 • declaraţie de originalitate a proiectului (se completează, se semnează de către absolvent și se trimite scanată) DECLARATIE DE ORIGINALITATE
 • dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat proiectul de diplomă (a încărcat on-line pe aero.curs.pub.ro); se trimite scanată
 • convenție de lucru la Proiectul de diplomă semnata de indrumator; se trimite scanată
 • copie buletin/carte de identitate în format electronic, scanat
 • dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
 • 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, format 3×4 cm – se vor depune la secretariatul facultății până la 9.10.2020.

fișa de lichidare se lucrează de către secretariat. Dacă aveți datorii către diversele servicii (cămin, contabilitate, bibliotecă, social, etc.) aveți grijă să le achitați. Dacă dosarul de la secretariat este incomplet aduceți actele necesare:  documente necesare licență

Încărcați documentele cerute în secțiunea „Proiect de licență”  de pe site-ul  https://studenti.pub.ro/. Unele sunt cerute și mai sus. Lucrarea trebuie încărcată în format pdf și fișierul nu trebuie să fie mai mare de 20MB, căci altfel rezultă Eroare 2 la încărcare. Dacă sunt probleme, repetați operația sau contactați prodecanul responsabil cu informatizare la petrisor.parvu@upb.ro atașând și lucrarea.

Observați că pentru unele documente e necesară operația de  descarcă > semnează > reîncarcă

Chestionarul de angajabilitate se gasește în meniul din dreapta (banda verde)!

La finalul fiecărei încărcări e bine să dați salvare, chiar dacă nu ați ales toate fișierele sau ați completat toate datele.

În lista de îndrumători nu veți găsi personele care nu sunt cadre didactice titulare. În acest caz folosiți numele secretarului comisiei.

Examenul de diplomă se va desfășura on-line pe Teams. Detalii aflați de la secretarul comisiei.

Lucrarea, în format fizic, trebuie depusă la secretariat până la 9.10.2020. O copie identică a lucrării în format pdf trebuie să fie încărcată pe  https://studenti.pub.ro/.

SESIUNI ANTERIOARE

Sesiune suplimentară Februarie 2020

Proiectul de diplomă finalizat, în format electronic (Word și PDF, ambele formate) trebuie transmis Secretarului Comisiei de Diplomă (SCD) prin e-mail, cel mai târziu la 30 ianuarie 2020, ora 23:59 pentru sesiunea februarie 2020.

Proiectul de diplomă finalizat trebuie de asemenea transmis în format electronic și îndrumătorului.

Proiectul de diplomă în format tipărit și legat va fi predat cel târziu la 31 ianuarie 2020.

Atenție! Înscrierea la examenul de diplomă nu este posibilă pentru absolvenții care nu respectă aceste date de predare a formei finalizate a proiectului de diplomă.

Înscrierea la examenul de diplomă se poate face între 3 și 7 februarie 2020 iar examenul se va desfășura cu în perioada 17-21 februarie 2020.

Formulare

Pag 1/2 din proiect (Ro)

Pag 1/2 din proiect (En)

Referat îndrumător

Feedback

Cerere de înscriere la examenul de diploma

Fișa de lichidare

Declarație de originalitate

Procedura de Elaborare și Îndrumare Proiecte de Diplomă EIPD 1.3 UPB-FIA a fost introdusă în 2016 având ca scop îmbunătățirea modului în care se face alocarea și elaborarea temelor pentru proiectele de diplomă și modul în care studenții din anul IV lucrează la aceste teme, cu efortul repartizat cât mai uniform, pe parcursul celor două semestre. De asemenea, se urmărește îmbunătățirea calității proiectelor de diplomă.

Regulament Finalizare Studii UPB

Formulare

Convenție de lucru (Ro)

Convenție de lucru (En)

Pag 1/2 din proiect (Ro)

Pag 1/2 din proiect (En)

Referat îndrumător

Feedback

Cerere de înscriere la examenul de diploma

Fișa de lichidare

Declarație de originalitate

Lista Disciplinelor Majore

Construcții Aerospațiale

Sisteme de Propulsie

Echipamente și Instalații de Aviație

Inginerie și Management Aeronautic

Air Navigation

Design Aeronautic

Checklisturi

Student

Îndrumător

Director de Departament

Prodecan

Situația la zi a realizării proiectelor de diplomă

Programarea ședințelor de atribuire a temelor *)

CA vineri 1 nov 2019 ora 12:00 sala I013

SP joi 31 oct 2019 ora 09:00 sala R016

NA marți 5 nov 2019 ora 14:00 sala L117

EIA luni 28 oct 2019 ora 09:00 sala I013

IMA joi 31 oct 2019 ora 09:00 sala G01

DA joi 31 oct 2019 ora 12:00 sala BN330

*) Programarea este provizorie, verificați informațiile actualizate

Planificarea examenului de diplomă

Programul de studii  CONSTRUCȚII AEROSPAȚIALE
10 septembrie 2019, ora 900 sala I013
Prof. dr.ing. Sterian DANAILA preşedinte
Prof. dr.ing. Marius STOIA-DJESKA membru
Conf .dr.ing. Petrişor PÂRVU membru
Conf .dr.ing. Florin FRUNZULICĂ membru
Ş.l. dr.ing. Ion PREDOIU membru
Conf. dr.ing. Laurențiu MORARU secretar
Programul de studii  SISTEME DE PROPULSIE
10 septembrie 2019, ora 1000 sala R016
Prof.dr.ing. Dragos ISVORANU preşedinte
Conf.dr.ing. Daniel CRUNŢEANU membru
Conf. dr.ing. Alina BOGOI membru
Ş.l.dr.ing. Marius BREBENEL membru
Ş.l.dr.ing. Grigore CICAN membru
Ș.l.dr. ing. Constantin LEVENȚIU secretar
Programul de studii  ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII DE AVIAŢIE
11 septembrie 2019, ora 900 sala G01
Prof. dr.ing. Adrian Mihail STOICA preşedinte
Prof. dr.ing. Octavian Grigore MULER membru
Prof. dr. ing. Teodor Viorel CHELARU membru
Ș.l.dr.ing. Sorin BERBENTE membru
Ş.l.dr.ing. Cristian CONSTANTINESCU membru
Ş.l.dr.ing. Valentin PANA secretar
Programul de studii  INGINERIE ŞI MANAGEMENT AERONAUTIC
11 septembrie 2019, ora 900 sala E013
Prof.dr.ing. Sorin  Eugen  ZAHARIA preşedinte
Prof. dr.ing. Corneliu BERBENTE membru
Ş.l.dr.ing. Stefan POPESCU membru
Ş.l.dr.ing. Silviu ZANCU membru
Ş.l. dr.ing. Bogdan TEODORESCU membru
As. ing. Cornel DINU secretar
Programul de studii  NAVIGAȚIE AERIANA (AIR NAVIGATION)
9 septembrie 2019, ora 1000 sala I013
Conf. dr.ing. Octavian Thor PLETER preşedinte
Prof. dr.ing. Marius STOIA-DJESKA membru
Prof.dr.ing. Dragos ISVORANU membru
Sl. dr. ing. Ion PREDOIU membru
Sl. dr. ing. Marius BREBENEL membru
Conf. dr.ing. Laurențiu MORARU secretar

Planificarea examenului de diplomă

Programul de studii  CONSTRUCȚII AEROSPAȚIALE
4-5 iulie 2019, ora 900 sala I013
Prof. dr.ing. Sterian DANAILA preşedinte
Prof. dr.ing. Marius STOIA-DJESKA membru
Conf .dr.ing. Petrişor PÂRVU membru
Conf. dr.ing. Florin FRUNZULICĂ membru
S.l. dr.ing. Ion PREDOIU membru
Conf. dr.ing. Laurențiu MORARU secretar

Lista Proiectelor de Diplomă CA finalizate la 14 iunie 2019 și predate comisiei (27)

Programul de studii  SISTEME DE PROPULSIE
3-4 iulie 2019, ora 900 sala I013 / G1
Prof. dr.ing. Dragos ISVORANU preşedinte
Conf.dr.ing. Daniel CRUNȚEANU membru
Conf. dr. ing. Alina BOGOI membru
Ş.l.dr.ing. Marius BREBENEL membru
Ş.l.dr.ing. Grigore CICAN membru
Ş.l.dr.ing. Constantin LEVENȚIU secretar

Lista Proiectelor de Diplomă SP finalizate la 14 iunie 2019 și predate comisiei (27)

Programul de studii  ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII DE AVIAŢIE
3-4 iulie 2019, ora 900 sala G1/E013
Prof. dr.ing. Adrian Mihail STOICA preşedinte
Prof. dr.ing. Octavian Grigore MULER membru
Prof. dr. ing. Teodor Viorel CHELARU membru
Conf. dr. ing. Doina MORARU membru
Ş.l.dr.ing. Cristian CONSTANTINESCU membru
Ş.l.dr.ing. Valentin PANA secretar

Lista Proiectelor de Diplomă EIA finalizate la 14 iunie 2019 și predate comisiei (33)

Programul de studii  INGINERIE ŞI MANAGEMENT AERONAUTIC
5 iulie 2019, ora 900 sala E013
Prof. dr.ing. Sorin  Eugen  ZAHARIA preşedinte
Prof.dr.ing. Corneliu BERBENTE membru
Ş.l.dr.ing. Bogdan TEODORESCU membru
Ş.l.dr.ing. Silviu ZANCU membru
Ş.l. dr.ing. Stefan POPESCU membru
As. ing. Cornel DINU secretar

Lista Proiectelor de Diplomă IMA finalizate la 14 iunie 2019 și predate comisiei (17)

Programul de studii  NAVIGAȚIE AERIANA (AIR NAVIGATION)
1-2 iulie 2019, ora 900 sala I013
Conf. dr.ing. Octavian Thor PLETER preşedinte
Prof. dr. ing. Marius STOIA-DJESKA membru
Prof. dr. ing. Dragoș ISVORANU membru
Conf. dr.ing. Petrișor PÂRVU membru
S.l. dr. ing. Marius BREBENEL membru
Conf. dr. ing. Laurențiu MORARU secretar

Lista Proiectelor de Diplomă NA finalizate la 14 iunie 2019 și predate comisiei (29)

Procedura de Elaborare și Îndrumare Proiecte de Diplomă EIPD 1.3 UPB-FIA a fost introdusă în 2016 având ca scop îmbunătățirea modului în care se face alocarea și elaborarea temelor pentru proiectele de diplomă și modul în care studenții din anul IV lucrează la aceste teme, cu efortul repartizat cât mai uniform, pe parcursul celor două semestre. De asemenea, se urmărește îmbunătățirea calității proiectelor de diplomă.

Regulament Finalizare Studii UPB

Anunț Important pentru Studenții de anul IV 2018-2019

Proiectul de diplomă finalizat, în format electronic (Word și PDF, ambele formate) trebuie transmis Secretarului Comisiei de Diplomă (SCD) prin e-mail, cel mai târziu la 14 iunie 2019, ora 23:59 pentru sesiunea iulie 2019.

Proiectul de diplomă finalizat trebuie de asemenea transmis în format electronic și îndrumătorului.

Proiectul de diplomă în format tipărit și legat va fi predat cel târziu la 28 iunie 2019.

Atenție! Înscrierea la examenul de diplomă nu este posibilă pentru absolvenții care nu respectă aceste date de predare a formei finalizate a proiectului de diplomă.

Pentru sesiunea septembrie 2019 sunt aceleași comisii și aceiași secretari ai comisiilor, iar data ultimă pentru transmiterea formei finalizate a proiectului de diplomă este 15 august 2019 ora 23:59. Înscrierea la examenul de diplomă se poate face între 26 august și 8 septembrie 2019 iar examenul se va desfășura cu în perioada 9-10 septembrie 2019.

Formulare

Convenție de lucru (Ro)

Convenție de lucru (En)

Pag 1/2 din proiect (Ro)

Pag 1/2 din proiect (En)

Referat îndrumător

Feedback

Cerere de înscriere la examenul de diploma

Fișa de lichidare

Declarație de originalitate

Lista Disciplinelor Majore

Construcții Aerospațiale

Sisteme de Propulsie

Echipamente și Instalații de Aviație

Inginerie și Management Aeronautic

Air Navigation

Design Aeronautic

Checklisturi

Student

Îndrumător

Director de Departament

Prodecan

Situația la zi a realizării proiectelor de diplomă

Anunturi

Modificari Grupe NUU

Va informam ca orice modificare de grupa, dupa inceperea anul universitar, creeaza probleme in site de cursuri Moodle si in site Teams, ducand pana la pierderea accesului la cursuri si seminarii. De aceea nu se vor aproba si nu se vor face astfel de modificari dupa...

citește mai mult

TABERE STUDENȚEȘTI 2021

Tabere pentru studenți în perioada vacanței de vară 2021 Proces verbal de selectie pentru tabere studentesti 2021 v.2 Proces verbal de selectie pentru tabere studentesti 2021 Comisia de selectie a studentilor beneficiari de tabere studentesti 2020-2021 Lista...

citește mai mult

Simularea Examenului de #AdmitereUPB

Vrei să afli dacă ești pregătit pentru Examenul din Sesiunea a II-a de Admitere UPB? 💯 #UPB te invită să participi la Simularea Examenului de #AdmitereUPB! Înscrierile se fac până în data de 2️ Iunie 2021, prin accesarea link-ului următor: https://admiteresim.pub.ro/...

citește mai mult