Structura și Managementul

<< Tabel componenta Consiliul Facultatii 2024-2029 >>
<< Tabel componenta membrii senatori FIA 2024-2029 >>

 

Concursul public pentru ocuparea funcției de Decan în mandatul 2024-2029

Candidații la funcția de decan 2024-2029 înscriși sunt următorii (alfabetic):
       1. CRUNȚEANU Daniel-Eugeniu
<< CV Crunteanu Daniel-Eugeniu >>
<< Plan managerial Crunteanu Daniel-Eugeniu >>
 
      2. LEVENȚIU Constatin
<< CV Leventiu Constantin >>
<< Plan managerial Leventiu Constantin >>

Conducerea executivă a facultății este asigurată de Decan, Prodecani și Directori. În mandatul 2020-2024 echipa managerială are următoarea componență:

Nume & PrenumeFunctiaPrezentare / Contact
Prof. dr. ing. Daniel-Eugeniu CrunțeanuDecandaniel.crunteanu@upb.ro
S.l. dr. ing. Cătălina EnacheProdecan
Responsabila cu imaginea si promovarea facultatii si organizarea evenimentelor la care facultatea participa
catalina.enache@upb.ro
Sl. dr. ing. Constantin LevențiuProdecanconstantin.leventiu@upb.ro
Sl. dr. ing. Cornel DinuProdecancornel.dinu@upb.ro
S.L. dr. ing. Valentin Pană Prodecanvalentin.pana@upb.ro
Prof. dr. ing. Marius Stoia-DjeskaDirectorul Departamentului de Stiinte Aerospatiale "Elie Carafoli"marius.stoia@upb.ro
Prof. dr. ing. Ionel SimionDirectorul Departamentului de Grafică Inginerească și Design Industrialionel.simion@upb.ro
Prof. dr. ing. Teodor-Viorel ChelaruDirectorul Departamentului de Ingineria Sistemelor Aeroanutice ”Nicolae Tipei”
/ Directorul Centrului de Cercetări pentru Aeronautică și Spațiu
teodor.chelaru@upb.ro
Aurelia IgnatSecretar Șefinginerie.aerospatiala@upb.ro
Administrator Șef

Prodecanii au atribuții specifice.

Biroul Executiv al Facultății este compus din Decan, Prodecani și Directorul Școlii Doctorale. Acesta se întrunește săptămânal și ia deciziile tactice privind funcționarea facultății.

 

Facultatea de Inginerie Aerospațială este una dintre cele 15 facultăți ale Universității Politehnica din București. Universitatea este condusă de Senat, iar conducerea executivă aparține Rectorului. Facultățile nu sunt persoane juridice, deci în relația cu terții sunt reprezentate doar de Rector, direct sau prin Prorectorii de resort. Decanul are un mandat de reprezentare limitat la nivelul profesional, dar nu juridic și instituțional.

Conducerea Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti

Facultatea are în componență trei Departamente, o Școală Doctorală și un Centru de Cercetări:

  • Departamentul de Științe Aerospațiale ”Elie Carafoli”
  • Departamentul de Ingineria Sistemelor Aeronautice și Management Aeronautic ”Nicolae Tipei”
  • Departamentul de Grafică Inginereasă și Design Industrial
  • Școala Doctorală a FIA
  • Centrul de Cercetări pentru Aeronautică și Spațiu

Conducerea facultății este asigurată de Consiliul Facultății, compus din 29 de membri, cadre didactice ale facultății, cadre didactice ale altor facultăți care predau studenților facultății, precum și studenți:

Tabel componență CF 2016-2020

Consiliul Facultății se întrunește la un interval de 2-6 săptămâni și ia decizii strategice, respectiv validează deciziile Biroului Executiv al Facultății.

Deciziile CF din mandatul 2016-2020

 

Concursul public pentru ocuparea funcției de Decan în mandatul 2020-2024

Facultatea de Inginerie Aerospațială din cadrul Universității Politehnica din București a anunțat concursul public pentru ocuparea funcției de Decan în mandatul 2020-2024 pa data de 13 decembrie 2019. Depunerea candidaturilor s-a făcut în zilele de 6-7 ianuarie 2020. Au fost acceptate candidaturile persoanelor din cadrul UPB sau de la alte facultăți din țară sau din străinătate. Audierea în plenul Consiliului Facultății va avea loc în ședința din 16 ianuarie 2020 ora 14:00 în sala Polizu I-013 Elie Carafoli. Prin vot secret, membrii Consiliului Facultății vor aviza candidații pe care îi consideră potriviți pentru această funcție. Candidații avizați de CF vor participa la un concurs organizat de Rector în perioada 20-28 ianuarie 2020. Metodologia de concurs poate fi descărcată <aici>.

Candidații la funcția de decan 2020-2024 înscriși și avizați de oficiul juridic sunt următorii (alfabetic):

  1. Crunțeanu Daniel Eugeniu 
  2. Dănăilă Sterian
  3. Pleter Octavian Thor

În cazul în care Consiliul Facultății nu avizează minimum doi candidați, concursul va fi reluat conform următorului <calendar>.

În ședința din 16 ian 2020 cei trei candidați au fost avizați de CF prin vot individual și secret astfel: Conf. D. Crunțeanu (23), Conf. O. T. Pleter (17), Prof. S. Dănăilă (15).

Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcției de Decan la Facultatea de Inginerie aerospatiala, pentru mandatul 2020 – 2024.

Castigator concursului a fost declarat dl. Daniel Eugeniu Crunțeanu. << CV >>

 

Anunturi

AeroConnectMeetings

                      În data de 2 martie 2024 a avut loc AeroConnectMeetings, un eveniment dedicat ingineriei Aerospațiale prin care studenții de la Facultatea de Ingnerie Aerospațială au avut posibilitatea de a...

citește mai mult

Echivalarea modulelor PART66

În urma demersului făcut către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, şi a recunoaşterii conţinutului curicular la unele discipline predate la Facultatea de Inginerie Aerospaţială, UNSTPB, în raport cu cerinţele prevăzute la modulele din Anexa III, PART 66, a...

citește mai mult