În Facultatea de Inginerie Aerospațială activează doar A.S.F.I.A – Asociația Studenților din Facultatea de Inginerie Aerospațială