Casa de Cultură a Studenților din București, instituție publică subordonată Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse vă transmite va pune la dispozitie documentația aferentă și metodologia privind organizarea și desfășurarea taberelor studențești 2023 aprobată prin Ordinul 20349/04.05.2023 emis de Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Dosarul se va depune electronic la adresa de mail a facultatii: inginerie.aerospatiala@upb.ro

<< Anexa 3 borderou tabere studentesti 2023 >>

<< MO Partea I nr. 407Bis Tabere studentesti >>

<< Nota calendar selectie studenti TS 2023 >>

<< Nota repartitie tabere studentesti 2023 >>

<< Anexa 4 cerere tabere studentesti 2023 >>

<< SKM_C224e23052212320 >>