În urma demersului făcut către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, şi a recunoaşterii conţinutului curicular la unele discipline predate la Facultatea de Inginerie Aerospaţială, UNSTPB, în raport cu cerinţele prevăzute la modulele din Anexa III, PART 66, a Regulamentului Consolidat (UE) nr. 1321 / 2014 (aplicabil din 24 martie 2020), vă facem cunoscute următoarele:

  1. a) pentru echivalarea Modulului M4 – Elemente Fundamentale de Electronică, trebuie să parcurgeţi şi să promovaţi disciplinele:

– Dispozitive şi circuite electronice – DCE,

– Echipamente de bord şi navigaţie aeriană – EBNA;

  1. b) pentru echivalarea Modulului M5 – Tehnici Digitale/Sisteme şi Instrumente Electronice trebuie să parcurgeţi şi să promovaţi disciplinele:

– Construcția aparatelor de bord – CAB,

– Calculatoare de bord – CB,

– Dispozitive şi circuite electronice – DCE,

– Optică și fizica laserilor (Fizică 1) – OFL;

  1. c) pentru echivalarea Modulului M6 – Elemente Fundamentale de Electricitate trebuie să parcurgeţi şi să promovaţi disciplinele:

– Știința și ingineria materialelor – SIM,

– Tehnologii generale de aviaţie – TGA,

– Chimie, Chimia lub. şi combustibililor – Chim,

– Organe de masini şi mecanisme – OMM,

– Construcţia structurilor aerospaţiale – CSA,

– Introducere în ingineria aerospaţială – IIA;

  1. d) pentru echivalarea Modulului M8 – Elemente de Bază de Aerodinamică trebuie să parcurgeţi şi să promovaţi disciplinele:

– Principii fizice pentru măsurători – Fiz 1,

– Bazele aerodinamicii – BA,

– Mecanica aeronavei – MA,

– Constructia structurilor aerospatiale – CSA,

– Echilibrul şi comanda aeronavei – ECA (CA + IMA),

– Stabilitatea şi controlul aeronavelor – SCA (EIA);

  1. e) pentru echivalarea Modulului M10 – Legislaţia Aviatică trebuie să parcurgeţi şi să promovaţi disciplina:

– Reglementări aeronautice. Legislaţie – RAL.

Pentru echivalarea disciplinelor care nu se regăsesc în planul de învățământ al programului de studiu urmat, dar se regăsesc pe semestrul al II-lea, pot depune o cerere în vederea parcurgerii acestor discipline în sistem facultativ cu plata aferentă a punctelor de credit.