Burse

BURSE SEMESTRUL II 2023-2024

 

<< Lista studentilor bursieri Sociali sem II 2023-2024, dupa contestatii >>

<< Lista studentilor bursieri Performanta 1 Licenta sem II 2023-2024, dupa contestatii >>

<< Lista studentilor bursieri Performanta 2 Licenta sem II 2023-2024, dupa contestatii >>

<< Lista studentilor bursieri Performanta 3 Licenta+Master sem II 2023-2024, dupa contestatii >>

 

<< Calendar burse semestru 2 2023-2024>>

<< Lista studentilor bursieri Sociali sem II 2023-2024 >>

<< Lista studentilor bursieri Performanta 1 Licenta sem II 2023-2024 >>

<< Lista studentilor bursieri Performanta 2 Licenta sem II 2023-2024 >>

<< Lista studentilor bursieri Performanta 3 Licenta+Master sem II 2023-2024 >>

 

BURSE SEMESTRUL I 2023-2024

 

<< Lista studentilor bursieri Sociali sem I 2023-2024, dupa contestatii >>

<< Lista studentilor bursieri Performanta 1 Licenta sem I 2023-2024, dupa contestatii >>

<< Lista studentilor bursieri Performanta 2 Licenta sem I 2023-2024, dupa contestatii >>

<< Lista studentilor bursieri Performanta 3 Licenta+Master sem I 2023-2024, dupa contestatii >>

 

<< Lista studentilor bursieri Sociali sem I 2023-2024 >>

<< Lista studentilor bursieri Performanta 1 Licenta sem I 2023-2024 >>

<< Lista studentilor bursieri Performanta 2 Licenta sem I 2023-2024 >>

<< Lista studentilor bursieri Performanta 3 Licenta+Master sem I 2023-2024 >>

P.S. La Master anul 1, departajarea s a facut pe baza notei de la licenta!!!!

 

Perioada de depunere a dosarelor pentru bursele sociale și pentru bursele de performanță 30.10 – 10.11.2023

<< Metodologie burse 2023-2024 >>

<< Calendar burse 2023-2024 >>

<< GDPR membri familie 2023-2024 >>

<< GDPR student 2023-2024 >>

<< Procedura privind calcul venit net 2023-2024 >>

<< Model Declaratie venit permanent si impozabil 2023-2024 >>

<< Model cerere bursa sociala 2023-2024 >>

<< Model cerere bursa performanta 2023-2024 >>

<< Nota informare GDPR 2023-2024 >>

 

 

 

BURSE SEMESTRUL II 2022-2023

 

<< Lista studentilor bursieri Performanta sem II 2022-2023 dupa contestatii >>

<< Lista studentilor bursieri Merit I Licenta+Master sem II 2022-2023 dupa contestatii >>

<< Lista studentilor bursieri Merit II Licenta+Master sem II 2022-2023 dupa contestatii >>

<< Lista studentilor bursieri Sociali sem II 2022-2023 dupa contestatii >>

 

<< Lista studentilor bursieri Performanta sem II 2022-2023 >>

<< Lista studentilor bursieri Merit I Licenta+Master sem II 2022-2023 >>

<< Lista studentilor bursieri Merit II Licenta+Master sem II 2022-2023 >>

<< Lista studentilor bursieri Sociali sem II 2022-2023 >>

 

Burse sociale

<< Regulament burse 2022-2023 >>

Pentru studenții care doresc obținerea unei Burse Sociale aferenta semestrului II al anului universitar 2022-2023 trebuie să depuna, fizic, la secretariatul facultății, un dosar care să conțină documentele aferente conform Regulamentului de acordare al burselor.
Continut dosar :
 • Cerere formular tip;
 • Declarație de venituri, formular tip;
 • Adeverință din care să rezulte veniturile nete totale lunare ale fiecărui părinte și, eventual, ale studentului, cu 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar, (Decembrie 2022, Ianuarie 2023, Februarie 2023);
 • Adeverințe din care să rezulte veniturile lunare nete ale soțului sau soției (dacă este cazul) cu 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar  (Decembrie 2022, Ianuarie 2023, Februarie 2023);
 • Adeverință de elev sau student la învățământul de stat, cursuri cu frecvență ori copie după certificatul de naștere pentru frații (surorile) sau copiii studentului, care nu au împlinit vârsta de școlarizare (6 ani).
 • În cazul în care nu sunt realizate venituri pe ultimele 3 luni  (Decembrie 2022, Ianuarie 2023, Februarie 2023), dosarul trebuie să conțină o Declarație notarială pe proprie răspundere a fiecărui membru însoțită de documente justificative care să ateste faptul că persoana respectivă nu are niciun venit ( Anchetă socială).
 • Dosarul final se depune la secretariat in perioada 27.02.2023-13.03.2023, ora 16:00. 
 • Salariul de baza minim net pe economie este de 1898 RON.
 • Se accepta adeverinte ANAF eliberate numai pentru lunile Decembrie 2022, Ianuarie 2023, Februarie 2023.

Programul  Comisiei de Atribuire a Burselor și al Comisiei de analiză a contestațiilor privind alocarea burselor este următorul:

– 13.03.2023, ora 16 – Termen limită depunere dosare burse

 – 14 – 16.03.2023  Comisia de Atribuire a Burselor – analiză si aprobare liste burse, 16.03.2022, ora 20,            publicare liste burse pe site-ul facultății

 – 17-20.03.2023, ora 20 perioadă depunere contestații

 – 21-23.03.2023  Comisia de analiză a contestațiilor privind alocarea burselor – analiză eventuale contestatii,  – 23.03.2023, ora 20, publicare liste finale burse pe site-ul facultății 

 – 24.03.2023 transmitere liste burse finale, semnate, la rectorat.

 

În conformitate cu prevederile art. 30 aliniatul d din Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la Universitatea Politehnica din București pentru anul universitar 2022-2023 dosarele pentru bursa socială trebuie depuse la secretariatul facultății în termen de maximum 10 zile de la începutul semestrului.

 

BURSE SEMESTRUL I 2022-2023

 

<< Lista studentilor bursieri Performanta sem I 2022-2023 dupa contestatii >>

<< Lista studentilor bursieri Merit I Licenta+Master sem I 2022-2023 dupa contestatii >>

<< Lista studentilor bursieri Merit II Licenta+Master sem I 2022-2023 dupa contestatii >>

<< Lista studentilor bursieri Sociali sem I 2022-2023 dupa contestatii >>

 

<< Lista studentilor bursieri Performanta sem I 2022-2023 >>

<< Lista studentilor bursieri Merit I Licenta+Master sem I 2022-2023 >>

<< Lista studentilor bursieri Merit II Licenta+Master sem I 2022-2023 >>

<< Lista studentilor bursieri Sociali sem I 2022-2023 >>

 

Nota: Fiecare student isi poate vedea Numarul Matricol in contul lui de student (studenti.pub.ro), la sectiunea „Date personale”, in josul paginii la sectiunea „Inmatriculari”

 

Programul  Comisiei de Atribuire a Burselor și al Comisiei de analiză a contestațiilor privind alocarea burselor este următorul:

– 18.10.2022, ora 16 – Termen limită depunere dosare burse

 – 24 – 27.10.2022  Comisia de Atribuire a Burselor – analiză si aprobare liste burse, 27.10.2022, ora 20, publicare liste burse pe site-ul facultății

 – 28 si 31.10.2022, orele 09-16:00, perioadă depunere contestații in format fizic la secretariatul facultatii

 – 01 – 02.11.2022  Comisia de analiză a contestațiilor privind alocarea burselor – analiză eventuale contestatii,  – 02.11.2022, ora 20, publicare liste finale burse pe site-ul facultății 

 – 03.11.2022 transmitere liste burse finale, semnate, la rectorat.

 

<< Burse de merit >>

<< Burse de performanță >>

<< Burse sociale >>

 

Programul  Comisiei de Atribuire a Burselor și al Comisiei de analiză a contestațiilor privind alocarea burselor este următorul:

 

– 14.03.2022, ora 16 – Termen limită depunere dosare burse

 – 15 – 17.03.2022  Comisia de Atribuire a Burselor – analiză si aprobare liste burse, 17.03.2022, ora 20,            publicare liste burse pe site-ul facultății

 – 18-21.03.2022, ora 20 perioadă depunere contestații

 – 22-24.03.2022  Comisia de analiză a contestațiilor privind alocarea burselor – analiză eventuale contestatii,  – 24.03.2022, ora 20, publicare liste finale burse pe site-ul facultății 

 – 25.03.2022 transmitere liste burse finale, semnate, la rectorat.

 

În conformitate cu prevederile art. 30 aliniatul d din Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la Universitatea Politehnica din București pentru anul universitar 2021-2022 dosarele pentru bursa socială trebuie depuse la secretariatul facultății în termen de maximum 10 zile de la începutul semestrului.[Detalii]

 

<< Lista burse suplimentare Merit II Licenta FIA dupa contestatii >>

<< Lista burse suplimentare Merit II Master FIA dupa contestatii >>

 

 

<< Lista studenților bursieri Merit I pe semestrul I 2021-2022 >>

<< Lista studenților bursieri Merit II si Sociali pe semestrul I 2021-2022 >>

 

In urma sedintei B.E.F. din data de 13.10.2021 s-a aprobat prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru burse până pe data de  20.10.2021, ora 16:00.

 

Facultatea de Inginerie Aerospațială a acordat în anul universitar 2020-2021:

În semestrul I:

 • 2 burse de performanță în valoare de 1200 lei/lună,
 • 58 de burse de merit gradul I în valoare de 900 lei/lună;
 • 107 de burse de merit gradul II în valoare de 700 lei/lună;
 • 120 de burse sociale în valoare de 580 lei/lună.

Lista Bursierilor 2020-2021 Semestrul I

 

Regulament Acordare Burse UPB 2019

Facultatea de Inginerie Aerospațială a acordat în anul universitar 2019-2020:

În semestrul I:

 • 2 burse de performanță în valoare de 1200 lei/lună,
 • 34 de burse de merit gradul I în valoare de 900 lei/lună;
 • 119 de burse de merit gradul II în valoare de 700 lei/lună;
 • 104 de burse sociale în valoare de 580 lei/lună.

Lista Bursierilor 2019-2020 Semestrul I

În semestrul II:

 • 4 burse de performanță în valoare de 1200 lei/lună,
 • 42 de burse de merit gradul I în valoare de 900 lei/lună;
 • 104 de burse de merit gradul II în valoare de 700 lei/lună;
 • 106 de burse sociale în valoare de 580 lei/lună.

Lista Bursierilor 2019-2020 Semestrul II

Facultatea de Inginerie Aerospațială a acordat în anul universitar 2018-2019:

În semestrul I:

 • 7 burse de performanță în valoare de 1200 lei/lună,
 • 37 de burse de merit gradul I în valoare de 900 lei/lună;
 • 103 de burse de merit gradul II în valoare de 700 lei/lună;
 • 103 de burse sociale în valoare de 580 lei/lună.

Lista Bursierilor 2018-2019 Semestrul I

În semestrul II:

 • 1 bursă de performanță în valoare de 1200 lei/lună,
 • 44 de burse de merit gradul I în valoare de 900 lei/lună;
 • 104 de burse de merit gradul II în valoare de 700 lei/lună;
 • 104 de burse sociale în valoare de 580 lei/lună.

Lista Bursierilor 2018-2019 Semestrul II

Important! Termenul de depunere a dosarelor de bursă socială este 8 martie 2019.

Studenții masteranzi au dreptul la bursă socială din acest an universitar.

Facultatea de Inginerie Aerospațială a acordat în anul universitar 2017-2018:

În semestrul II:

 • 5 burse de performanță în valoare de 1200 lei/lună,
 • 38 de burse de merit gradul I în valoare de 900 lei/lună;
 • 131 de burse de merit gradul II în valoare de 700 lei/lună;
 • 77 de burse sociale în valoare de 580 lei/lună.

Lista Bursierilor de Performanță și de Merit 2017-2018 Semestrul II

Lista Bursierilor Sociali 2017-2018 Semestrul II

În semestrul I:

 • 5 burse de performanță în valoare de 1200 lei/lună,
 • 31 de burse de merit gradul I în valoare de 900 lei/lună;
 • 150 de burse de merit gradul II în valoare de 700 lei/lună;
 • 63 de burse sociale în valoare de 580 lei/lună.

Lista Bursierilor de Performanță și de Merit 2017-2018 Semestrul I

Lista Bursierilor Sociali 2017-2018 Semestrul I

(Notă: coloanele goale din tabele corespund informațiilor cu caracter personal, care au fost obliterate)

Pentru anul universitar 2017-2018 Regulamentul de Burse este schimbat. Forma finala aprobata în Senat este accesibilă <aici>

Studenții care se încadrează în categoriile care pot primi bursă socială vă rugăm să depuneți cererea la secretariat cel târziu miercuri 25 octombrie 2017 împreună cu actele doveditoare care sunt explicate în Regulament.

 

 

Facultatea de Inginerie Aerospațială a acordat în anul universitar 2016-2017:

În semestrul I:

 • 6 burse de performanță în valoare de 600 lei/lună,
 • 25 de burse de merit gradul I în valoare de 450 lei/lună;
 • 135 de burse de merit gradul II în valoare de 350 lei/lună;
 • 22 de burse sociale în valoare de 250 lei/lună.

În semestrul II:

 • 2 burse de performanță în valoare de 1200 lei/lună,
 • 28 de burse de merit gradul I în valoare de 900 lei/lună;
 • 159 de burse de merit gradul II în valoare de 700 lei/lună;
 • 44 de burse sociale în valoare de 580 lei/lună.

În semestrul II s-a dublat cuantumul burselor ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație al Universității Politehnica din București și s-a lărgit eligibilitatea pentru bursele sociale. În plus, pentru prima oară, bursele sociale se pot cumula cu bursele de merit.

Ordinul Ministrului Educației 3392/2017

Regulament Acordare Burse UPB 2015  (acest regulament este în curs de acordare la OM 3392/2017)

Lista Bursierilor de Performanță și de Merit 2016-2017 Semestrul II

Lista Bursierilor Sociali și de Merit pe Liste Suplimentare 2016-2017 Semestrul II

(Notă: coloanele goale din tabele corespund informațiilor cu caracter personal, care au fost obliterate)

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunturi

AeroConnectMeetings

                      În data de 2 martie 2024 a avut loc AeroConnectMeetings, un eveniment dedicat ingineriei Aerospațiale prin care studenții de la Facultatea de Ingnerie Aerospațială au avut posibilitatea de a...

citește mai mult

Echivalarea modulelor PART66

În urma demersului făcut către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, şi a recunoaşterii conţinutului curicular la unele discipline predate la Facultatea de Inginerie Aerospaţială, UNSTPB, în raport cu cerinţele prevăzute la modulele din Anexa III, PART 66, a...

citește mai mult