Regulamente și Proceduri

Decont S.T. B.

Acte necesare:

  • Cerere tip;
  • Borderou documente justificative;
  • Copie cardul „ ACTIV” S.T.B.;
  • Bonurile fiscale STB in original, ștampilate / abonamentele. Abonamentele pentru care se face decontul trebuie sa nu mai fie in perioada de valabilitate.

Formularele pentru decontul S.T.B. se descarca de aici.

Toate actele doveditoare pentru decontul S.T.B. se depun la secretariat.

Decontul se face doar pe baza tuturor actelor cerute.

Abonamentele din lunile de vacanță NU se decontează.

 

<< Metodologia privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante >>