În cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), finanţat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021, se organizează selecția participanților pentru 2 Mobilități de formare pentru anul universitar 2023-2024:

 

„Staff Instruire”

2

 (cod 0788),

Profesor/Conferențiar/

Șef lucrări

Universitatea din Islanda (UOI) School of Engineering and Natural Sciences

5 zile

15.04.2023-14.04.2024

 (cod 0588)

 

 

OBIECTIV

Scopul general al acestui proiect este de a consolida cooperarea internațională și schimbul de cunoștințe în domeniul ingineriei mecanice , mai specific în domeniul dezvoltării unor lucrări de colaborare privind reducerea poluării atmosferice,și poluării fonice, prin simulărilor numerice și experimentale, precum și construcția și cercetarea alternativă în domeniul bio-combustibililor cu aplicabilitate în turbomotoare, între Facultatea de Inginerie Aerospațială de la Universitatea Politehnica din București (UPB-România) și Școala de Inginerie și Științe ale Naturii de la Universitatea din Islanda (UoI-Reykjavik).

GRANT MOBILITATE:

Grantul are caracter de sumă forfetară și este format din:

cheltuieli de subzistență:

·         250 € / zi

·         1250 € / săptămână

·         2200 € / 2 săptămâni pentru subzistență

 

cheltuieli de transport:

·         530 Euro

 

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:

·         Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menționează tipul de mobilitate

·         CV (model EUROPASS)  care sa contina prezentarea activității profesional-științifice, respectiv premii, diplome, inovații sau alte rezultate relevante la manifestări științifice  proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local /UPB, național /internațional (în limba engleză);

·         Scrisoare de motivaţie (în limba engleză) care să precizeze obiectivele profesionale urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate;

·         Atestat de cunoaștere a unei limbi de comunicare internațională sau a limbii oficiale din țara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituție abilitată. Nivelul de cunoaștere a respectivei limbi trebuie să fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine;(Pentru cadrele didactice care predau la AIRNAV sau care au predat în străinătate nu este necesar atestatul.)

Criterii de selecţie

·         Conţinut scrisoare de motivaţie (Maxim o  pagină sau 300 cuvinte); – 30% din punctaj

·         Conţinut CV Europass  – 30% din punctaj

·         Implicare în activităţile de internaţionalizare la nivel instituțional  – 40% din punctaj

 

Calendar de selecție:

Termen limită depunere dosare de candidatură: 05.01.2024, ora 24.00

Dosarele se depun

§  în format electronic, la adresa de e-mail   inginerie.aerospatiala@upb.ro sau

§  fizic la Secretariatul facultății

 

Afișare rezultate: 08.01.2024, după ora 14.00;

Depunere contestaţii: 09.01.2024, între orele 10.00-14.00

Contestațiile se depun

§  în format electronic, la adresa de e-mail   inginerie.aerospatiala@upb.ro sau

§  fizic la Secretariatul facultății

Afişare rezultate finale(on-line): 09.01.2024 (după ora 20.00).

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul http://www.aero.pub.ro/ro/