Doctorat

 

 

 

 

Școala Doctorală de Inginerie Aerospațială reunește unsprezece conducători de doctorat acoperind o tematică amplă in domeniul ingineriei aerospațiale.

 

 

Structura de conducere a Școlii Doctorale:

Director:

Prof. dr. ing. Teodor Lucian GRIGORIE / e-mail: teodor.grigorie@upb.ro;

Consiliul Şcolii Doctorale:

Conf. dr. ing. Mihai Aureliu LUNGU Universitatea din Craiova
CS I dr. ing. Ionuţ PORUMBEL Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI
Drd. ing. Theodora Anna-Maria ANDREESCU Universitatea Politehnica Bucuresti

 

Conducatori de doctorat:

NrConducătorContactDomeniuSpecializări
1Prof. dr. ing. Corneliu BERBENTEberbente@yahoo.comInginerie AerospațialăFluid Dynamics
Aerothermochemistry
2Prof. dr. ing. Virgil STANCIUvvirgilstanciu@yahoo.comInginerie AerospațialăAerospace propulsion systems and industrial applications
Gas turbines and wind turbines
3Prof. dr. ing. Teodor Viorel CHELARUteodor.chelaru@upb.roInginerie AerospațialăFlight Dynamics
Space dynamics
Guidance Laws
4Prof. dr. ing. Daniel-Eugeniu Crunțeanudaniel.crunteanu@upb.roInginerie AerospațialăFluid Dynamics
Gas Turbines
Aerothermochemistry
Stress and Vibration Analysis
Aerospace propulsion systems
Wind Turbines
Jet Engine Nozzle Accoustics
5Prof. dr. ing. Teodor Lucian GRIGORIEteodor.grigorie@upb.roInginerie AerospațialăAvionics and navigation systems
Smart sensors and actuators for aerospace applications
Morphing wing technologies
6Conf. dr. ing. Grigore CICANgrigore.cican@upb.roInginerie AerospațialăGas turbines, Aerospace propulsion systems, Environmental aviation
7Prof. dr. ing. Adrian Mihail STOICAadrian.stoica@upb.roInginerie AerospațialăAutomatic flight control systems
Estimation and filtering
Stochastic control
8Prof. dr. ing. Ion FUIOREAifuiorea@yahoo.comInginerie AerospațialăOut of autoclave aircraft composite structures technology
Aircraft structures health monitoring
Aircraft structure vibration diagnosis
9Prof. dr. ing. Romulus LUNGUromulus_lungu@yahoo.comInginerie AerospațialăAircraft and rocket flight control
Gyroscopic equipments and devices
Avionics and navigation systems
10Conf. dr. ing. Mihai Aureliu LUNGULma1312@yahoo.comInginerie AerospațialăModern control architectures
Estimation and filtering
11CS I dr. ing. Horia DUMITRESCUhoriadumitrescu@yahoo.comInginerie AerospațialăTheory of boundary layer
Aerodynamics of rotating wings
Aeroacoustics
12Prof. dr. ing. Dragos-Daniel ISVORANUddisvoranu@gmail.com / dragos.isvoranu@upb.roInginerie AerospațialăCFD
Gas Turbine Engines
Combustion
Applied Thermodynamics
Turbomachinery

 

Conținutul programelor de studii

 

Teze de doctorat care urmează a fi susţinute public in UPB

 

Regulamente de Studii Doctorale

METODOLOGIE privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat an univ. 2022-2023

METODOLOGIE privind organizarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată – Aprilie 2022

Precizari legate de continutul rapoartelor de cercetare

Ghidul pentru elaborarea tezei de doctorat

Regulamentul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațială

METODOLOGIE privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat an univ. 2021-2022

Contractul de studii doctorale

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea Studiilor Universitare de Doctorat in UPB

Procedura Finalizare Studii Doctorat UPB

Regulament privind abilitarea si acordarea calitatii de conducator de doctorat in UPB

 

Formulare

Referat privind parcurgerea stadiului doctoral

Raportul conducătorului de doctorat privind raportul de similitudine

Proces-verbal al comisiei de îndrumare

Model unic propunere comisie teză de doctorat

DECLARATIE privind optiuni publicare

DECLARATIE pe propria raspundere

Cerere pentru fixarea datei de susținere publică

Cerere demarare procedură antiplagiat

 

Legislatie

 

Contact Școla Doctorală UPB-FIA

Facultatea de Inginerie Aerospaţială 
Local Polizu, Sala A145 
IGNAT Aurelia-Gina 
tel: 0766282142 
e-mail: aurelia_gina.ignat@upb.ro

 

Anunțuri

Sesiune prezentare rapoarte științifice

Iunie 2020

Lista rapoartelor susținute in sesiunea iunie 2020 in cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațiala poate fi consultata aici.

Sesiune prezentare rapoarte științifice

10 Decembrie 2019

Lista rapoartelor susținute in sesiunea decembrie 2019 in cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațiala poate fi consultata aici.

 

Sesiune prezentare rapoarte științifice

20 Iunie 2019

Lista rapoartelor susținute in sesiunea iunie in cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațiala poate fi consultata aici.

 

Sesiune prezentare rapoarte științifice

10 Dec 2018

Lista rapoartelor susținute in sesiunea decembrie in cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațiala poate fi consultata aici.

 

Sesiune prezentare rapoarte științifice

27 Iun 2018

Lista rapoartelor susținute in sesiunea iunie in cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațiala poate fi consultata aici.

 

Sesiune prezentare rapoarte științifice

11 mai 2018

 In perioada 20-22 IUNIE 2018 se va organiza susținerea rapoartelor științifice pe care le aveți prevăzute in planul de pregătire doctorala. La aceasta sesiune care va fi publica ,vor participa si membrii comisiei Dvs. de îndrumare.
 In situații excepționale (plecări in străinătate, etc.) vom asigura infrastructura necesara susținerii raportului științific prin Skype.
 Va rugam, ca pana pe 13 IUNIE 2018 sa comunicați la secretariatul Scolii doctorale data aleasa pentru susținerea raportului, in intervalul 20-22 IUNIE, după ce in prealabil ați stabilit aceasta data de comun acord cu conducătorul de doctorat si cu membrii comisiei Dvs. de îndrumare.

 

Sesiune prezentare rapoarte științifice

18 Dec 2017

Lista rapoartelor susținute in sesiunea decembrie in cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațiala poate fi consultata aici.

 

Sesiune prezentare rapoarte științifice

08 Nov 2017

In perioada 13-15 decembrie 2017, Școala Doctorală de Inginerie Aerospațiala organizează sesiunea de susținere a rapoartelor științifice pentru studenții doctoranzi, cu excepția celor din anul I (înmatriculați in octombrie 2017).

Pentru desfășurarea in bune condiții a acestei sesiuni studenții doctoranzi sunt rugați sa stabilească împreuna cu conducătorul de doctorat data si ora susținerii raportului științific si sa comunice aceste informații la Secretariatul scolii doctorale pana la data de 4 decembrie 2017.

Studenții doctoranzi înmatriculați in octombrie 2017 vor încheia Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate si vor aduce la secretariatul Scolii Doctorale pana la data de 15 decembrie 2017 fisa de catalog completata si semnata.

 

Sesiune prezentare rapoarte științifice

19 Iun 2017
O prima versiune a programării sesiunii de susținere rapoarte științifice poate fi descărcata aici.

Sala este G02, ora de începere este 900.

Sesiune prezentare rapoarte științifice

03 Mai 2017
Prezentarea rapoartelor științifice ale doctoranzilor se va face în intervalul 21-23 iunie la sediul scolii doctorale, sala G02. Vă rugăm ca până pe data de 14 iunie să comunicați la secretariatul Școlii Doctorale data aleasă pentru susținerea raportului.