Departament [Domeniu Post] Poz.

Stat Func

Func Did  

Probe concurs

Programare

[ziua / ora / sala]

Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic “Nicolae Tipei”

[Inginerie Aerospațială]

 

 

4

 

 

Conf.

Susținere in prezenta comisiei: Prezentarea rezultatelor semnificative în activitatea de cercetare în domeniul postului; Propunere de dezvoltare a carierei didactice/profesionale.  

 

27.06.2023/ ora 10, Sala G02,

Campus Polizu

 

Departament [Domeniu Post] Poz Stat Func Did  

Discipline post

 

Comisie concurs

 

Universitatea

Ingineria Sistemelor 4 Conf Programarea calculatoa- relor și limbaje de Presedinte Prof.dr.ing. Daniel-Eugeniu Crunțeanu [Decan/ Senat] Universitatea Politehnica din Bucureşti

 

 

Aeronautice si Management Aeronautic “Nicolae Tipei” [Inginerie aerospațială] programare 1 (Computer Programming and Programming Languages 1); Programarea

calculatoarelor și limbaje de programare 2 (Computer Programming and Programming Languages 2) Sisteme de avionică digitală (Digital Avionics); Avionics

Integrated Systems

Membru Prof.dr.ing. Teodor-Viorel Chelaru Universitatea Politehnica din București
Membru Prof.dr.ing. Mihai-Aureliu Lungu Universitatea din Craiova
Membru Conf.dr.ing Ciprian Marius Larco Academia Tehnica Militara “Ferdinand I”
Membru CS I Ionuț Porumbel Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Turbomotoare COMOTI
MS CS I Florin Florean Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Turbomotoare COMOTI