Erasmus+

Selecție Erasmus+,  Blended Intensive Programme – BIP  2024

Concursul de selecție pentru mobilități ERASMUS+ BIP se va desfășura în data de 10.06.2024, de la ora 12:00 la Decanatul facultatii.

Inscrierea dosarelor de concurs se va face on-line pe platforma : https://erasmus.upb.ro/  până la data de 07.06.2024, ora 16:00

<< BIP_TC_Brief Presentation >>

 
Sesiunea nr 3 de selectie pentru mobilitatile de plasament

In urma solicitarilor primite se va organiza o noua sesiune de selectie pentru mobilitatile de plasament in data de 05.04.2024, ora 12:00, la decanatul facultatii.
Termenul limita de depunere a documentelor, atat la secretariat cat si pe platforma, este 04.04.2024, ora 16:00

 

Rezultate selectie Erasus+ martie 2024

<< Rezultate etapa 2 MP >>

<< Rezultate etapa 2 MS >>

<< Rezultate etapa 1 MP >>

<< Rezultate etapa 1 MS >>

 

Selecție Erasmus+, sesiunea II, martie 2024

Sesiunea a doua a concursului de selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura în data de 28.03.2024, ora 14:00 la Decanatul facultatii .

Inscrierea dosarelor de concurs se va face atât on-line pe platforma : https://erasmus.upb.ro/ , cât și la secretariatul facultății până la data de 26.03.2024, ora 16:00. 
 
Câteva instrucțiuni privind depunerea on-line sunt prezentate în ghidul atașat (Mini-ghid-de-informare-Biroul-Erasmus-Sectiunea-Outgoing-Applications.pdf).

Conform articolului 33 din “Regulamentul privind desfășurarea mobilităților studenților și a personalului Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București în cadrul programului ERASMUS+”, dosarul trebuie să conțină:

(1) Situație școlară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultății, excepție fac doctoranzii care vor prezenta adeverința de doctorand emisă de secretariatul Școlii Doctorale;

(2) Prezentarea activității profesional-științifice, respectiv premii, diplome, inovații sau alte rezultate relevante la manifestări științifice, proiecte, concursuri, olimpiade, etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / POLITEHNICA Bucureşti, național /internațional;

(3) Atestat de cunoaștere a unei limbi de comunicare internațională sau a limbii oficiale din țara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi Moderne de la POLITEHNICA Bucureşti sau de către o instituție abilitată. Nivelul de cunoaștere a respectivei limbi trebuie să fie minimum B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine;

(4) Scrisoare de motivație (redactată în limba engleză, franceză sau germană);

(5) Curriculum Vitae tip EUROPASS (redactat în limba engleză, franceză sau germană);

(6) Copie a cărții de identitate.

<< Mini ghid de informare Biroul Erasmus Sectiunea Outgoing Applications >>

<< Regulament Mobilitati ERASMUS 2024 >>

 
Selecție Erasmus+, martie 2024

Concursul de selecție pentru mobilități ERASMUS+ se va desfășura în data de 18.03.2023, de la ora 14:00 la Decanatul facultatii (sau on-line).

Inscrierea dosarelor de concurs se va face atât on-line pe platforma : https://erasmus.upb.ro/ , cât și la secretariatul facultății până la data de 15.03.2024, ora 16:00
 
Câteva instrucțiuni privind depunerea on-line sunt prezentate în ghidul atașat (Mini-ghid-de-informare-Biroul-Erasmus-Sectiunea-Outgoing-Applications.pdf).

Conform articolului 33 din “Regulamentul privind desfășurarea mobilităților studenților și a personalului Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București în cadrul programului ERASMUS+”, dosarul trebuie să conțină:

(1) Situație școlară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultății, excepție fac doctoranzii care vor prezenta adeverința de doctorand emisă de secretariatul Școlii Doctorale;

(2) Prezentarea activității profesional-științifice, respectiv premii, diplome, inovații sau alte rezultate relevante la manifestări științifice, proiecte, concursuri, olimpiade, etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / POLITEHNICA Bucureşti, național /internațional;

(3) Atestat de cunoaștere a unei limbi de comunicare internațională sau a limbii oficiale din țara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi Moderne de la POLITEHNICA Bucureşti sau de către o instituție abilitată. Nivelul de cunoaștere a respectivei limbi trebuie să fie minimum B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine;

(4) Scrisoare de motivație (redactată în limba engleză, franceză sau germană);

(5) Curriculum Vitae tip EUROPASS (redactat în limba engleză, franceză sau germană);

(6) Copie a cărții de identitate.

<< Mini ghid de informare Biroul Erasmus Sectiunea Outgoing Applications >>

<< Regulament Mobilitati ERASMUS 2024 >>

 

Testare lingvistica martie 2024
Va anuntam ca testarile lingvistice pentru studenti care vor participa la selectia ERASMUS din luna Martie si nu detin un atestat lingvistic, se vor organiza miercuri 6 martie pe Moodle, după cum urmează:
 

Mobilități în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România – Finațat din Granturile SEE

Schimbul între Facultatea de Inginerie Aerospațială și Universitatea din Islanda reprezintă o oportunitate unică pentru studenți și cadre didactice de a îmbina experiența academică cu explorarea unei culturi. Această experiență interculturală le permite studenților să-și dezvolte abilitățile de comunicare și să interacționeze cu studenți și profesori din medii academice diferite. Această colaborare oferă perspective noi și provocări interesante în ceea ce privește proiectele și cercetările în domeniul ingineriei aerospațiale.

 
Selectie Erasmus noiembrie 2023

Inscrierea pentru concursul de mobilitate ERASMUS+ se face la secretariatul FIA, pana pe data de 24.11.2023 ora 16:00

Concursul de selectie pentru mobilitati ERASMUS+ se va desfasura in data de 27.11.2023, de la ora 14:00 la Decanat

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament.

Studentul va depune la secretariat:

1.Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

             Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

2.Dosarul conţine următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzii care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

O prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv: premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Scrisoare de Motivaţie (ATENȚIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae model EUROPASS (ATENȚIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.erasmusplus.org.uk/key-resources

 

Rezultate revizuite selectie Erasmus+ martie 2023

Nr. matricol Selecţie
(A*: admis, Z: rezervă,
R: respins)
Tip mobilitate Codul ERASMUS
al univ. gazdă
 Nr.
luni
 Data de start a mobilităţii
9184/76/2022 A Studiu EBARCELO 03 5 septembrie 2023
9188/76/2022 A Studiu FBORDEAU54 5 septembrie 2023
9332/77/2022 A Studiu EVALENCIO02 5 septembrie 2023
9151/76/2022 A Studiu FTOULOUS16 5 februarie 2024
8973/74/2021 A Studiu EVALENCIO02 5 septembrie 2023
2991/19/2022 A Studiu IMILANO02 6 septembrie 2023
8778/72/2020 A Studiu FTOULOUS18 5 septembrie 2023
9104/75/2021 A Studiu TR INSTANBU04 6 septembrie 2023
9327/77/2022 A Studiu FBORDEAU54 5 septembrie 2023
9267/77/2022 A Studiu TRISTANBU04 5 septembrie 2023
2956/19/2022 A Studiu EBARCELO 03 5 septembrie 2023
9217/76/2022 A Studiu FBORDEAU54 5 septembrie 2023
9009/74/2021 A Studiu EVALENCIO02 5 septembrie 2023
9252/77/2022 A Studiu EVALENCIO02 5 septembrie 2023
8993/74/2021 A Studiu F TOULOUS18 5 septembrie 2023

 

Rezultate selectie Erasmus+ martie 2023

 

Nr. matricol Selectie (A*: admis, Z: rezervă, R: respins) Tip mobilitate Cod Erasmus al univ. gazdă Nr. luni  Data de start a mobilităţii
9184/76/2022 A Studiu EBARCELO 03 5 septembrie 2023
9188/76/2022 A Studiu EMADRID 05 5 septembrie 2023
9332/77/2022 A Studiu EVALENCIO02 5 septembrie 2023
9151/76/2022 A Studiu FTOULOUS16 5 septembrie 2023
8973/74/2021 A Studiu EMADRID05 5 septembrie 2023
2991/19/2022 A Studiu IMILANO02 6 septembrie 2023
8778/72/2020 A Studiu FTOULOUS18 5 septembrie 2023
9104/75/2021 A Studiu TR INSTANBU04 6 septembrie 2023
9327/77/2022 A Studiu EMADRID05 5 septembrie 2023
9267/77/2022 A Studiu EMADRID05 5 septembrie 2023
2956/19/2022 A Studiu EBARCELO 03 5 septembrie 2023
9217/76/2022 A Studiu EMADRID05 5 septembrie 2023
9009/74/2021 A Studiu EVALENCIO02 5 septembrie 2023
9252/77/2022 A Studiu EVALENCIO02 5 septembrie 2023
8993/74/2021 A Studiu F TOULOUS18 5 septembrie 2023
           
           
Nr. matricol Selectie (A*: admis, Z: rezervă, R: respins) Tip mobilitate Cod Erasmus al univ. gazdă Nr. luni  Data de start a mobilităţii
8856/73/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8861/73/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8785/72/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8771/72/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
2951/19/2022 A Plasament ISALERNO01 6 februarie 2024
8807/72/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8800/72/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8702/71/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8684/71/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8869/73/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8831/72/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8835/72/2020 A Plasament DLR 3 iulie
8750/72/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8588/70/2019 R Plasament DBREMEN04    
8828/72/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie

 

CONCURS DE SELECŢIE MARTIE ERASMUS+ 2023/2024

MOBILITĂŢI DE STUDIU (SEMESTRUL I+II) ȘI MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune fizic la secretariatul facultății sau online la adresa: inginerie.aerospatiala@upb.ro în perioada 08.03 – 17.03.2023 ora 16:00 dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS+.

Pentru sesiunea de informare puteți accesa chat-ul de pe Teams (Link pentru sesiunea de informare) începand cu 08.03.2022 ora 10:00 până pe 17.03.2023 ora 16:00. Vă rugăm să adresați intrebările voastre referitoare la acest program în perioada aferentă sesiunii de informare, deoarece interviul pentru „Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+” este dedicat întrebărilor comisiei.

Link pentru sesiunea de informare:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arJ8bXbiGLa4U5bwriaMRhHcZ48exmd6hlSZXO8HewRk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e2873fe9-ed57-481d-9a76-6cda1b407f9f&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 20.03.2023 ora 16:00, la decanat , conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la:

https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament.

 1. Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

 1. Dosarul conţine următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzii care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

O prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv: premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Scrisoare de Motivaţie (ATENȚIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae model EUROPASS (ATENȚIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

 
 
 
 
Va informam ca Marti, 14.03.2023, se vor organiza testarile lingvistice pentru candidatii care nu detin un atestat lingvistic si vor sa participe la Concursul de Selectie ERASMUS+ din luna Martie 2023.
1. Testarea lingvistica se va desfasura pe Moodle, dupa urmatorul program:
       Limba Germana – ora 12.00;
       Limba Engleza – ora 16.00;
       Limba Franceza – ora 14.00;
       Limba Spaniola – ora 18.00.
 
2. Link-ul: https://curs.upb.ro/2022/course/index.php?categoryid=19 pentru testarea lingvistica a candidatilor ERASMUS+ care nu detin un atestat lingvistic si vor sa candideze la Selectia mobilitatilor ERASMUS+.Candidatii se pot inscrie personal.
 
3. Informatia si linkuri sunt disponibile aici: https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultate selectie Erasmus octombrie 2022
 
 
 

Nr. crt.

Cod candidat Mobilitate de studiu

1

1352

Admis

2 2412

Admis

Nr. crt.

Cod candidat Mobilitate de plasament

1

3685

Admis

2 2847

Retras

 
 

Inscrierea pentru concursul de mobilitate ERASMUS+ se face la secretariatul FIA, pana pe data de 12.10.2022 ora 16:00

Concursul de selectie pentru mobilitati ERASMUS+ se va desfasura in data de 13.10.2022, de la ora 17:00 la Decanat

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament.

Studentul va depune la secretariat:

1.Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

             Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

2.Dosarul conţine următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzii care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

O prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv: premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Scrisoare de Motivaţie (ATENȚIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae model EUROPASS (ATENȚIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.erasmusplus.org.uk/key-resources

 

<< Rezultate Erasmus+ martie 2022 >>

 

Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 21.03.2022 ora 18:00 prin intermediul platformei Teams.
 
Link pentru interviu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arJ8bXbiGLa4U5bwriaMRhHcZ48exmd6hlSZXO8HewRk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e2873fe9-ed57-481d-9a76-6cda1b407f9f&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 
 
 

CONCURS DE SELECŢIE MARTIE ERASMUS+ 2022/2023

MOBILITĂŢI DE STUDIU (SEMESTRUL I+II) ȘI MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune online la adresa: inginerie.aerospatiala@upb.ro în perioada 08.03 – 17.03.2022 ora 16:00 dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS+.

Pentru sesiunea de informare puteți accesa chat-ul de pe Teams (Link pentru sesiunea de informare) începand cu 08.03.2022 ora 10:00 până pe 17.03.2022 ora 16:00. Vă rugam să adresați intrebările dumneavoastră referitoare la acest program în perioada aferentă sesiunii de informare deoarece interviul pentru „Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+” este dedicat întrebărilor comisiei adresate candidaților.

Link pentru sesiunea de informare:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arJ8bXbiGLa4U5bwriaMRhHcZ48exmd6hlSZXO8HewRk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e2873fe9-ed57-481d-9a76-6cda1b407f9f&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 21.03.2022 ora 18:00 prin intermediul platformei Teams, conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la:

https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament (depunere online inginerie.aerospatiala@upb.ro sau nicoleta.pascu@upb.ro ).

Studentul va depune online:

1.Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

             Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

2.Dosarul conţine următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzii care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

O prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv: premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Scrisoare de Motivaţie (ATENȚIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae model EUROPASS (ATENȚIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.erasmusplus.org.uk/key-resources

Selectie Erasmus martie 2023

 

Rezultate revizuite selectie Erasmus+ martie 2023

Nr. matricol Selecţie
(A*: admis, Z: rezervă,
R: respins)
Tip mobilitate Codul ERASMUS
al univ. gazdă
 Nr.
luni
 Data de start a mobilităţii
9184/76/2022 A Studiu EBARCELO 03 5 septembrie 2023
9188/76/2022 A Studiu FBORDEAU54 5 septembrie 2023
9332/77/2022 A Studiu EVALENCIO02 5 septembrie 2023
9151/76/2022 A Studiu FTOULOUS16 5 februarie 2024
8973/74/2021 A Studiu EVALENCIO02 5 septembrie 2023
2991/19/2022 A Studiu IMILANO02 6 septembrie 2023
8778/72/2020 A Studiu FTOULOUS18 5 septembrie 2023
9104/75/2021 A Studiu TR INSTANBU04 6 septembrie 2023
9327/77/2022 A Studiu FBORDEAU54 5 septembrie 2023
9267/77/2022 A Studiu TRISTANBU04 5 septembrie 2023
2956/19/2022 A Studiu EBARCELO 03 5 septembrie 2023
9217/76/2022 A Studiu FBORDEAU54 5 septembrie 2023
9009/74/2021 A Studiu EVALENCIO02 5 septembrie 2023
9252/77/2022 A Studiu EVALENCIO02 5 septembrie 2023
8993/74/2021 A Studiu F TOULOUS18 5 septembrie 2023

 

Rezultate selectie Erasmus+ martie 2023

 

Nr. matricol Selectie (A*: admis, Z: rezervă, R: respins) Tip mobilitate Cod Erasmus al univ. gazdă Nr. luni  Data de start a mobilităţii
9184/76/2022 A Studiu EBARCELO 03 5 septembrie 2023
9188/76/2022 A Studiu EMADRID 05 5 septembrie 2023
9332/77/2022 A Studiu EVALENCIO02 5 septembrie 2023
9151/76/2022 A Studiu FTOULOUS16 5 septembrie 2023
8973/74/2021 A Studiu EMADRID05 5 septembrie 2023
2991/19/2022 A Studiu IMILANO02 6 septembrie 2023
8778/72/2020 A Studiu FTOULOUS18 5 septembrie 2023
9104/75/2021 A Studiu TR INSTANBU04 6 septembrie 2023
9327/77/2022 A Studiu EMADRID05 5 septembrie 2023
9267/77/2022 A Studiu EMADRID05 5 septembrie 2023
2956/19/2022 A Studiu EBARCELO 03 5 septembrie 2023
9217/76/2022 A Studiu EMADRID05 5 septembrie 2023
9009/74/2021 A Studiu EVALENCIO02 5 septembrie 2023
9252/77/2022 A Studiu EVALENCIO02 5 septembrie 2023
8993/74/2021 A Studiu F TOULOUS18 5 septembrie 2023
           
           
Nr. matricol Selectie (A*: admis, Z: rezervă, R: respins) Tip mobilitate Cod Erasmus al univ. gazdă Nr. luni  Data de start a mobilităţii
8856/73/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8861/73/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8785/72/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8771/72/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
2951/19/2022 A Plasament ISALERNO01 6 februarie 2024
8807/72/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8800/72/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8702/71/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8684/71/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8869/73/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8831/72/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8835/72/2020 A Plasament DLR 3 iulie
8750/72/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie
8588/70/2019 R Plasament DBREMEN04    
8828/72/2020 A Plasament EUROCONTROL 3 iulie

 

CONCURS DE SELECŢIE MARTIE ERASMUS+ 2023/2024

MOBILITĂŢI DE STUDIU (SEMESTRUL I+II) ȘI MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune fizic la secretariatul facultății sau online la adresa: inginerie.aerospatiala@upb.ro în perioada 08.03 – 17.03.2023 ora 16:00 dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS+.

Pentru sesiunea de informare puteți accesa chat-ul de pe Teams (Link pentru sesiunea de informare) începand cu 08.03.2022 ora 10:00 până pe 17.03.2023 ora 16:00. Vă rugăm să adresați intrebările voastre referitoare la acest program în perioada aferentă sesiunii de informare, deoarece interviul pentru „Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+” este dedicat întrebărilor comisiei.

Link pentru sesiunea de informare:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arJ8bXbiGLa4U5bwriaMRhHcZ48exmd6hlSZXO8HewRk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e2873fe9-ed57-481d-9a76-6cda1b407f9f&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 20.03.2023 ora 16:00, la decanat , conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la:

https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament.

 1. Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

 1. Dosarul conţine următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzii care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

O prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv: premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Scrisoare de Motivaţie (ATENȚIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae model EUROPASS (ATENȚIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

 
 
 
 
Va informam ca Marti, 14.03.2023, se vor organiza testarile lingvistice pentru candidatii care nu detin un atestat lingvistic si vor sa participe la Concursul de Selectie ERASMUS+ din luna Martie 2023.
1. Testarea lingvistica se va desfasura pe Moodle, dupa urmatorul program:
       Limba Germana – ora 12.00;
       Limba Engleza – ora 16.00;
       Limba Franceza – ora 14.00;
       Limba Spaniola – ora 18.00.
 
2. Link-ul: https://curs.upb.ro/2022/course/index.php?categoryid=19 pentru testarea lingvistica a candidatilor ERASMUS+ care nu detin un atestat lingvistic si vor sa candideze la Selectia mobilitatilor ERASMUS+.Candidatii se pot inscrie personal.
 
3. Informatia si linkuri sunt disponibile aici: https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultate selectie Erasmus octombrie 2022
 
 
 

Nr. crt.

Cod candidat Mobilitate de studiu

1

1352

Admis

2 2412

Admis

Nr. crt.

Cod candidat Mobilitate de plasament

1

3685

Admis

2 2847

Retras

 
 

Inscrierea pentru concursul de mobilitate ERASMUS+ se face la secretariatul FIA, pana pe data de 12.10.2022 ora 16:00

Concursul de selectie pentru mobilitati ERASMUS+ se va desfasura in data de 13.10.2022, de la ora 17:00 la Decanat

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament.

Studentul va depune la secretariat:

1.Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

             Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

2.Dosarul conţine următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzii care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

O prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv: premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Scrisoare de Motivaţie (ATENȚIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae model EUROPASS (ATENȚIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.erasmusplus.org.uk/key-resources

 

<< Rezultate Erasmus+ martie 2022 >>

 

Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 21.03.2022 ora 18:00 prin intermediul platformei Teams.
 
Link pentru interviu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arJ8bXbiGLa4U5bwriaMRhHcZ48exmd6hlSZXO8HewRk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e2873fe9-ed57-481d-9a76-6cda1b407f9f&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 
 
 

CONCURS DE SELECŢIE MARTIE ERASMUS+ 2022/2023

MOBILITĂŢI DE STUDIU (SEMESTRUL I+II) ȘI MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune online la adresa: inginerie.aerospatiala@upb.ro în perioada 08.03 – 17.03.2022 ora 16:00 dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS+.

Pentru sesiunea de informare puteți accesa chat-ul de pe Teams (Link pentru sesiunea de informare) începand cu 08.03.2022 ora 10:00 până pe 17.03.2022 ora 16:00. Vă rugam să adresați intrebările dumneavoastră referitoare la acest program în perioada aferentă sesiunii de informare deoarece interviul pentru „Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+” este dedicat întrebărilor comisiei adresate candidaților.

Link pentru sesiunea de informare:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arJ8bXbiGLa4U5bwriaMRhHcZ48exmd6hlSZXO8HewRk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e2873fe9-ed57-481d-9a76-6cda1b407f9f&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 21.03.2022 ora 18:00 prin intermediul platformei Teams, conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la:

https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament (depunere online inginerie.aerospatiala@upb.ro sau nicoleta.pascu@upb.ro ).

Studentul va depune online:

1.Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

             Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

2.Dosarul conţine următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzii care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

O prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv: premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Scrisoare de Motivaţie (ATENȚIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae model EUROPASS (ATENȚIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.erasmusplus.org.uk/key-resources

Rezultate selectie Erasmus octombrie 2021

Nr. petr. afisare Mobilitate Admis/ Respins
1864 Studiu Admis
1946 Plasament Admis
2497 Plasament Admis
2591 Studiu + Plasament Absent
2876 Studiu Absent
2947 Studiu Admis
3258 Plasament Admis
3284 Plasament Admis
4623 Plasament Admis
4870 Studiu Admis
4923 Studiu Admis
5164 Studiu Absent
5438 Plasament Admis
6438 Studiu Respins
6789 Studiu Admis
6972 Studiu Retras
9548 Plasament Admis
9823 Plasament Admis
CONCURS DE SELECŢIE OCOMBRIE ERASMUS+ 2021/2022
MOBILITĂŢI DE STUDIU SEMESTRUL II + MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

 

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune online la adresa: inginerie.aerospatiala@upb.ro până pe data de 16.10.2020 ora 16:00 dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS+.
Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 20.10.2021 ora 18:00 prin intermediul platformei Teams, conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la:

https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/   

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament (depunere online inginerie.aerospatiala@upb.ro sau nicoleta.pascu@upb.ro ).

Studentul va depune online:

1.     Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

2.     Dosarul conţine următoarele documente:

 

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzi care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Scrisoare de Motivaţie (ATENTIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae Model EUROPASS (ATENTIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.erasmusplus.org.uk/key-resources

Pentru sesiunea de informare puteți accesa chat-ul de pe Teams începand cu 11.10.2020 ora 10:00 până pe 16.10.2020 ora 16:00. Vă rugam să adresașți intrebarile dumneavoastră referitoare la acest program în perioada aferentă sesiunii de informare deoarece interviul pentru „Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+” este dedicat întrebarilor comisiei adresate candidaților.

Link pentru sesiunea de informare si interviu:
Vineri, 08.10.2021, se vor organiza testarile lingvistice pentru candidatii care nu detin un atestat lingvistic si vor sa participe la Concursul de Selectie ERASMUS+ din luna Octombrie 2021.
1. Testarea lingvistica se va desfasura pe Moodle, dupa urmatorul program:
       Limba Germana – ora 13.00;
       Limba Engleza – ora 15.00;
       Limba Franceza – ora 17.00;
       Limba Spaniola – ora 19.00.
2. Link-ul: https://curs.upb.ro/2021/course/index.php?categoryid=94 pentru testarea lingvistica a candidatilor ERASMUS+ care nu detin un atestat lingvistic si vor sa candideze la Selectia mobilitatilor ERASMUS+.Candidatii se pot inscrie personal.
3. Joi07.10.2021, pe link-ul pentru testarea lingvistica vor fi disponible exemple de teste.
29/03/2021
Rezultatele selectiei
Mobilitate de studiu Mobilitate de plasament
Nr. Student Nr. Student
1 Aluaș Răzvan Teodor ADMIS 1 Bocu Ștefania-Denisa ADMIS
2 Androne Ioana ADMIS 2 Drăgan Andreea-Clara ADMIS
3 Bîrcă Daniela ADMIS 3 Ilinca Dragos ADMIS
4 Bocu Ștefania-Denisa ADMIS 4 Mosor Teodora ADMIS
5 Bogdanovici Theodor-Cosmin ADMIS 5 Popa Andrei ADMIS
6 Buturugă-Ieremia Matei-Costin ADMIS 6 Rusen David ADMIS
7 Câlmâc Andrei Cristian ADMIS 7 Stănescu Andreea ADMIS
8 Catană Roxana-Teodora ADMIS 8 Stoian-Anițoaiei Daiana-Viorela ADMIS
9 Ciornea Ilinca-Maria ADMIS 9 Toma Alexandra ADMIS
10 Constantin Anca Miruna ADMIS
11 Cotinghiu Sebastian-Ionut ADMIS
12 Crișan Alexa-Andreea ADMIS
13 Fetcaș Ioana-Nuria ADMIS
14 Mosor Teodora ADMIS
15 Neacșu Razvan Andrei ADMIS
16 Pătru Andrei-Tudor ADMIS
17 Petre Georgiana ADMIS
18 Popa Andrei ADMIS
19 Postelnicu Teodora Roxana REZERVA
20 Radu Ana-Maria ADMIS
21 Scarlat Alexandra ADMIS
22 State Andrei ADMIS
23 Stoian-Anițoaiei Daiana-Viorela ADMIS
24 Stoica Andrei-Dan ADMIS
25 Toma Emilia-Gabriela ADMIS
26 Țugulschi Ion ADMIS
RETRAS
1 Chelemen Dennis Stefan

CONCURS DE SELECŢIE ERASMUS+ 2021/2022 – MARTIE

MOBILITĂŢI DE STUDIU (SEMESTRUL I+II) ȘI MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune online la adresa: inginerie.aerospatiala@upb.ro în perioada 07.03 – 19.03.2021 ora 16:00 dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS+.

Pentru sesiunea de informare puteți accesa chat-ul de pe Teams (Link pentru sesiunea de informare) începand cu 02.03.2021 ora 10:00 până pe 07.03.2021 ora 16:00. Vă rugam să adresați intrebările dumneavoastră referitoare la acest program în perioada aferentă sesiunii de informare deoarece interviul pentru „Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+” este dedicat întrebărilor comisiei adresate candidaților.

Link pentru sesiunea de informare:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ace6f39815e104eb5b64f9e1b34a09b43%40thread.tacv2/conversations?groupId=74b0fdac-69ce-43e3-8520-a74bed34dad3&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 25.03.2020 ora 16:00 prin intermediul platformei Teams, conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la:

https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament (depunere online inginerie.aerospatiala@upb.ro sau nicoleta.pascu@upb.ro ).

Studentul va depune online:

 1. Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

 1. Dosarul conţine următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzii care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

O prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv: premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Datele de organizare a testarilor lingvistice de catre Departamentul de Limbi Straine UPB.

DATELE PROPUSE TESTARE LIMBI STRAINE – ERASMUS STUDENTI – SESIUNEA MARTIE 2021

 1. LIMBA ENGLEZA – ONLINE – VINERI 12 MARTIE 2021, 14 – 16
 2. LIMBA FRANCEZA – ONLINE – JOI 11 MARTIE 2021, 15-17
 3. LIMBA SPANIOLA – ONLINE – JOI 11 MARTIE 2021, 17-19
 4. LIMBA GERMANA – ONLINE – JOI 11 MARTIE 2021, 12-14.

Categoria: https://curs.upb.ro/course/index.php?categoryid=1947

Spaniola: https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11259

Germana: https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11226

Franceza: https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11225

Engleza: https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11224

Scrisoare de Motivaţie (ATENȚIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae model EUROPASS (ATENȚIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.erasmusplus.org.uk/key-resources

25/10/2020
Rezultatele selectie

A – admis / R – respins

Nr crt. Student Mobilitate  
1 Drăgan E. Andreea-Clara Studiu A
2 Martin C. Mihnea Ștefan Studiu A
3 Movilă D.C. George Daniel Studiu A
4 Pătrăcescu C. Ana Andreea Studiu A
5 Radu F. Ana Maria Studiu A
6 Stoica C. Ana Maria Studiu A
7 Voroneanu D. Teodora Studiu A
Neeligibil
1 Godoroja A. Cristian Vladimir Studiu R
Nr crt. Student Mobilitate  
1 Adochiței F. Vlăduț Andrei Plasament A
2 Bălăucă D.D. Ionuț-Iulian Plasament A
3 Bouariu V. Ștefan Plasament A
4 Conschi A.C. Ionuț Mihai Plasament A
5 Grecu C. G. Andreea Teodora Plasament A
6 Ionescu L. Vlad Plasament A
7 Manolache M. Bianca Andreea Plasament A
8 Mehedin D. B. Bogdan Mihai Plasament A
9 Miron G. Ionuț Robert Plasament A
10 Năstasie B.D. Ștefania Plasament A
11 Panaitescu G. Anastasia Andreea Plasament A
12 Pătrăcescu C. Ana Andreea Plasament A
13 Popescu Boboc E.D. Maria Plasament A
14 Radu F. Ana Maria Plasament A
15 Șerban I. Andrei Plasament A
16 Vajas I. Andreea Ștefania Plasament A
Neeligibil
1 David I. Matei-Ioan Plasament R
Deaoarece in aceasta luna facultatile organizeaza selectiile participantilor pentru mobilitatile ERASMUS+, Departamentul de Limbi Moderne din cadrul FILS organizeaza testarile lingvistive pentru studentii care nu detin un atestat lingvistic si isi doresc sa plece in mobilitate ERASMUS+.
Regasiti informatiile cu privire la aceste testari lingvistice aici: https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/ (in josul paginii).

Studenții interesați în obținerea unui atestat lingvistic pentru o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, spaniolă) se pot înscrie pe Moodle aici: https://curs.upb.ro/course/index.php?categoryid=1947

 Vă puteți auto-înrola la aceste teste, pe baza contului instituţional UPB. Testele se pot susţine la o dată/oră stabilite pe Moodle, după cum urmează:

Limba engleză: 22 oct, 12-14; 

Limba germană: 22 oct, 14-16;

Limba franceză: 23 oct, 15-17;

Limba spaniolă: 23 oct, 17-19.

Atestatul lingvisitc este document component al dosarului de selecție şi al celui de finanţare, te invităm să participi gratuit la testare pentru obținerea acestuia dacă nu ai deja unul.

Atestatul emis de Departamentul Limbi moderne al FILS va putea fi folosit numai în cadrul programului ERASMUS+ din UPB.

De asemenea, cu ocazia #ErasmusDays Erasmus Student Network Poli, organizeaza o sesiune de informare Anulează pentru studentii UPB, unde vom fi prezenti, sambata la ora 12:00, online pe skype.
CONCURS DE SELECŢIE OCTOMBRIE ERASMUS+ 2020/2021

MOBILITĂŢI DE STUDIU SEMESTRUL II + MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune online la adresa: inginerie.aerospatiala@upb.ro până pe data de 16.10.2020 ora 16:00 dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS+.

Pentru sesiunea de informare puteți accesa chat-ul de pe Teams (Link pentru sesiunea de informare) începand cu 12.10.2020 ora 10:00 până pe 16.10.2020 ora 16:00. Vă rugam să adresați intrebările dumneavoastră referitoare la acest program în perioada aferentă sesiunii de informare deoarece interviul pentru „Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+” este dedicat întrebărilor comisiei adresate candidaților.

Link pentru sesiunea de informare:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ace6f39815e104eb5b64f9e1b34a09b43%40thread.tacv2/conversations?groupId=74b0fdac-69ce-43e3-8520-a74bed34dad3&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 20.10.2020 ora 16:00 prin intermediul platformei Teams, conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la:

https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament (depunere online inginerie.aerospatiala@upb.ro sau nicoleta.pascu@upb.ro ).

Studentul va depune online:

 1. Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

 1. Dosarul conţine următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzii care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv: premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Scrisoare de Motivaţie (ATENTIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae model EUROPASS (ATENTIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.erasmusplus.org.uk/key-resources

Comisia de selecție a candidaților la statutul de student Erasmus + pentru mobilități:

      conf. dr.ing. Daniel Crunțeanu
      conf. dr.ing. Florin Frunzulică
      conf. dr.ing. Nicoleta Pascu
21/05/2020
Rezultatele selectiei aici
CONCURS DE SELECTIE MARTIE 2020

Interviul pentru competitia  ERASMUS va avea loc marti, 19 mai 2020, orele 10-12, pe platforma Microsoft Teams.

SUCCES!

ERASMUS+ este programul Uniunii Europene care se adreseaza domeniilor educatie, formare, tineret si sport, pentru perioada 2014-2020, avand principalele caracteristici:

 • recunoasterea si validarea competentelor si calificarilor;
 • diseminarea si exploatarea rezultatelor proiectelor; accesul deschis la materialele didactice, documentele si instrumentele mediatice create in cadrul programului;
 • dimensiunea internationala (cooperarea cu tarile partenere in domeniu invatamantului superior si sportului);
 • multiligvismul; echitate si incluziune;
 • protectia si siguranta participantilor.
CONCURS DE SELECȚIE OCTOMBRIE 2019

27 oct 2019

Interviul pentru competitia ERASMUS va avea loc miercuri, 30 octombrie 2019, orele 13-15, la secretariatul facultatii.

31 oct 2019

Rezultatele interviului de miercuri sunt aici.

CONCURS DE SELECȚIE MARTIE 2019

Studenți ERASMUS 2019-2020, sem. I si II

Concursul de selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ (de tip studiu sau plasament sau studiu și plasament, cf. art. 9 din regulament) din anul academic 2019-2020 are loc în perioada 20.03.2019-27.03.2019 și se va desfășura conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la

<Concurs ERASMUS>l

și la

<Regulament mobilități ERASMUS>

precum și pe website-ul și la avizierul Facultății de Inginerie Aerospațială.

Depunerea dosarelor de candidat se face la Secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială, în perioada 20.03.2019 –  22/03/2018, la ghișeele destinate lucrului cu studenții și în timpul programului afișat (inclusiv vineri 22/03/2019, orele 12-14). Dosarele de candidat vor fi prezentate și vor avea conținutul conform articolului 27 din regulament. Interviul va avea loc în ziua de marți, 26/03/2019 (sala și ora vor fi anunțate pe 25/03/2019) iar rezultatele se vor afișa la avizierul facultății până la 27/03/2019.

Vineri 22/03/2019, orele 14-15, sala I013 va avea loc o sesiune de informare pentru candidați.

Depunerea dosarelor se face la Secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială, până la data de 20/03/2018.

CONCURS DE SELECȚIE OCTOMBRIE 2019

Studenți ERASMUS 2018-2019, sem. II

Concursul de selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ (de tip studiu sau plasament sau studiu și plasament, cf. art. 9 din regulament) din anul academic 2018-2019 are loc în perioada 16.10.2018-31.10.2018 și se va desfășura conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la

http://www.upb.ro/program-erasmus-llp.htm și http://www.upb.ro/media/erasmus/regulamentmobilitatistudenti.pdf

(vezi documentul Regulament privind mobilitatea Erasmus+ a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la UPB în anul universitar 2018 – 2019, www.upb.ro > ERASMUS+ > ERASMUS+ 2018 – 2019)

și pe website-ul și la avizierul Facultății de Inginerie Aerospațială.

<Regulament ERASMUS>l

Depunerea dosarelor de candidat se face la Secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială, în perioada 17.10.2018 –  29/10/2018, la ghișeele destinate lucrului cu studenții și în timpul programului afișat. Dosarele de candidat vor fi prezentate și vor avea conținutul conform articolului 27 din regulament. Interviul va avea loc în ziua de miercuri, 31/10/2018 Secretariat ora 14.00 iar rezultatele se vor afișa la avizierul facultății.

Vineri 19/10/2018, orele 14-15, sala I013 va avea loc o sesiune de informare pentru candidați.

Suplimentare Burse de Plasament 2018

În cadrul programului ERASMUS+ se mai oferă câteva burse de plasament (practică pentru studenții din anul III sau internship pentru studenții din anii I, II, IV și master) în vara 2018.
Doritorii pot depune la secretariatul facultății dosarele de tip ERASMUS până la data de 03 aprilie 2018, orele 14. Componența obligatorie a dosarului și detalii privind mobilitățile de plasament sunt prezentate la avizierul facultății, și pe <site-ul facultății> (se aplică Regulamentul pentru anul 2018-2019, similar cu cel pentru 2017-2018). Rezultatele se anunță până la 05 aprilie 2018.
Prodecan Prof. dr. ing. Marius Stoia-Djeska
CONCURS DE SELECȚIE MARTIE 2018

Studenți ERASMUS 2018-2019, sem. I si II

Un nou concurs de selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ (studiu sau plasament) pentru anul academic 2018-2019, semestrele I si II, are loc în perioada 12/03/2018-20/03/2018 și se va desfășura conform regulamentului afișat la

<Regulament ERASMUS>l

Depunerea dosarelor se face la Secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială, până la data de 20/03/2018.

Concursul va avea loc în ziua de vineri, 23/03/2018 ora 12 la Secretariat.

Data anunțată anterior (joi 22) nu a putut fi păstrată din motive independente de voința noastră (a intervenit o ședință de Senat).

În atenția potențialilor candidați:
Joi, 08/03/2018, orele 14:00, în sala I 013 Elie Carafoli va avea loc o prezentare a programului ERASMUS+ și a concursului de selecție pentru anul academic 2018-2019, susținută de prodecan Marius Stoia-Djeska, responsabil ERASMUS pentru Facultatea de Inginerie Aerospațială.
Pentru informații generale detaliate privind accesarea programul Erasmus+ consultați site-ul biroului de relații internaționale al universității: http://www.upb.ro/erasmus

Pentru informații specifice Facultății de Inginerie Aerospațială luați legătura cu responsabilul pe facultate Prodecan Prof.dr.ing. Marius STOIA-DJESKA (marius.stoia@gmail.com).

CONCURS DE SELECŢIE OCOMBRIE ERASMUS+ 2021/2022
MOBILITĂŢI DE STUDIU SEMESTRUL II + MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

 

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune online la adresa: inginerie.aerospatiala@upb.ro până pe data de 16.10.2020 ora 16:00 dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS+.
Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 20.10.2021 ora 18:00 prin intermediul platformei Teams, conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la:

https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/   

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament (depunere online inginerie.aerospatiala@upb.ro sau nicoleta.pascu@upb.ro ).

Studentul va depune online:

1.     Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

2.     Dosarul conţine următoarele documente:

 

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzi care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Scrisoare de Motivaţie (ATENTIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae Model EUROPASS (ATENTIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.erasmusplus.org.uk/key-resources

Pentru sesiunea de informare puteți accesa chat-ul de pe Teams începand cu 11.10.2020 ora 10:00 până pe 16.10.2020 ora 16:00. Vă rugam să adresașți intrebarile dumneavoastră referitoare la acest program în perioada aferentă sesiunii de informare deoarece interviul pentru „Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+” este dedicat întrebarilor comisiei adresate candidaților.

Link pentru sesiunea de informare si interviu:
Vineri, 08.10.2021, se vor organiza testarile lingvistice pentru candidatii care nu detin un atestat lingvistic si vor sa participe la Concursul de Selectie ERASMUS+ din luna Octombrie 2021.
1. Testarea lingvistica se va desfasura pe Moodle, dupa urmatorul program:
       Limba Germana – ora 13.00;
       Limba Engleza – ora 15.00;
       Limba Franceza – ora 17.00;
       Limba Spaniola – ora 19.00.
2. Link-ul: https://curs.upb.ro/2021/course/index.php?categoryid=94 pentru testarea lingvistica a candidatilor ERASMUS+ care nu detin un atestat lingvistic si vor sa candideze la Selectia mobilitatilor ERASMUS+.Candidatii se pot inscrie personal.
3. Joi07.10.2021, pe link-ul pentru testarea lingvistica vor fi disponible exemple de teste.
Rezultate selectie Erasmus octombrie 2021

Nr. petr. afisare Mobilitate Admis/ Respins
1864 Studiu Admis
1946 Plasament Admis
2497 Plasament Admis
2591 Studiu + Plasament Absent
2876 Studiu Absent
2947 Studiu Admis
3258 Plasament Admis
3284 Plasament Admis
4623 Plasament Admis
4870 Studiu Admis
4923 Studiu Admis
5164 Studiu Absent
5438 Plasament Admis
6438 Studiu Respins
6789 Studiu Admis
6972 Studiu Retras
9548 Plasament Admis
9823 Plasament Admis
29/03/2021
Rezultatele selectiei
Mobilitate de studiu Mobilitate de plasament
Nr. Student Nr. Student
1 Aluaș Răzvan Teodor ADMIS 1 Bocu Ștefania-Denisa ADMIS
2 Androne Ioana ADMIS 2 Drăgan Andreea-Clara ADMIS
3 Bîrcă Daniela ADMIS 3 Ilinca Dragos ADMIS
4 Bocu Ștefania-Denisa ADMIS 4 Mosor Teodora ADMIS
5 Bogdanovici Theodor-Cosmin ADMIS 5 Popa Andrei ADMIS
6 Buturugă-Ieremia Matei-Costin ADMIS 6 Rusen David ADMIS
7 Câlmâc Andrei Cristian ADMIS 7 Stănescu Andreea ADMIS
8 Catană Roxana-Teodora ADMIS 8 Stoian-Anițoaiei Daiana-Viorela ADMIS
9 Ciornea Ilinca-Maria ADMIS 9 Toma Alexandra ADMIS
10 Constantin Anca Miruna ADMIS
11 Cotinghiu Sebastian-Ionut ADMIS
12 Crișan Alexa-Andreea ADMIS
13 Fetcaș Ioana-Nuria ADMIS
14 Mosor Teodora ADMIS
15 Neacșu Razvan Andrei ADMIS
16 Pătru Andrei-Tudor ADMIS
17 Petre Georgiana ADMIS
18 Popa Andrei ADMIS
19 Postelnicu Teodora Roxana REZERVA
20 Radu Ana-Maria ADMIS
21 Scarlat Alexandra ADMIS
22 State Andrei ADMIS
23 Stoian-Anițoaiei Daiana-Viorela ADMIS
24 Stoica Andrei-Dan ADMIS
25 Toma Emilia-Gabriela ADMIS
26 Țugulschi Ion ADMIS
RETRAS
1 Chelemen Dennis Stefan

CONCURS DE SELECŢIE ERASMUS+ 2021/2022 – MARTIE

MOBILITĂŢI DE STUDIU (SEMESTRUL I+II) ȘI MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune online la adresa: inginerie.aerospatiala@upb.ro în perioada 07.03 – 19.03.2021 ora 16:00 dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS+.

Pentru sesiunea de informare puteți accesa chat-ul de pe Teams (Link pentru sesiunea de informare) începand cu 02.03.2021 ora 10:00 până pe 07.03.2021 ora 16:00. Vă rugam să adresați intrebările dumneavoastră referitoare la acest program în perioada aferentă sesiunii de informare deoarece interviul pentru „Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+” este dedicat întrebărilor comisiei adresate candidaților.

Link pentru sesiunea de informare:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ace6f39815e104eb5b64f9e1b34a09b43%40thread.tacv2/conversations?groupId=74b0fdac-69ce-43e3-8520-a74bed34dad3&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 25.03.2020 ora 16:00 prin intermediul platformei Teams, conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la:

https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament (depunere online inginerie.aerospatiala@upb.ro sau nicoleta.pascu@upb.ro ).

Studentul va depune online:

 1. Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

 1. Dosarul conţine următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzii care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

O prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv: premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Datele de organizare a testarilor lingvistice de catre Departamentul de Limbi Straine UPB.

DATELE PROPUSE TESTARE LIMBI STRAINE – ERASMUS STUDENTI – SESIUNEA MARTIE 2021

 1. LIMBA ENGLEZA – ONLINE – VINERI 12 MARTIE 2021, 14 – 16
 2. LIMBA FRANCEZA – ONLINE – JOI 11 MARTIE 2021, 15-17
 3. LIMBA SPANIOLA – ONLINE – JOI 11 MARTIE 2021, 17-19
 4. LIMBA GERMANA – ONLINE – JOI 11 MARTIE 2021, 12-14.

Categoria: https://curs.upb.ro/course/index.php?categoryid=1947

Spaniola: https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11259

Germana: https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11226

Franceza: https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11225

Engleza: https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11224

Scrisoare de Motivaţie (ATENȚIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae model EUROPASS (ATENȚIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.erasmusplus.org.uk/key-resources

25/10/2020
Rezultatele selectie

A – admis / R – respins

Nr crt. Student Mobilitate  
1 Drăgan E. Andreea-Clara Studiu A
2 Martin C. Mihnea Ștefan Studiu A
3 Movilă D.C. George Daniel Studiu A
4 Pătrăcescu C. Ana Andreea Studiu A
5 Radu F. Ana Maria Studiu A
6 Stoica C. Ana Maria Studiu A
7 Voroneanu D. Teodora Studiu A
Neeligibil
1 Godoroja A. Cristian Vladimir Studiu R
Nr crt. Student Mobilitate  
1 Adochiței F. Vlăduț Andrei Plasament A
2 Bălăucă D.D. Ionuț-Iulian Plasament A
3 Bouariu V. Ștefan Plasament A
4 Conschi A.C. Ionuț Mihai Plasament A
5 Grecu C. G. Andreea Teodora Plasament A
6 Ionescu L. Vlad Plasament A
7 Manolache M. Bianca Andreea Plasament A
8 Mehedin D. B. Bogdan Mihai Plasament A
9 Miron G. Ionuț Robert Plasament A
10 Năstasie B.D. Ștefania Plasament A
11 Panaitescu G. Anastasia Andreea Plasament A
12 Pătrăcescu C. Ana Andreea Plasament A
13 Popescu Boboc E.D. Maria Plasament A
14 Radu F. Ana Maria Plasament A
15 Șerban I. Andrei Plasament A
16 Vajas I. Andreea Ștefania Plasament A
Neeligibil
1 David I. Matei-Ioan Plasament R
Deaoarece in aceasta luna facultatile organizeaza selectiile participantilor pentru mobilitatile ERASMUS+, Departamentul de Limbi Moderne din cadrul FILS organizeaza testarile lingvistive pentru studentii care nu detin un atestat lingvistic si isi doresc sa plece in mobilitate ERASMUS+.
Regasiti informatiile cu privire la aceste testari lingvistice aici: https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/ (in josul paginii).

Studenții interesați în obținerea unui atestat lingvistic pentru o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, spaniolă) se pot înscrie pe Moodle aici: https://curs.upb.ro/course/index.php?categoryid=1947

 Vă puteți auto-înrola la aceste teste, pe baza contului instituţional UPB. Testele se pot susţine la o dată/oră stabilite pe Moodle, după cum urmează:

Limba engleză: 22 oct, 12-14; 

Limba germană: 22 oct, 14-16;

Limba franceză: 23 oct, 15-17;

Limba spaniolă: 23 oct, 17-19.

Atestatul lingvisitc este document component al dosarului de selecție şi al celui de finanţare, te invităm să participi gratuit la testare pentru obținerea acestuia dacă nu ai deja unul.

Atestatul emis de Departamentul Limbi moderne al FILS va putea fi folosit numai în cadrul programului ERASMUS+ din UPB.

De asemenea, cu ocazia #ErasmusDays Erasmus Student Network Poli, organizeaza o sesiune de informare Anulează pentru studentii UPB, unde vom fi prezenti, sambata la ora 12:00, online pe skype.
CONCURS DE SELECŢIE OCTOMBRIE ERASMUS+ 2020/2021

MOBILITĂŢI DE STUDIU SEMESTRUL II + MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune online la adresa: inginerie.aerospatiala@upb.ro până pe data de 16.10.2020 ora 16:00 dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS+.

Pentru sesiunea de informare puteți accesa chat-ul de pe Teams (Link pentru sesiunea de informare) începand cu 12.10.2020 ora 10:00 până pe 16.10.2020 ora 16:00. Vă rugam să adresați intrebările dumneavoastră referitoare la acest program în perioada aferentă sesiunii de informare deoarece interviul pentru „Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+” este dedicat întrebărilor comisiei adresate candidaților.

Link pentru sesiunea de informare:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ace6f39815e104eb5b64f9e1b34a09b43%40thread.tacv2/conversations?groupId=74b0fdac-69ce-43e3-8520-a74bed34dad3&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 20.10.2020 ora 16:00 prin intermediul platformei Teams, conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la:

https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament (depunere online inginerie.aerospatiala@upb.ro sau nicoleta.pascu@upb.ro ).

Studentul va depune online:

 1. Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

 1. Dosarul conţine următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzii care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv: premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Scrisoare de Motivaţie (ATENTIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae model EUROPASS (ATENTIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.erasmusplus.org.uk/key-resources

Comisia de selecție a candidaților la statutul de student Erasmus + pentru mobilități:

      conf. dr.ing. Daniel Crunțeanu
      conf. dr.ing. Florin Frunzulică
      conf. dr.ing. Nicoleta Pascu
21/05/2020
Rezultatele selectiei aici
CONCURS DE SELECTIE MARTIE 2020

Interviul pentru competitia  ERASMUS va avea loc marti, 19 mai 2020, orele 10-12, pe platforma Microsoft Teams.

SUCCES!

ERASMUS+ este programul Uniunii Europene care se adreseaza domeniilor educatie, formare, tineret si sport, pentru perioada 2014-2020, avand principalele caracteristici:

 • recunoasterea si validarea competentelor si calificarilor;
 • diseminarea si exploatarea rezultatelor proiectelor; accesul deschis la materialele didactice, documentele si instrumentele mediatice create in cadrul programului;
 • dimensiunea internationala (cooperarea cu tarile partenere in domeniu invatamantului superior si sportului);
 • multiligvismul; echitate si incluziune;
 • protectia si siguranta participantilor.
CONCURS DE SELECȚIE OCTOMBRIE 2019

27 oct 2019

Interviul pentru competitia ERASMUS va avea loc miercuri, 30 octombrie 2019, orele 13-15, la secretariatul facultatii.

31 oct 2019

Rezultatele interviului de miercuri sunt aici.

CONCURS DE SELECȚIE MARTIE 2019

Studenți ERASMUS 2019-2020, sem. I si II

Concursul de selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ (de tip studiu sau plasament sau studiu și plasament, cf. art. 9 din regulament) din anul academic 2019-2020 are loc în perioada 20.03.2019-27.03.2019 și se va desfășura conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la

<Concurs ERASMUS>l

și la

<Regulament mobilități ERASMUS>

precum și pe website-ul și la avizierul Facultății de Inginerie Aerospațială.

Depunerea dosarelor de candidat se face la Secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială, în perioada 20.03.2019 –  22/03/2018, la ghișeele destinate lucrului cu studenții și în timpul programului afișat (inclusiv vineri 22/03/2019, orele 12-14). Dosarele de candidat vor fi prezentate și vor avea conținutul conform articolului 27 din regulament. Interviul va avea loc în ziua de marți, 26/03/2019 (sala și ora vor fi anunțate pe 25/03/2019) iar rezultatele se vor afișa la avizierul facultății până la 27/03/2019.

Vineri 22/03/2019, orele 14-15, sala I013 va avea loc o sesiune de informare pentru candidați.

Depunerea dosarelor se face la Secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială, până la data de 20/03/2018.

CONCURS DE SELECȚIE OCTOMBRIE 2019

Studenți ERASMUS 2018-2019, sem. II

Concursul de selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ (de tip studiu sau plasament sau studiu și plasament, cf. art. 9 din regulament) din anul academic 2018-2019 are loc în perioada 16.10.2018-31.10.2018 și se va desfășura conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la

http://www.upb.ro/program-erasmus-llp.htm și http://www.upb.ro/media/erasmus/regulamentmobilitatistudenti.pdf

(vezi documentul Regulament privind mobilitatea Erasmus+ a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la UPB în anul universitar 2018 – 2019, www.upb.ro > ERASMUS+ > ERASMUS+ 2018 – 2019)

și pe website-ul și la avizierul Facultății de Inginerie Aerospațială.

<Regulament ERASMUS>l

Depunerea dosarelor de candidat se face la Secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială, în perioada 17.10.2018 –  29/10/2018, la ghișeele destinate lucrului cu studenții și în timpul programului afișat. Dosarele de candidat vor fi prezentate și vor avea conținutul conform articolului 27 din regulament. Interviul va avea loc în ziua de miercuri, 31/10/2018 Secretariat ora 14.00 iar rezultatele se vor afișa la avizierul facultății.

Vineri 19/10/2018, orele 14-15, sala I013 va avea loc o sesiune de informare pentru candidați.

Suplimentare Burse de Plasament 2018

În cadrul programului ERASMUS+ se mai oferă câteva burse de plasament (practică pentru studenții din anul III sau internship pentru studenții din anii I, II, IV și master) în vara 2018.
Doritorii pot depune la secretariatul facultății dosarele de tip ERASMUS până la data de 03 aprilie 2018, orele 14. Componența obligatorie a dosarului și detalii privind mobilitățile de plasament sunt prezentate la avizierul facultății, și pe <site-ul facultății> (se aplică Regulamentul pentru anul 2018-2019, similar cu cel pentru 2017-2018). Rezultatele se anunță până la 05 aprilie 2018.
Prodecan Prof. dr. ing. Marius Stoia-Djeska
CONCURS DE SELECȚIE MARTIE 2018

Studenți ERASMUS 2018-2019, sem. I si II

Un nou concurs de selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ (studiu sau plasament) pentru anul academic 2018-2019, semestrele I si II, are loc în perioada 12/03/2018-20/03/2018 și se va desfășura conform regulamentului afișat la

<Regulament ERASMUS>l

Depunerea dosarelor se face la Secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială, până la data de 20/03/2018.

Concursul va avea loc în ziua de vineri, 23/03/2018 ora 12 la Secretariat.

Data anunțată anterior (joi 22) nu a putut fi păstrată din motive independente de voința noastră (a intervenit o ședință de Senat).

În atenția potențialilor candidați:
Joi, 08/03/2018, orele 14:00, în sala I 013 Elie Carafoli va avea loc o prezentare a programului ERASMUS+ și a concursului de selecție pentru anul academic 2018-2019, susținută de prodecan Marius Stoia-Djeska, responsabil ERASMUS pentru Facultatea de Inginerie Aerospațială.
Pentru informații generale detaliate privind accesarea programul Erasmus+ consultați site-ul biroului de relații internaționale al universității: http://www.upb.ro/erasmus

Pentru informații specifice Facultății de Inginerie Aerospațială luați legătura cu responsabilul pe facultate Prodecan Prof.dr.ing. Marius STOIA-DJESKA (marius.stoia@gmail.com).

CONCURS DE SELECŢIE OCOMBRIE ERASMUS+ 2021/2022
MOBILITĂŢI DE STUDIU SEMESTRUL II + MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

 

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune online la adresa: inginerie.aerospatiala@upb.ro până pe data de 16.10.2020 ora 16:00 dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS+.
Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 20.10.2021 ora 18:00 prin intermediul platformei Teams, conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la:

https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/   

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament (depunere online inginerie.aerospatiala@upb.ro sau nicoleta.pascu@upb.ro ).

Studentul va depune online:

1.     Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

2.     Dosarul conţine următoarele documente:

 

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzi care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Scrisoare de Motivaţie (ATENTIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae Model EUROPASS (ATENTIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.erasmusplus.org.uk/key-resources

Pentru sesiunea de informare puteți accesa chat-ul de pe Teams începand cu 11.10.2020 ora 10:00 până pe 16.10.2020 ora 16:00. Vă rugam să adresașți intrebarile dumneavoastră referitoare la acest program în perioada aferentă sesiunii de informare deoarece interviul pentru „Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+” este dedicat întrebarilor comisiei adresate candidaților.

Link pentru sesiunea de informare si interviu:
Vineri, 08.10.2021, se vor organiza testarile lingvistice pentru candidatii care nu detin un atestat lingvistic si vor sa participe la Concursul de Selectie ERASMUS+ din luna Octombrie 2021.
1. Testarea lingvistica se va desfasura pe Moodle, dupa urmatorul program:
       Limba Germana – ora 13.00;
       Limba Engleza – ora 15.00;
       Limba Franceza – ora 17.00;
       Limba Spaniola – ora 19.00.
2. Link-ul: https://curs.upb.ro/2021/course/index.php?categoryid=94 pentru testarea lingvistica a candidatilor ERASMUS+ care nu detin un atestat lingvistic si vor sa candideze la Selectia mobilitatilor ERASMUS+.Candidatii se pot inscrie personal.
3. Joi07.10.2021, pe link-ul pentru testarea lingvistica vor fi disponible exemple de teste.
Rezultate selectie Erasmus octombrie 2021

Nr. petr. afisare Mobilitate Admis/ Respins
1864 Studiu Admis
1946 Plasament Admis
2497 Plasament Admis
2591 Studiu + Plasament Absent
2876 Studiu Absent
2947 Studiu Admis
3258 Plasament Admis
3284 Plasament Admis
4623 Plasament Admis
4870 Studiu Admis
4923 Studiu Admis
5164 Studiu Absent
5438 Plasament Admis
6438 Studiu Respins
6789 Studiu Admis
6972 Studiu Retras
9548 Plasament Admis
9823 Plasament Admis
29/03/2021
Rezultatele selectiei
Mobilitate de studiu Mobilitate de plasament
Nr. Student Nr. Student
1 Aluaș Răzvan Teodor ADMIS 1 Bocu Ștefania-Denisa ADMIS
2 Androne Ioana ADMIS 2 Drăgan Andreea-Clara ADMIS
3 Bîrcă Daniela ADMIS 3 Ilinca Dragos ADMIS
4 Bocu Ștefania-Denisa ADMIS 4 Mosor Teodora ADMIS
5 Bogdanovici Theodor-Cosmin ADMIS 5 Popa Andrei ADMIS
6 Buturugă-Ieremia Matei-Costin ADMIS 6 Rusen David ADMIS
7 Câlmâc Andrei Cristian ADMIS 7 Stănescu Andreea ADMIS
8 Catană Roxana-Teodora ADMIS 8 Stoian-Anițoaiei Daiana-Viorela ADMIS
9 Ciornea Ilinca-Maria ADMIS 9 Toma Alexandra ADMIS
10 Constantin Anca Miruna ADMIS
11 Cotinghiu Sebastian-Ionut ADMIS
12 Crișan Alexa-Andreea ADMIS
13 Fetcaș Ioana-Nuria ADMIS
14 Mosor Teodora ADMIS
15 Neacșu Razvan Andrei ADMIS
16 Pătru Andrei-Tudor ADMIS
17 Petre Georgiana ADMIS
18 Popa Andrei ADMIS
19 Postelnicu Teodora Roxana REZERVA
20 Radu Ana-Maria ADMIS
21 Scarlat Alexandra ADMIS
22 State Andrei ADMIS
23 Stoian-Anițoaiei Daiana-Viorela ADMIS
24 Stoica Andrei-Dan ADMIS
25 Toma Emilia-Gabriela ADMIS
26 Țugulschi Ion ADMIS
RETRAS
1 Chelemen Dennis Stefan

CONCURS DE SELECŢIE ERASMUS+ 2021/2022 – MARTIE

MOBILITĂŢI DE STUDIU (SEMESTRUL I+II) ȘI MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune online la adresa: inginerie.aerospatiala@upb.ro în perioada 07.03 – 19.03.2021 ora 16:00 dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS+.

Pentru sesiunea de informare puteți accesa chat-ul de pe Teams (Link pentru sesiunea de informare) începand cu 02.03.2021 ora 10:00 până pe 07.03.2021 ora 16:00. Vă rugam să adresați intrebările dumneavoastră referitoare la acest program în perioada aferentă sesiunii de informare deoarece interviul pentru „Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+” este dedicat întrebărilor comisiei adresate candidaților.

Link pentru sesiunea de informare:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ace6f39815e104eb5b64f9e1b34a09b43%40thread.tacv2/conversations?groupId=74b0fdac-69ce-43e3-8520-a74bed34dad3&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 25.03.2020 ora 16:00 prin intermediul platformei Teams, conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la:

https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament (depunere online inginerie.aerospatiala@upb.ro sau nicoleta.pascu@upb.ro ).

Studentul va depune online:

 1. Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

 1. Dosarul conţine următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzii care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

O prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv: premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Datele de organizare a testarilor lingvistice de catre Departamentul de Limbi Straine UPB.

DATELE PROPUSE TESTARE LIMBI STRAINE – ERASMUS STUDENTI – SESIUNEA MARTIE 2021

 1. LIMBA ENGLEZA – ONLINE – VINERI 12 MARTIE 2021, 14 – 16
 2. LIMBA FRANCEZA – ONLINE – JOI 11 MARTIE 2021, 15-17
 3. LIMBA SPANIOLA – ONLINE – JOI 11 MARTIE 2021, 17-19
 4. LIMBA GERMANA – ONLINE – JOI 11 MARTIE 2021, 12-14.

Categoria: https://curs.upb.ro/course/index.php?categoryid=1947

Spaniola: https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11259

Germana: https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11226

Franceza: https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11225

Engleza: https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11224

Scrisoare de Motivaţie (ATENȚIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae model EUROPASS (ATENȚIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.erasmusplus.org.uk/key-resources

25/10/2020
Rezultatele selectie

A – admis / R – respins

Nr crt. Student Mobilitate  
1 Drăgan E. Andreea-Clara Studiu A
2 Martin C. Mihnea Ștefan Studiu A
3 Movilă D.C. George Daniel Studiu A
4 Pătrăcescu C. Ana Andreea Studiu A
5 Radu F. Ana Maria Studiu A
6 Stoica C. Ana Maria Studiu A
7 Voroneanu D. Teodora Studiu A
Neeligibil
1 Godoroja A. Cristian Vladimir Studiu R
Nr crt. Student Mobilitate  
1 Adochiței F. Vlăduț Andrei Plasament A
2 Bălăucă D.D. Ionuț-Iulian Plasament A
3 Bouariu V. Ștefan Plasament A
4 Conschi A.C. Ionuț Mihai Plasament A
5 Grecu C. G. Andreea Teodora Plasament A
6 Ionescu L. Vlad Plasament A
7 Manolache M. Bianca Andreea Plasament A
8 Mehedin D. B. Bogdan Mihai Plasament A
9 Miron G. Ionuț Robert Plasament A
10 Năstasie B.D. Ștefania Plasament A
11 Panaitescu G. Anastasia Andreea Plasament A
12 Pătrăcescu C. Ana Andreea Plasament A
13 Popescu Boboc E.D. Maria Plasament A
14 Radu F. Ana Maria Plasament A
15 Șerban I. Andrei Plasament A
16 Vajas I. Andreea Ștefania Plasament A
Neeligibil
1 David I. Matei-Ioan Plasament R
Deaoarece in aceasta luna facultatile organizeaza selectiile participantilor pentru mobilitatile ERASMUS+, Departamentul de Limbi Moderne din cadrul FILS organizeaza testarile lingvistive pentru studentii care nu detin un atestat lingvistic si isi doresc sa plece in mobilitate ERASMUS+.
Regasiti informatiile cu privire la aceste testari lingvistice aici: https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/ (in josul paginii).

Studenții interesați în obținerea unui atestat lingvistic pentru o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, spaniolă) se pot înscrie pe Moodle aici: https://curs.upb.ro/course/index.php?categoryid=1947

 Vă puteți auto-înrola la aceste teste, pe baza contului instituţional UPB. Testele se pot susţine la o dată/oră stabilite pe Moodle, după cum urmează:

Limba engleză: 22 oct, 12-14; 

Limba germană: 22 oct, 14-16;

Limba franceză: 23 oct, 15-17;

Limba spaniolă: 23 oct, 17-19.

Atestatul lingvisitc este document component al dosarului de selecție şi al celui de finanţare, te invităm să participi gratuit la testare pentru obținerea acestuia dacă nu ai deja unul.

Atestatul emis de Departamentul Limbi moderne al FILS va putea fi folosit numai în cadrul programului ERASMUS+ din UPB.

De asemenea, cu ocazia #ErasmusDays Erasmus Student Network Poli, organizeaza o sesiune de informare Anulează pentru studentii UPB, unde vom fi prezenti, sambata la ora 12:00, online pe skype.
CONCURS DE SELECŢIE OCTOMBRIE ERASMUS+ 2020/2021

MOBILITĂŢI DE STUDIU SEMESTRUL II + MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune online la adresa: inginerie.aerospatiala@upb.ro până pe data de 16.10.2020 ora 16:00 dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS+.

Pentru sesiunea de informare puteți accesa chat-ul de pe Teams (Link pentru sesiunea de informare) începand cu 12.10.2020 ora 10:00 până pe 16.10.2020 ora 16:00. Vă rugam să adresați intrebările dumneavoastră referitoare la acest program în perioada aferentă sesiunii de informare deoarece interviul pentru „Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+” este dedicat întrebărilor comisiei adresate candidaților.

Link pentru sesiunea de informare:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ace6f39815e104eb5b64f9e1b34a09b43%40thread.tacv2/conversations?groupId=74b0fdac-69ce-43e3-8520-a74bed34dad3&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 20.10.2020 ora 16:00 prin intermediul platformei Teams, conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la:

https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament (depunere online inginerie.aerospatiala@upb.ro sau nicoleta.pascu@upb.ro ).

Studentul va depune online:

 1. Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

 1. Dosarul conţine următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzii care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv: premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Scrisoare de Motivaţie (ATENTIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae model EUROPASS (ATENTIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.erasmusplus.org.uk/key-resources

Comisia de selecție a candidaților la statutul de student Erasmus + pentru mobilități:

      conf. dr.ing. Daniel Crunțeanu
      conf. dr.ing. Florin Frunzulică
      conf. dr.ing. Nicoleta Pascu
21/05/2020
Rezultatele selectiei aici
CONCURS DE SELECTIE MARTIE 2020

Interviul pentru competitia  ERASMUS va avea loc marti, 19 mai 2020, orele 10-12, pe platforma Microsoft Teams.

SUCCES!

ERASMUS+ este programul Uniunii Europene care se adreseaza domeniilor educatie, formare, tineret si sport, pentru perioada 2014-2020, avand principalele caracteristici:

 • recunoasterea si validarea competentelor si calificarilor;
 • diseminarea si exploatarea rezultatelor proiectelor; accesul deschis la materialele didactice, documentele si instrumentele mediatice create in cadrul programului;
 • dimensiunea internationala (cooperarea cu tarile partenere in domeniu invatamantului superior si sportului);
 • multiligvismul; echitate si incluziune;
 • protectia si siguranta participantilor.
CONCURS DE SELECȚIE OCTOMBRIE 2019

27 oct 2019

Interviul pentru competitia ERASMUS va avea loc miercuri, 30 octombrie 2019, orele 13-15, la secretariatul facultatii.

31 oct 2019

Rezultatele interviului de miercuri sunt aici.

CONCURS DE SELECȚIE MARTIE 2019

Studenți ERASMUS 2019-2020, sem. I si II

Concursul de selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ (de tip studiu sau plasament sau studiu și plasament, cf. art. 9 din regulament) din anul academic 2019-2020 are loc în perioada 20.03.2019-27.03.2019 și se va desfășura conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la

<Concurs ERASMUS>l

și la

<Regulament mobilități ERASMUS>

precum și pe website-ul și la avizierul Facultății de Inginerie Aerospațială.

Depunerea dosarelor de candidat se face la Secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială, în perioada 20.03.2019 –  22/03/2018, la ghișeele destinate lucrului cu studenții și în timpul programului afișat (inclusiv vineri 22/03/2019, orele 12-14). Dosarele de candidat vor fi prezentate și vor avea conținutul conform articolului 27 din regulament. Interviul va avea loc în ziua de marți, 26/03/2019 (sala și ora vor fi anunțate pe 25/03/2019) iar rezultatele se vor afișa la avizierul facultății până la 27/03/2019.

Vineri 22/03/2019, orele 14-15, sala I013 va avea loc o sesiune de informare pentru candidați.

Depunerea dosarelor se face la Secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială, până la data de 20/03/2018.

CONCURS DE SELECȚIE OCTOMBRIE 2019

Studenți ERASMUS 2018-2019, sem. II

Concursul de selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ (de tip studiu sau plasament sau studiu și plasament, cf. art. 9 din regulament) din anul academic 2018-2019 are loc în perioada 16.10.2018-31.10.2018 și se va desfășura conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la

http://www.upb.ro/program-erasmus-llp.htm și http://www.upb.ro/media/erasmus/regulamentmobilitatistudenti.pdf

(vezi documentul Regulament privind mobilitatea Erasmus+ a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la UPB în anul universitar 2018 – 2019, www.upb.ro > ERASMUS+ > ERASMUS+ 2018 – 2019)

și pe website-ul și la avizierul Facultății de Inginerie Aerospațială.

<Regulament ERASMUS>l

Depunerea dosarelor de candidat se face la Secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială, în perioada 17.10.2018 –  29/10/2018, la ghișeele destinate lucrului cu studenții și în timpul programului afișat. Dosarele de candidat vor fi prezentate și vor avea conținutul conform articolului 27 din regulament. Interviul va avea loc în ziua de miercuri, 31/10/2018 Secretariat ora 14.00 iar rezultatele se vor afișa la avizierul facultății.

Vineri 19/10/2018, orele 14-15, sala I013 va avea loc o sesiune de informare pentru candidați.

Suplimentare Burse de Plasament 2018

În cadrul programului ERASMUS+ se mai oferă câteva burse de plasament (practică pentru studenții din anul III sau internship pentru studenții din anii I, II, IV și master) în vara 2018.
Doritorii pot depune la secretariatul facultății dosarele de tip ERASMUS până la data de 03 aprilie 2018, orele 14. Componența obligatorie a dosarului și detalii privind mobilitățile de plasament sunt prezentate la avizierul facultății, și pe <site-ul facultății> (se aplică Regulamentul pentru anul 2018-2019, similar cu cel pentru 2017-2018). Rezultatele se anunță până la 05 aprilie 2018.
Prodecan Prof. dr. ing. Marius Stoia-Djeska
CONCURS DE SELECȚIE MARTIE 2018

Studenți ERASMUS 2018-2019, sem. I si II

Un nou concurs de selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ (studiu sau plasament) pentru anul academic 2018-2019, semestrele I si II, are loc în perioada 12/03/2018-20/03/2018 și se va desfășura conform regulamentului afișat la

<Regulament ERASMUS>l

Depunerea dosarelor se face la Secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială, până la data de 20/03/2018.

Concursul va avea loc în ziua de vineri, 23/03/2018 ora 12 la Secretariat.

Data anunțată anterior (joi 22) nu a putut fi păstrată din motive independente de voința noastră (a intervenit o ședință de Senat).

În atenția potențialilor candidați:
Joi, 08/03/2018, orele 14:00, în sala I 013 Elie Carafoli va avea loc o prezentare a programului ERASMUS+ și a concursului de selecție pentru anul academic 2018-2019, susținută de prodecan Marius Stoia-Djeska, responsabil ERASMUS pentru Facultatea de Inginerie Aerospațială.
Pentru informații generale detaliate privind accesarea programul Erasmus+ consultați site-ul biroului de relații internaționale al universității: http://www.upb.ro/erasmus

Pentru informații specifice Facultății de Inginerie Aerospațială luați legătura cu responsabilul pe facultate Prodecan Prof.dr.ing. Marius STOIA-DJESKA (marius.stoia@gmail.com).

CONCURS DE SELECŢIE ERASMUS+ 2021/2022 – MARTIE

MOBILITĂŢI DE STUDIU (SEMESTRUL I+II) ȘI MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune online la adresa: inginerie.aerospatiala@upb.ro în perioada 07.03 – 19.03.2021 ora 16:00 dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS+.

Pentru sesiunea de informare puteți accesa chat-ul de pe Teams (Link pentru sesiunea de informare) începand cu 02.03.2021 ora 10:00 până pe 07.03.2021 ora 16:00. Vă rugam să adresați intrebările dumneavoastră referitoare la acest program în perioada aferentă sesiunii de informare deoarece interviul pentru „Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+” este dedicat întrebărilor comisiei adresate candidaților.

Link pentru sesiunea de informare:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ace6f39815e104eb5b64f9e1b34a09b43%40thread.tacv2/conversations?groupId=74b0fdac-69ce-43e3-8520-a74bed34dad3&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 25.03.2020 ora 16:00 prin intermediul platformei Teams, conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la:

https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament (depunere online inginerie.aerospatiala@upb.ro sau nicoleta.pascu@upb.ro ).

Studentul va depune online:

 1. Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

 1. Dosarul conţine următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzii care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

O prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv: premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Datele de organizare a testarilor lingvistice de catre Departamentul de Limbi Straine UPB.

DATELE PROPUSE TESTARE LIMBI STRAINE – ERASMUS STUDENTI – SESIUNEA MARTIE 2021

 1. LIMBA ENGLEZA – ONLINE – VINERI 12 MARTIE 2021, 14 – 16
 2. LIMBA FRANCEZA – ONLINE – JOI 11 MARTIE 2021, 15-17
 3. LIMBA SPANIOLA – ONLINE – JOI 11 MARTIE 2021, 17-19
 4. LIMBA GERMANA – ONLINE – JOI 11 MARTIE 2021, 12-14.

Categoria: https://curs.upb.ro/course/index.php?categoryid=1947

Spaniola: https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11259

Germana: https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11226

Franceza: https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11225

Engleza: https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11224

Scrisoare de Motivaţie (ATENȚIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae model EUROPASS (ATENȚIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.erasmusplus.org.uk/key-resources

25/10/2020
Rezultatele selectie

A – admis / R – respins

Nr crt. Student Mobilitate  
1 Drăgan E. Andreea-Clara Studiu A
2 Martin C. Mihnea Ștefan Studiu A
3 Movilă D.C. George Daniel Studiu A
4 Pătrăcescu C. Ana Andreea Studiu A
5 Radu F. Ana Maria Studiu A
6 Stoica C. Ana Maria Studiu A
7 Voroneanu D. Teodora Studiu A
Neeligibil
1 Godoroja A. Cristian Vladimir Studiu R
Nr crt. Student Mobilitate  
1 Adochiței F. Vlăduț Andrei Plasament A
2 Bălăucă D.D. Ionuț-Iulian Plasament A
3 Bouariu V. Ștefan Plasament A
4 Conschi A.C. Ionuț Mihai Plasament A
5 Grecu C. G. Andreea Teodora Plasament A
6 Ionescu L. Vlad Plasament A
7 Manolache M. Bianca Andreea Plasament A
8 Mehedin D. B. Bogdan Mihai Plasament A
9 Miron G. Ionuț Robert Plasament A
10 Năstasie B.D. Ștefania Plasament A
11 Panaitescu G. Anastasia Andreea Plasament A
12 Pătrăcescu C. Ana Andreea Plasament A
13 Popescu Boboc E.D. Maria Plasament A
14 Radu F. Ana Maria Plasament A
15 Șerban I. Andrei Plasament A
16 Vajas I. Andreea Ștefania Plasament A
Neeligibil
1 David I. Matei-Ioan Plasament R
Deaoarece in aceasta luna facultatile organizeaza selectiile participantilor pentru mobilitatile ERASMUS+, Departamentul de Limbi Moderne din cadrul FILS organizeaza testarile lingvistive pentru studentii care nu detin un atestat lingvistic si isi doresc sa plece in mobilitate ERASMUS+.
Regasiti informatiile cu privire la aceste testari lingvistice aici: https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/ (in josul paginii).

Studenții interesați în obținerea unui atestat lingvistic pentru o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, spaniolă) se pot înscrie pe Moodle aici: https://curs.upb.ro/course/index.php?categoryid=1947

 Vă puteți auto-înrola la aceste teste, pe baza contului instituţional UPB. Testele se pot susţine la o dată/oră stabilite pe Moodle, după cum urmează:

Limba engleză: 22 oct, 12-14; 

Limba germană: 22 oct, 14-16;

Limba franceză: 23 oct, 15-17;

Limba spaniolă: 23 oct, 17-19.

Atestatul lingvisitc este document component al dosarului de selecție şi al celui de finanţare, te invităm să participi gratuit la testare pentru obținerea acestuia dacă nu ai deja unul.

Atestatul emis de Departamentul Limbi moderne al FILS va putea fi folosit numai în cadrul programului ERASMUS+ din UPB.

De asemenea, cu ocazia #ErasmusDays Erasmus Student Network Poli, organizeaza o sesiune de informare Anulează pentru studentii UPB, unde vom fi prezenti, sambata la ora 12:00, online pe skype.
CONCURS DE SELECŢIE OCTOMBRIE ERASMUS+ 2020/2021

MOBILITĂŢI DE STUDIU SEMESTRUL II + MOBILITĂŢI DE PLASAMENT

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune online la adresa: inginerie.aerospatiala@upb.ro până pe data de 16.10.2020 ora 16:00 dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS+.

Pentru sesiunea de informare puteți accesa chat-ul de pe Teams (Link pentru sesiunea de informare) începand cu 12.10.2020 ora 10:00 până pe 16.10.2020 ora 16:00. Vă rugam să adresați intrebările dumneavoastră referitoare la acest program în perioada aferentă sesiunii de informare deoarece interviul pentru „Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+” este dedicat întrebărilor comisiei adresate candidaților.

Link pentru sesiunea de informare:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ace6f39815e104eb5b64f9e1b34a09b43%40thread.tacv2/conversations?groupId=74b0fdac-69ce-43e3-8520-a74bed34dad3&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Concursul de selecţie pentru mobilitățile ERASMUS+ se va desfășura pe data de 20.10.2020 ora 16:00 prin intermediul platformei Teams, conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la:

https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/

Dosarele de candidat vor avea conţinutul conform articolului 27 din regulament (depunere online inginerie.aerospatiala@upb.ro sau nicoleta.pascu@upb.ro ).

Studentul va depune online:

 1. Pagina de gardă a dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+:

Facultatea de INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

Student (Numele şi prenumele)

Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

Codul ERASMUS al universităţii partenere…

Data …

 1. Dosarul conţine următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate conform Art. 4 şi Art. 9. din regulament (mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship); mobilitate de studiu şi plasament).

Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (solicitare online inginerie.aerospatiala@upb.ro), excepţie fac doctoranzii care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.

Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv: premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.

Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoastere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Scrisoare de Motivaţie (ATENTIE!!! tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).

Curriculum Vitae model EUROPASS (ATENTIE!!! tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).

Copie a Cărţii de Identitate.

Selecţia candidaţilor la statutul de Student Erasmus+ se face pe baza REZULTATELOR ACTIVITĂŢII PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICE ŞI A INTERVIULUI DE SELECŢIE.

Despre programul ERASMUS+ puteţi găsi mai multe informaţii și la adresele:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.erasmusplus.org.uk/key-resources

Comisia de selecție a candidaților la statutul de student Erasmus + pentru mobilități:

      conf. dr.ing. Daniel Crunțeanu
      conf. dr.ing. Florin Frunzulică
      conf. dr.ing. Nicoleta Pascu
21/05/2020
Rezultatele selectiei aici
CONCURS DE SELECTIE MARTIE 2020

Interviul pentru competitia  ERASMUS va avea loc marti, 19 mai 2020, orele 10-12, pe platforma Microsoft Teams.

SUCCES!

ERASMUS+ este programul Uniunii Europene care se adreseaza domeniilor educatie, formare, tineret si sport, pentru perioada 2014-2020, avand principalele caracteristici:

 • recunoasterea si validarea competentelor si calificarilor;
 • diseminarea si exploatarea rezultatelor proiectelor; accesul deschis la materialele didactice, documentele si instrumentele mediatice create in cadrul programului;
 • dimensiunea internationala (cooperarea cu tarile partenere in domeniu invatamantului superior si sportului);
 • multiligvismul; echitate si incluziune;
 • protectia si siguranta participantilor.
CONCURS DE SELECȚIE OCTOMBRIE 2019

27 oct 2019

Interviul pentru competitia ERASMUS va avea loc miercuri, 30 octombrie 2019, orele 13-15, la secretariatul facultatii.

31 oct 2019

Rezultatele interviului de miercuri sunt aici.

CONCURS DE SELECȚIE MARTIE 2019

Studenți ERASMUS 2019-2020, sem. I si II

Concursul de selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ (de tip studiu sau plasament sau studiu și plasament, cf. art. 9 din regulament) din anul academic 2019-2020 are loc în perioada 20.03.2019-27.03.2019 și se va desfășura conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la

<Concurs ERASMUS>l

și la

<Regulament mobilități ERASMUS>

precum și pe website-ul și la avizierul Facultății de Inginerie Aerospațială.

Depunerea dosarelor de candidat se face la Secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială, în perioada 20.03.2019 –  22/03/2018, la ghișeele destinate lucrului cu studenții și în timpul programului afișat (inclusiv vineri 22/03/2019, orele 12-14). Dosarele de candidat vor fi prezentate și vor avea conținutul conform articolului 27 din regulament. Interviul va avea loc în ziua de marți, 26/03/2019 (sala și ora vor fi anunțate pe 25/03/2019) iar rezultatele se vor afișa la avizierul facultății până la 27/03/2019.

Vineri 22/03/2019, orele 14-15, sala I013 va avea loc o sesiune de informare pentru candidați.

Depunerea dosarelor se face la Secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială, până la data de 20/03/2018.

CONCURS DE SELECȚIE OCTOMBRIE 2019

Studenți ERASMUS 2018-2019, sem. II

Concursul de selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ (de tip studiu sau plasament sau studiu și plasament, cf. art. 9 din regulament) din anul academic 2018-2019 are loc în perioada 16.10.2018-31.10.2018 și se va desfășura conform informațiilor și regulamentului afișate pe website-ul UPB la

http://www.upb.ro/program-erasmus-llp.htm și http://www.upb.ro/media/erasmus/regulamentmobilitatistudenti.pdf

(vezi documentul Regulament privind mobilitatea Erasmus+ a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la UPB în anul universitar 2018 – 2019, www.upb.ro > ERASMUS+ > ERASMUS+ 2018 – 2019)

și pe website-ul și la avizierul Facultății de Inginerie Aerospațială.

<Regulament ERASMUS>l

Depunerea dosarelor de candidat se face la Secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială, în perioada 17.10.2018 –  29/10/2018, la ghișeele destinate lucrului cu studenții și în timpul programului afișat. Dosarele de candidat vor fi prezentate și vor avea conținutul conform articolului 27 din regulament. Interviul va avea loc în ziua de miercuri, 31/10/2018 Secretariat ora 14.00 iar rezultatele se vor afișa la avizierul facultății.

Vineri 19/10/2018, orele 14-15, sala I013 va avea loc o sesiune de informare pentru candidați.

Suplimentare Burse de Plasament 2018

În cadrul programului ERASMUS+ se mai oferă câteva burse de plasament (practică pentru studenții din anul III sau internship pentru studenții din anii I, II, IV și master) în vara 2018.
Doritorii pot depune la secretariatul facultății dosarele de tip ERASMUS până la data de 03 aprilie 2018, orele 14. Componența obligatorie a dosarului și detalii privind mobilitățile de plasament sunt prezentate la avizierul facultății, și pe <site-ul facultății> (se aplică Regulamentul pentru anul 2018-2019, similar cu cel pentru 2017-2018). Rezultatele se anunță până la 05 aprilie 2018.
Prodecan Prof. dr. ing. Marius Stoia-Djeska
CONCURS DE SELECȚIE MARTIE 2018

Studenți ERASMUS 2018-2019, sem. I si II

Un nou concurs de selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ (studiu sau plasament) pentru anul academic 2018-2019, semestrele I si II, are loc în perioada 12/03/2018-20/03/2018 și se va desfășura conform regulamentului afișat la

<Regulament ERASMUS>l

Depunerea dosarelor se face la Secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială, până la data de 20/03/2018.

Concursul va avea loc în ziua de vineri, 23/03/2018 ora 12 la Secretariat.

Data anunțată anterior (joi 22) nu a putut fi păstrată din motive independente de voința noastră (a intervenit o ședință de Senat).

În atenția potențialilor candidați:
Joi, 08/03/2018, orele 14:00, în sala I 013 Elie Carafoli va avea loc o prezentare a programului ERASMUS+ și a concursului de selecție pentru anul academic 2018-2019, susținută de prodecan Marius Stoia-Djeska, responsabil ERASMUS pentru Facultatea de Inginerie Aerospațială.
Pentru informații generale detaliate privind accesarea programul Erasmus+ consultați site-ul biroului de relații internaționale al universității: http://www.upb.ro/erasmus

Pentru informații specifice Facultății de Inginerie Aerospațială luați legătura cu responsabilul pe facultate Prodecan Prof.dr.ing. Marius STOIA-DJESKA (marius.stoia@gmail.com).

Anunturi

Tabere studențești de vară – 2024

<< Rezultate finale tabere vara >> Calendar burse studentesti  Inscrierea pentru tabara studenteasca de vara se face pana pe data de 11.07.2024, ora 16:00. Listele candidatilor selectati vor fi afisate pe data de 11.07.2024. depunerea contestatiilor se vor...

citește mai mult

AeroConnectMeetings

                      În data de 2 martie 2024 a avut loc AeroConnectMeetings, un eveniment dedicat ingineriei Aerospațiale prin care studenții de la Facultatea de Ingnerie Aerospațială au avut posibilitatea de a...

citește mai mult

Echivalarea modulelor PART66

În urma demersului făcut către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, şi a recunoaşterii conţinutului curicular la unele discipline predate la Facultatea de Inginerie Aerospaţială, UNSTPB, în raport cu cerinţele prevăzute la modulele din Anexa III, PART 66, a...

citește mai mult