În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea alegerilor din UPB în termen de 3 luni de la apariția unui loc vacant de membru al Consiliului facultății, Consiliului departamentului, Senat etc. se vor organiza alegeri parțiale.
Din motive obiective la solicitarea unor colegi am prelungit această perioadă, după informarea conducerii universității, astfel încât la acest proces de alegeri să poată participa toți colegii.
În pregătirea ședinței de alegeri amintesc următoarele prevederi ale Regulamentului
Art. 33 Pot fi alese în CF etc. cadre didactice și de cercetare dacă au calitatea de titular cu norma de bază în UPB.
Art. 86 Alegerile se consideră valide, indiferent de numărul persoanelor care participă la vot.
Art.89 Comunitatea academică a departamentului care participă la vot este formată din totalitatea cadrelor didactice și de cercetare, titulare la momentul alegerii, inclusiv cadrele didactice sau cercetătorii care se află în prelungire de activitate în conformitate cu preverile legale, cu norma de bază în UPB.
Art. 100 Candidaturile pentru funcția de director de departament se depun la secretariatul departamentului cu cel puțin 3 zile înaintea organizării ședinței de alegeri. Candidații la funcția de director de departament trebuie să prezinte un plan managerial și o declarație de intenție în acest sens, conform anexei IV.

 

Având în vedere cele de mai sus am rugămintea ca până luni, 12.06.2023, ora 16 cei care doresc să candideze pentru funcția de director de departament să își depună documentele la dna Silvia Ștefănescu, urmând ca pe data de 16 iunie, la ora 14.00, în sala de consiliu din secretariat,  să aibă loc ședința de alegeri.