Conturile unde se pot plăti taxele către UPB

BRD RO97BRDE410SV98068754100 Toate taxele școlare
BCR RO69RNCB0723000506250269 Taxa de studii
BCR RO77RNCB0723000506250319 Taxe de refaceri de discipline
BCR RO42RNCB0723000506250270 Taxe de înscriere
BCR RO50RNCB0723000506250320 Taxe de înmatriculare

În contul BRD se pot plăti toate tipurile de taxe. La BCR sunt conturi distincte pentru diferitele tipuri de plăți.

Numele și prenumele plătitorului trebuie să fie ale studentului care a plătit. Pe ordinul de plată se va specifica facultatea și ce reprezintă suma plătită. Dacă plata se face din contul altcuiva (de exemplu părinte) trebuie menționat în plus numele și prenumele complet al studentului!

După efectuarea plății, studentul are obligația de a transmite prin e-mail dovada plății pe inginerie.aerospatiala@upb.ro

 

Precizare pentru Studenții Facultății de Inginerie Aerospațială care Studiază cu Taxă

Singura modalitate de transfer de la un loc cu taxă la un loc finanțat de la buget (fără taxă) este prin înscrierea la concursul de admitere sesiunea din iulie și obținerea unei medii de concurs care să permită ocuparea unui loc fără taxă în sesiunea iulie. Citiți și Regulamentul de admitere licență. Atenție! Subvenționarea studiilor de la buget se face o singură dată pentru fiecare tânăr, pe fiecare ciclu de studii (licență, master, doctorat). Cei care au mai făcut o facultate fără taxă nu mai au dreptul de a studia la buget. De asemenea, studenții care intenționează să facă o a doua facultate a cărei taxă va fi mult mai mare (de exemplu Academia Forțelor Aeriene) sunt sfătuiți să-și utilizeze dreptul de a studia la buget la această facultate ulterioară și la noi să rămână la taxă.

Taxa de studii este subvenționată de universitate în proporție considerabilă, ea nu acoperă costurile universității cu un student. De aceea, cei care solicită să se transfere retroactiv de la buget la taxă (cei în situația menționată care doresc să ocupe un loc la buget la o universitate cu taxe mult mai mari) trebuie să plătească nu doar taxa anuală de studii ci contravaloarea subvenției de la buget pentru locul respectiv, adică o sumă care poate fi chiar dublă în anumite cazuri.

 

Important pentru Studenții Facultății de Inginerie Aerospațială care Repetă Anul

Cererile de repetare a anului universitar se pot depune la secretariat sub semnătură, până pe 15 octombrie 2020 ora 14. Contractele de studii se încheie numai după plata primei rate a taxelor de școlarizare.