Admitere master

Admitere Master sesiunea mai 2024

 

<< Rezultate admitere master sesiunea mai 2024 >>
<< Link-ul Microsoft Teams pentru interviul la master sesiunea mai 2024, 13-05-2024, ora 10:00 >>
<< Programare admitere master sesiunea mai 2024 >>

 

Calendarul desfășurării concursului de admitere în învățământul universitar de masterat*

Anul universitar 2024-2025

Inscrierea se face pe site-ul www.admitere.pub.ro

Sesiunea Admitere anticipată 2024  
Înscrierea candidaților** 15.04 – 10.05.2024
Concurs de admitere 13.05 – 16.05.2024
Comunicarea rezultatelor 13.05 – 17.05.2024
Înmatricularea candidaților 1.07 – 31.07.2024
Sesiunea Iulie 2024  
Înscrierea candidaților** 1.07- 8.07.2024
Concurs de admitere 10.07 – 12.07.2024
Comunicarea rezultatelor 10.07- 13.07.2024
Înmatricularea candidaților 10.07 – 31.07.2024
Sesiunea Septembrie 2024  
Înscrierea candidaților** 2.09 – 13.09.2024
Concurs de admitere 16.09-17.09.2024
Comunicarea rezultatelor 16.09 – 18.09.2024
Înmatricularea candidaților 16.09.2024 – 20.09.2024

* În ultima zi de înscriere a fiecărei perioade, înscrierea se poate face numai până la ora 16:00.

<< Regulament Admitere Masterat 2024 >>

 

Admitere Master sesiunea septembrie(2)

 

<< Link admitere Master sesiunea septembrie(2), 26.09.2022 ora 14:00 >>

<< Programare admitere master sesiunea septembrie(2) 2022 >>

Inscrierea candidaților 19 – 25.09.2022, ora 16:00

Concurs de admitere 26.09.2022

Comunicarea rezultatelor 26.09 – 27.09.2022

Înmatricularea candidaților 27.09.2022

 

Admitere Master sesiunea iulie 2022

 

<< Rezultate admitere Master iulie 2022 >>

 

<< Programare admitere master sesiunea iulie 2022 >>

 

Joi, 14.07.2022, ora 17:00 va avea loc examenul de admitere master, sesiunea iulie. Concursul se va desfasura online pe platforma Microsoft Teams.

<< Rezultate admitere Master octombrie 2021 >>

 

Admitere Master sesiunea  octombrie 2021

 

Joi, 28.10.2021, ora 9:00 va avea loc examenul de admitere master, sesiunea octombrie.

<< Rezultate Admitere Master etapele I,II si III 2021 >>

 

<< Rezultate admitere master etapa a III-a 27.09.2021 >>

 

Admitere Master etapa a III-a

A treia sesiune de admitere în învățamântul universitar de masterat se organizează în perioada 18-28 septembrie. În cadrul acestei sesiuni vor fi deschise următoarele programe de masterat: ANA B, ANA TX, IMA B, IMA TX, MA B, MA TX, PAPM B, PAPM TX, SAS B, SAS TX, SHS B, SHS TX, GID B, GID TX

Locuri totale disponibile Bugetate: 18       Locuri totale disponibile cu Taxa: 53

Înscrirea se face în intervalul 18-26 Septembrie ora 16:00,
concursul are loc în data de 27 Septembrie ora 09:00,
iar comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților se face în perioada 27-28 Septembrie

Admitere Master sesiunea septembrie 2021

<< Lista programare admitere master septembrie 2021 >>

<< Link admitere master septembrie 2021 16.09.2021 ora 10:00 >>

Examenul de admitere la Master, sesiune septembrie 2021, va avea loc pe data de 16.09.2021, ora 10:00

Candidatii inscrisi vor primi pe mail link-ul pentru sustinerea examenului de admitere.

 

Admitere Master sesiune iunie-iulie 2021

<< Rezultate admitere master iulie 2021 14.07.2021 >>

Lista programare candidati admitere master iulie 2021

<< Link admitere master iulie 2021 14.07.2021 ora 09:00 >>

<< Regulament Admitere Masterat 2021 >>

Înscrierea candidaților: 03.07 – 11.07.2021

Concurs de admitere: 13.07 – 15.07.2021

Comunicarea rezultatelor: 16.07.2021

Înmatricularea candidaților: 16.07 – 17.07.2021 si 19.07.2021

Locuri scoase la concurs fara taxa: 140 (proba a doua este interviul)

 • Domeniul Inginerie aerospațială
  • ANA –
  • ITA –
  • IMA –
  • MA –
  • PAPM –
  • SAS –
  • SHS –
 • Domeniul inginerie industrială
  • GID –

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB1 sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:
a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1, în care vor menționa, sub semnătură
electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul
respectiv;
b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3×4 cm;
c) diploma de bacalaureat;
d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat
examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2021
pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
f) certificatul de naștere;
g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
h) certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:
• pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba de studiu;
• pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale MEC
i) buletin/carte de identitate/pașaport;
j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);
k) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
(3) Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).
(4) Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toți candidații vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din certificatul de naștere, inclusiv în cazurile în care ei și-au schimbat acest nume. În scopul evitării unor neînțelegeri, atunci când se efectuează operații de legitimare pe bază de buletin/carte de identitate, se impune ca în cazurile de schimbare de nume, pe lângă numele din certificatul de naștere să fie consemnat în paranteză și numele din buletinul/cartea de identitate.
Art. 9. (1) Concursul se organizează în sesiunea din iulie 2021 și în sesiunea din septembrie 2021. Calendarul înscrierii și al concursului se găsește în Anexa 2. Fiecare facultate afișează pe site-ul facultății, înainte de perioada de înscriere pentru o anumită sesiune, calendarul concursului și numărul de locuri alocat facultății respective.
(2) Facultățile hotărăsc distribuirea locurilor acordate pentru cele două sesiuni de admitere (în funcție de necesități specifice) și informează Consiliul de administrație al UPB cu privire la această distribuire.
Art. 10. Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.
Art. 11. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

Admitere Master SHS.X (TAXA) sesiunea 19.09-25.09.2020

Înscrierea candidaților: 19.09.2020 – 25.09.2020 orele 16:00

Concurs de admitere: 28.09.2020

Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților: 28.09 – 30.09.2020

Locuri scoase la concurs: 20 locuri – SHS.X (TAXA)

Inscrierea se va face pe platforma admitere.pub.ro la sectiunea „Master 2020 didactic” admitere.pub.ro

 

 

<< Rezultate preliminare Master 2020 (iulie + septembrie) >>

 

Planificarea candidatilor pentru proba 2 (interviu) – admitere master pe platforma Microsoft Teams 14.09.2020

 

<< Link Microsoft Teams 14.09.2020 >> 

 

Admitere Master sesiune septembrie 2020

Înscrierea candidaților: 17.08 – 11.09.2020 – orele 14:00

Concurs de admitere: 14.09 – 15.09.2020

Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților: 16.09 – 18.09.2020

Locuri scoase la concurs

 • Domeniul Inginerie aerospațială
  • ANA –
  • ITA –
  • IMA –
  • MA –
  • PAPM –
  • SAS –
  • SHS –
 • Domeniul inginerie industrială
  • GID –

 

Planificarea candidatilor pentru proba 2 (interviu) – admitere master pe platforma teams 09.07.2020

 

<< Link Microsoft Teams 09-07-2020>>

 

Planificarea candidatilor pentru proba 2 (interviu) – admitere master pe platforma teams 10.07.2020

 

<< Link Microsoft Teams 10-07-2020 >>

 

Admitere Master sesiune iunie-iulie 2020

Înscrierea candidaților: 29.06 – 07.07.2020

Concurs de admitere: 08.07 – 10.07.2020

Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților: 13.07 – 16.07.2020

Locuri scoase la concurs:

 • Domeniul Inginerie aerospațială
  • ANA –
  • ITA –
  • IMA –
  • MA –
  • PAPM –
  • SAS –
  • SHS –
 • Domeniul inginerie industrială
  • GID –

Ce opțiuni am? (Specializări pentru care se organizează concurs de admitere)

 • Structuri Aeronautice și Spațiale (SAS);
 • Propulsie Aerospațială și Protecția Mediului (PAPM);
 • Avionică și Navigație Aeriană (ANA);
 • Inginerie si Management Aerospațial (IMAS);
 • Management Aeronautic (MA);
 • Ingineria transportului aerian / Air Transport Engineering (ITA/ATE), in Limba Engleza – in baza
  unui test de competentă de Limba Engleză;
 • Design  Aeronautic
 • Grafică Inginerească și Design (GID);
 • Sisteme Holistice Spațiale (SHS).

Unde?

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de
masterat, candidații depun online dosarul de inscriere.

Harta Polizu

Cine? (condiții de  participare la concursul de admitere)

 • La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot
  candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență
  (conform Legii nr. 288/2004), absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă a
  studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu
  modificările și completările ulterioare), precum și absolvenții studiilor efectuate în
  străinătate și recunoscute conform normelor legale în vigoare.
 • Pot candida la admiterea la studii universitare de masterat cetățenii statelor
  membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și
  Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români,
  inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Cu ce? (Acte necesare)

 • fişa de înscriere, conform Anexa 1, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de
  formularul respectiv;
 • două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;
 • diploma de bacalaureat, în original;
 • diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia, candidații care au promovat
  examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie
  2020 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul
  diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se
  menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și
  mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
 • foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul in care se depune diploma de licență/inginer;
 • certificatul de naștere, în copie legalizată (se poate legaliza pe loc la secretariat);
 • adeverință medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:
  • pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la
  programele cu predare în limbă străină este necesară dovada de
  competență lingvistică pentru limba de studiu;
  • pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la
  programele cu predare în limba română este necesară dovada de
  competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții
  abilitate ale MEC;
 • buletin/carte de identitate, în original și copie;
 • dovada de plată, cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON, iar pentru candidații ce se înscriu în sesiunea Iunie-Iulie taxa este 50 RON, și a fost stabilit de către Senatul UPB.
 • Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau
  pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în
  învățământul superior.

Doar pentru specializarea Air Transport Engineering:

 • candidații vor susține o verificare eliminatorie de limba engleză de aviație

 

Altceva? (Documente utile)

Rezultate Admitere Master sesiunea iulie 2019

<Admiși și Înmatriculați Iulie 2019 Inginerie Aerospațială>

<Admiși și Înmatriculați Master Iulie 2019 Inginerie Industrială>

Admitere Master 2019

La Facultatea de Inginerie Aerospațială candidații la concursul de admitere la master 2019 se pot înscrie între 1 și 10 iulie 2019 orele 9-15 la secretariatul facultății și vor susține proba 2 (interviu) pe data de 11 iulie 2019 (eventual se va folosi și ziua de 12 iulie). Ne propunem scoaterea la concurs a 140 de locuri la buget și 40 la taxă.

 

Candidații care au prima opțiune GID (domeniul Inginerie Industrială) vor susține Proba 2 în sala BN330 de la ora 9:00 conform unei programări pe ore care se va afișa mai jos în seara de 10 iulie 2019.

 

Candidații care au prima opțiune un program din domeniul Inginerie Aerospațială în sala POLIZU-G01 de la ora 10:00 conform unei programări pe ore care se va afișa mai jos în seara de 10 iulie 2019.

 

Programarea de mai sus cuprinde orientativ orele de intrare la interviu pentru fiecare candidat.

Rezultate Admitere Master sesiunea iulie 2019

 

 

Candidații admiși sunt rugați să se înmatriculeze la Secretariatul facultății în zilele de 12 – 18 iulie 2019 (orele 9-15). În sesiunea septembrie locurile neocupate vor fi scoase din nou la concurs. Locul se ocupă prin înmatriculare.

Admitere Master sesiunea septembrie 2019

 

Candidații care nu s-au înmatriculat încă sunt rugați să vină să se înmatriculeze cel mai târziu luni 16 septembrie 2019 ora 15:00, altfel pierd locul obținut. Candidații din promoțiile anterioare (2018, 2017) care au diploma de licență, trebuie să o aducă în original.

Înscrieri: 26 august – 11 septembrie 2019 orele 9-15. Locuri disponibile pentru Sesiunea Septembrie 2019: 34 locuri la buget 37 locuri la taxă (locurile au fost suplimentate prin decizia CA din 10 septembrie 2019).

Candidații vor fi invitați la interviul de admitere pe data de 12 septembrie 2019, pe baza unei programări care se va afișa pe acest site și la avizierul facultății în seara de 11 septembrie 2019.

 

 

Anunturi

AeroConnectMeetings

                      În data de 2 martie 2024 a avut loc AeroConnectMeetings, un eveniment dedicat ingineriei Aerospațiale prin care studenții de la Facultatea de Ingnerie Aerospațială au avut posibilitatea de a...

citește mai mult

Echivalarea modulelor PART66

În urma demersului făcut către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, şi a recunoaşterii conţinutului curicular la unele discipline predate la Facultatea de Inginerie Aerospaţială, UNSTPB, în raport cu cerinţele prevăzute la modulele din Anexa III, PART 66, a...

citește mai mult