Departament [Domeniu Post] Poz.

Stat Func

Func Did  

Probe concurs

Programare

[ziua / ora / sala]

 

Ştiințe Aerospațiale “Elie Carafoli” [Inginerie

Aerospațială]

 

 

4

 

 

Prof.

Susținere in prezenta comisiei: Prezentarea rezultatelor semnificative în activitatea de cercetare în domeniul postului; Propunere de dezvoltare a

carierei didactice/profesionale.

 

27.06.2023/ ora 12, Sala G02,

Campus Polizu

 

 

Departament [Domeniu Post] Poz Stat Func Did  

Discipline post

 

Comisie concurs

 

Universitatea

 

 

Științe

Aerospațiale „Elie Carafoli” [Inginerie aerospațială]

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Prof

Bazele propulsiei

aerospațiale;Introduce- re în ingineria aerospa- țial; Acustică și polua- re fonică; Tehnologia fabricației sistemelor de propulsie aerospa- țiale; Agregate și insta- lații în turbomotoare.

Presedinte Prof.dr.ing. Daniel-Eugeniu Crunțeanu [Decan/ Senat] Universitatea Politehnica din Bucureşti
Membru Prof.dr.ing. Marius Stoia-Djeska Universitatea Politehnica din București
Membru Prof.dr.ing. Cristian-Emil Moldoveanu Academia Tehnica Militara “Ferdinand I”
Membru CS I Ionuț Porumbel Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Turbomotoare COMOTI
Membru CS I Florin Florean Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare Turbomotoare COMOTI

MS Prof.dr.ing. Mihai-Aureliu Lungu Universitatea din Craiova