În cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), finanţat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021, se organizează selecția participanților pentru 6 mobilități studențești pentru anul universitar 2023-2024:

Tip Mobilitate

Nr. locuri

Domeniu de studiu

Nivel de studiu

Universitate parteneră

Durata

mobilității

Desfășurarea mobilității

„Traineeship”

6

 (cod 0788),

1

(anii 1-4)

Universitatea din Islanda (UOI) School of Engineering and Natural Sciences

2 luni

15.04.2023-14.04.2024

 (cod 0588)

 (cod 0588)

 

 

 

 

 

 

*Domenii de educație

0788 Inginerie,fabricație, construcție, programe interdisciplinare

(Engineering, manufacturing and construction, inter-disciplinary programmes)

0588 Științe ale naturii, matematică și statistică, programe interdisciplinare

(Natural sciences, mathematics and statisititics, inter-disciplinary programmes)

 

OBIECTIV

Scopul general al acestui proiect este de a consolida cooperarea internațională și schimbul de cunoștințe în domeniul ingineriei mecanice , mai specific în domeniul dezvoltării unor lucrări de colaborare privind reducerea poluării atmosferice și poluării fonice, prin simulărilor numerice și experimentale, precum și construcția și cercetarea alternativă în domeniul bio-combustibililor cu aplicabilitate în turbomotoare, între Facultatea de Inginerie Aerospațială de la Universitatea Politehnica din București (UPB-România) și Școala de Inginerie și Științe ale Naturii de la Universitatea din Islanda (UoI-Reykjavik).

 

GRANT MOBILITATE:

Grantul are caracter de sumă forfetară și este format din:

·         1200 Euro/lună pentru subzistență

·         530 Euro –cheltuieli de transport.

Conţinut dosar de candidatură:

Studentul va depune la facultate sau online Dosarul de candidat la statutul de student SEE, pe a cărui pagină de gardă sunt înscrise,

·         Dosar de candidat la bursa SEE

·         Facultatea de …

·         Numele și prenumele studentului

·         Student /Masterand /Doctorand, anul de studiu (curent) …

·         Data …

Dosarul conține următoarele documente:

·         Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menționează tipul de mobilitate (STUDY/ TRAINEESHIP).

·         Situația școlară, inclusiv media (P1) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultății, excepție fac doctoranzi care vor prezenta adeverința de doctorand emisă de secretariatul Școlii Doctorale.

  • Prezentare a activității profesional-științifice, respectiv premii, diplome, inovații sau alte rezultate relevante la manifestări științifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local /UPB, național /internațional.
  • Atestat de cunoaștere a unei limbi de comunicare internațională sau a limbii oficiale din țara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB(Se accepta si o nota de minim 7 la Limba Engleza) sau de către o instituție abilitată. Nivelul de cunoaștere a respectivei limbi trebuie să fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine(In cazul studenților de la secția AIRNAV nu este necesar).
  • Scrisoare de Motivație (redactată în limba engleză).
  • Curriculum Vitae tip EUROPASS (redactat în limba engleză).
  • Copie a Cărții de Identitate.

Criterii de selecţie:

·         Rezultatele academice ‐ 20% din punctaj;

·         Scrisoare de motivaţie ‐ 20% din punctaj (Maxim o jumătate de pagină sau 250 cuvinte);

·         Interviu cu scopul de a evalua atitudinea faţă de posibila experienţă de mobilitate – 40% din punctaj;

·         Competenţele lingvistice de limba engleză, relevante pentru o mobilitate de calitate (cunoașterea limbii ţării gazdă va fi considerată un avantaj) –  20% din punctaj.

Calendar de selecție:

·         Termen limită depunere dosare de candidatură: : 05.12.2023, ora 12.00

Dosarele se depun

·         în format electronic, la adresa de e-mail   inginerie.aerospatiala@upb.ro sau

·         fizic la Secretariatul facultății

·         Interviu candidați: 06.12.2023 , ora 12, decanat;

·         Afișare rezultate: 06. 12.2023, după ora 16.00;

Depunere contestaţii: 07.12.2023, între orele 10.00-14.00

Contestațiile se depun

§  în format electronic, la adresa de e-mail   inginerie.aerospatiala@upb.ro sau

§  fizic la Secretariatul facultății

Afişare rezultate finale(on-line): 07.12.2023 (după ora 20.00).

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul http://www.aero.pub.ro/ro/