Interviul ERASMUS+ v-a avea loc in data de 26 martie 2019, ora 16, sala I002. Sunt înscriși 10 studenți.

0 Comentarii

Proceduri operationale

PO privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin material pentru studenti PO privind cazarea studentilor in camine PO privind circuitul documentelor PO privind completarea registrului matricol pentru ciclul de studii de licenta PO privind completarea...