Cercetare / Disertații

Examene de finalizare a studiilor de master – sesiunea iunie-iulie 2021

Înscrierea absolvenților pentru examentul de finalizare a studiilor de master se face on-line, la adresa de mail a facultatii inginerie.aerospatiala@upb.ro in perioada 14 iunie – 18 iunie 2021.

Fiecare absolvent trebuie să depună sau să trimită on-line următoarele documente:

 • cerere on-line de înscriere la examen ( se completează, se semnează de către absolvent și se trimite scanată )      CERERE INSCRIERE
 • declaraţie de originalitate a proiectului (se completează, se semnează de către absolvent și se trimite scanată)   DECLARATIE DE ORIGINALITATE
 • dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat proiectul de diplomă; se trimite scanată
 • secretarul comisiei va trimite catre secretariatul facultatii lista cu cei care au incarcat proiectele pe Moodle.
 • copie buletin/carte de identitate în format electronic, scanat
 • dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/

fișa de lichidare se lucrează de către secretariat. Dacă aveți datorii către diversele servicii (cămin, contabilitate, bibliotecă, social, etc.) aveți grijă să le achitați. Dacă dosarul de la secretariat este incomplet aduceți actele necesare:  documente necesare master

Încărcați documentele cerute în secțiunea „Proiect de disertație”  de pe site-ul  https://studenti.pub.ro/ si pe Moodle, la disciplina „Examen de disertatie”. Unele sunt cerute și mai sus. Lucrarea trebuie încărcată în format pdf și fișierul nu trebuie să fie mai mare de 20MB, căci altfel rezultă Eroare 2 la încărcare. Dacă sunt probleme, repetați operația sau contactați prodecanul responsabil cu informatizare la petrisor.parvu@upb.ro atașând și lucrarea.

Observați că pentru unele documente e necesară operația de  descarcă > semnează > reîncarcă

Chestionarul de angajabilitate se gasește în meniul din dreapta (banda verde)!

La finalul fiecărei încărcări e bine să dați salvare, chiar dacă nu ați ales toate fișierele sau ați completat toate datele.

În lista de îndrumători nu veți găsi personele care nu sunt cadre didactice titulare. În acest caz folosiți numele secretarului comisiei.

Examenul de disertație se va desfășura on-line pe Teams. Detalii aflați de la secretarul comisiei.

Lucrarea, în format fizic, trebuie depusă la secretarul comisiei pana la data de 16.07.2021. O copie identică a lucrării în format pdf trebuie să fie încărcată pe  https://studenti.pub.ro/.

In atenția absolvenţilor ANUL 4 LICENŢĂ si ANUL 2 MASTER

Înscrierea la examenul de diplomă sau de disertație se face pe baza depunerii documentelor menționate la Art. 10 din Regulamentul de finalizare a studiilor, la care se adaugă în mod obligatoriu:

 • Certificat privind completarea Chestionarului de Angajabilitate pe platformahttps://studenti.pub.ro/(conform Deciziei Rectorului 259/26.4.18)

Fiecare student din an terminal are în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/ un buton denumit Chestionar Angajabilitate care îl duce la chestionarul pe care trebuie să îl completeze.
După completarea chestionarului și salvarea răspunsurilor, platforma generează automat un Certificat datat privind completarea chestionarului de angajabilitate.
Studentul imprimă acest certificat și îl adaugă la dosarul de înscriere, pe lângă celelalte documente pe care trebuie să le conțină acesta.

Examene de finalizare a studiilor de master – sesiunea septembrie 2020

Pentru sesiunea septembrie 2020 sunt aceleași comisii și aceiași secretari ai comisiilor, iar data ultimă pentru transmiterea formei finalizate a proiectului de disertație este 4 septembrie 2020 ora 23:59. Înscrierea la examenul de disertație se poate face între 24 august și 6 septembrie 2020 iar examenul se va desfășura cu în perioada 8-9 septembrie 2020.

Actele necesare sunt aceleași ca în sesiunea iunie-ilulie. Se va anunța dacă intervin modificări. 

Modalitatea de desfășurare va fi anunțată ulterior.

Examene de finalizare a studiilor de master – sesiunea iunie-iulie 2020

Înscrierea absolvenților pentru examentul de finalizare a studiilor de master se face on-line, la adresa de mail a facultatii inginerie.aerospatiala@upb.ro până pe data de 15 iunie 2020.

Fiecare absolvent trebuie să depună sau să trimită on-line următoarele documente:

 • cerere on-line de înscriere la examen ( se completează, se semnează de către absolvent și se trimite scanată )      CERERE INSCRIERE
 • declaraţie de originalitate a proiectului (se completează, se semnează de către absolvent și se trimite scanată)   DECLARATIE DE ORIGINALITATE
 • dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat proiectul de diplomă; se trimite scanată
 • copie buletin/carte de identitate în format electronic, scanat
 • dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/

fișa de lichidare se lucrează de către secretariat. Dacă aveți datorii către diversele servicii (cămin, contabilitate, bibliotecă, social, etc.) aveți grijă să le achitați. Dacă dosarul de la secretariat este incomplet aduceți actele necesare:  documente necesare master

Încărcați documentele cerute în secțiunea „Proiect de disertație”  de pe site-ul  https://studenti.pub.ro/. Unele sunt cerute și mai sus. Lucrarea trebuie încărcată în format pdf și fișierul nu trebuie să fie mai mare de 20MB, căci altfel rezultă Eroare 2 la încărcare. Dacă sunt probleme, repetați operația sau contactați prodecanul responsabil cu informatizare la petrisor.parvu@upb.ro atașând și lucrarea.

Observați că pentru unele documente e necesară operația de  descarcă > semnează > reîncarcă

Chestionarul de angajabilitate se gasește în meniul din dreapta (banda verde)!

La finalul fiecărei încărcări e bine să dați salvare, chiar dacă nu ați ales toate fișierele sau ați completat toate datele.

În lista de îndrumători nu veți găsi personele care nu sunt cadre didactice titulare. În acest caz folosiți numele secretarului comisiei.

Examenul de disertație se va desfășura on-line pe Teams. Detalii aflați de la secretarul comisiei. Comisiile de examinare se găsesc aici.

Lucrarea, în format fizic, trebuie depusă la secretariat până la 9.10.2020. O copie identică a lucrării în format pdf trebuie să fie încărcată pe  https://studenti.pub.ro/.

Sesiuni anterioare

Cercetare

Planificarea susținerii rapoartelor de cercetare Mai 2020

<< programarea susținerilor >>

Sesiune suplimentară Februarie 2020

Disertația finalizată, în format electronic (Word și PDF, ambele formate) trebuie transmisă Secretarului Comisiei de Disertație prin e-mail, cel mai târziu la 30 ianuarie 2020, ora 23:59 pentru sesiunea februarie 2020.

Disertația finalizată trebuie de asemenea transmis în format electronic și îndrumătorului.

Disertația în format tipărit și legat va fi predată cel târziu la 31 ianuarie 2020.

Înscrierea la examenul de disertație se poate face între 3 și 7 februarie 2020 iar examenul se va desfășura cu în perioada 17-21 februarie 2020.

Cercetare

Toate programele de masterat ale Facultății de Inginerie Aerospațială sunt de cercetare științifică. Acest lucru înseamnă că pe parcursul celor patru semestre, masteranzii își aleg teme de cercetare la care lucrează cu un îndrumător atribuit la începutul semestrului de Directorul de Departament și efectuează stagii de practică la diferiți angajatori sau în laboratoarele facultății, pentru partea de documentare sau de experimentare. Temele de cercetare din fiecare semestru sunt de obicei secțiuni ale disertației, deci un îndrumător atribuit la începutul anului I rămâne în principiu același până la susținerea disertației.

Cercetarea științifică efectuată în fiecare semestru se încheie cu un raport de cercetare scris, asupra căruia îndrumătorul trebuie să se pronunțe. În cazul în care îl consideră suficient de bine elaborat, raportul este propus pentru a fi susținut în fața unei comisii, care se întrunește în ultima săptămână de școală a fiecărui semestru*. Masteranzii participă și își susțin rapoartele în fața comisiei. Datele și orele acestor sesiuni de susținere a rapoartelor de cercetare se anunță la avizier cu câteva săptămâni înainte. Comisia stabilește o medie a fiecărui masterand pentru munca lui.

Susținerea rapoartelor de cercetare în sesiunea ianuarie 2020

*) Conform Deciziei BEF din 16 mai 2019, perioada susținerii rapoartelor de cercetare se prelungește în sesiunea de examene.

Planificarea Examenelor de Disertație

Înscrierea la examenul de disertație Sesiunea Septembrie 2019 se face la secretariat între  26 august – 6 septembrie 2019.

Comisiile de Examen de Disertație, datele, orele și sălile de examen pentru sesiunea Septembrie 2019 sunt următoarele:

Programul de studii  STRUCTURI AERONAUTICE ŞI SPAŢIALE
10 septembrie 2019, ora 900 sala I013
Prof. dr.ing. Sterian DANAILA preşedinte
Prof. dr.ing. Marius STOIA-DJESKA membru
Conf .dr.ing. Petrişor PÂRVU membru
Conf. dr.ing. Laurențiu MORARU membru
Ş.l. dr.ing. Ion PREDOIU membru
Conf .dr.ing. Florin FRUNZULICĂ secretar
Programul de studii  PROPULSIE AEROSPAŢIALĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
10 septembrie 2019, ora 1000 sala R016
Prof.dr.ing. Dragos ISVORANU preşedinte
Conf.dr.ing. Daniel CRUNŢEANU membru
Conf. dr.ing. Alina BOGOI membru
Ş.l.dr.ing. Marius BREBENEL membru
Ş.l.dr.ing. Grigore CICAN membru
Ș.l.dr. ing. Constantin LEVENȚIU secretar
Programul de studii  AVIONICĂ ŞI NAVIGAŢIE AEROSPAŢIALĂ
11 septembrie 2019, ora 900 sala G01
Prof. dr. ing. Teodor Viorel CHELARU preşedinte
Prof. dr.ing. Adrian Mihail STOICA membru
Prof. dr.ing. Octavian Grigore MULER membru
Ș.l.dr.ing. Sorin BERBENTE membru
Ş.l.dr.ing. Cristian CONSTANTINESCU membru
Ş.l.dr.ing. Valentin PANA secretar
Programul de studii  INGINERIE ŞI MANAGEMENT AEROSPAȚIAL
11 septembrie 2019, ora 900 sala E013
Prof. dr.ing. Corneliu BERBENTE preşedinte
Prof.dr.ing. Sorin  Eugen  ZAHARIA membru
Ş.l.dr.ing. Stefan POPESCU membru
Ş.l.dr.ing. Silviu ZANCU membru
Ş.l. dr.ing. Bogdan TEODORESCU membru
As. ing. Cornel DINU secretar
Programul de studii  MANAGEMENT AERONAUTIC
10 septembrie 2019, ora 900 sala E013
Prof.dr.ing. Sorin  Eugen  ZAHARIA preşedinte
Ş.l.dr.ing. Stefan POPESCU membru
Ş.l.dr.ing. Gabriela Liliana STROE membru
Ş.l. dr.ing. Bogdan TEODORESCU membru
Ș.l.dr. ing. Mihai BARBELIAN membru
S.l. dr. ing. Casandra PIETREANU secretar
Programul de studii  INGINERIA TRANSPORULUI AERIAN /AIR TRANSPORT ENGINEERING
9 septembrie 2019, ora 1000 sala I013
Conf. dr.ing. Octavian Thor PLETER preşedinte
Prof. dr.ing. Marius STOIA-DJESKA membru
Prof.dr.ing. Dragos ISVORANU membru
Sl. dr. ing. Ion PREDOIU membru
Sl. dr. ing. Marius BREBENEL membru
Conf. dr.ing. Laurențiu MORARU secretar
Programul de studii  SISTEME HOLISTICE SPAŢIALE
11 septembrie 2019, ora 1200 sala I013
Prof. dr.ing. Marius STOIA-DJESKA preşedinte
Prof. dr.ing. Sterian DANAILA membru
Prof.dr.ing. Dragos ISVORANU membru
Prof. dr. ing. Teodor Viorel CHELARU membru
Ş.l.dr.ing. Grigore CICAN membru
Ș.l.dr. ing. Constantin LEVENȚIU secretar
Programul de studii  GRAFICĂ INGINEREASCĂ ŞI DESIGN
10 septembrie 2019, ora 900 sala BN304
Prof.dr.ing. Ionel SIMION preşedinte
Conf.dr.ing. Victor-Gabriel ADÎR membru
Conf.dr.ing. Mioara DUCA membru
Conf.dr.ing. Daniel DOBRE membru
Conf.dr.ing. Narcisa VALTER membru
As. dr. ing. Ionuț-Valentin RADU secretar

Cercetare

Toate programele de masterat ale Facultății de Inginerie Aerospațială sunt de cercetare științifică. Acest lucru înseamnă că pe parcursul celor patru semestre, masteranzii își aleg teme de cercetare la care lucrează cu un îndrumător atribuit la începutul semestrului de Directorul de Departament și efectuează stagii de practică la diferiți angajatori sau în laboratoarele facultății, pentru partea de documentare sau de experimentare. Temele de cercetare din fiecare semestru sunt de obicei secțiuni ale disertației, deci un îndrumător atribuit la începutul anului I rămâne în principiu același până la susținerea disertației.

Cercetarea științifică efectuată în fiecare semestru se încheie cu un raport de cercetare scris, asupra căruia îndrumătorul trebuie să se pronunțe. În cazul în care îl consideră suficient de bine elaborat, raportul este propus pentru a fi susținut în fața unei comisii, care se întrunește în ultima săptămână de școală a fiecărui semestru. Masteranzii participă și își susțin rapoartele în fața comisiei. Datele și orele acestor sesiuni de susținere a rapoartelor de cercetare se anunță la avizier cu câteva săptămâni înainte. Comisia stabilește o medie a fiecărui masterand pentru munca lui.

Susținerea rapoartelor de cercetare în sesiunea septembrie 2019

Susținerea rapoartelor de cercetare în sesiunea iunie 2019

Susținerea rapoartelor de cercetare în sesiunea ianuarie 2019

Susținerea rapoartelor de cercetare în sesiunea septembrie 2018

Susținerea rapoartelor de cercetare în sesiunea de refaceri iunie 2018 pentru anul II

Susținerea rapoartelor de cercetare în sesiunea iunie 2018

Susținerea rapoartelor de cercetare în sesiunea ianuarie 2018

Susținerea rapoartelor de cercetare în sesiunea mai-iunie 2017

Susținerea rapoartelor de cercetare în sesiunea septembrie 2017

Disertații

Cercetarea din semestrul al patrulea (anul II semestrul II) integrează și cele trei etape anterioare și se concretizează în elaborarea unei disertații.

Regulamentul Studiilor de Masterat UPB

Regulament Finalizare Studii UPB 2018

Formulare

Referat îndrumător

Planificarea Examenelor de Disertație

Înscrierea la examenul de disertație Sesiunea Iulie 2019 se face la secretariat între  10 – 14 iunie 2019.

Din 2017, absolvenții de master se pot înscrie direct la doctorat chiar la examenul de disertație. Completați formularele Anexe 2, 3 și 5 din procedura de admitere la doctorat și predați-le Președintelui Comisiei după susținerea examenului de disertație. Taxa de admitere la doctorat este redusă cu 50% în sesiunea iulie față de sesiunea septembrie.

Comisiile de Examen de Disertație, datele, orele și sălile de examen pentru sesiunea Iulie 2019 sunt următoarele:

Programul de studii  STRUCTURI AERONAUTICE ŞI SPAŢIALE
28 iunie 2019, ora 900 sala I013
Prof. dr.ing. Sterian DANAILA preşedinte
Conf. dr.ing. Marius STOIA-DJESKA membru
Conf. dr. ing. Petrișor Valentin PÂRVU membru
Conf .dr.ing. Alina BOGOI membru
Conf. dr.ing. Laurențiu MORARU membru
Conf. dr.ing. Florin FRUNZULICĂ secretar
Programul de studii  PROPULSIE AEROSPAŢIALĂ ŞI PROTECŢIA   MEDIULUI
26 iunie 2019, ora 900 sala I013
Prof.dr.ing. Dragos ISVORANU preşedinte
Conf .dr.ing. Alina BOGOI membru
Conf. dr. ing. Daniel CRUNŢEANU membru
Ş.l.dr.ing. Marius BREBENEL membru
Ş.l.dr.ing. Grigore CICAN membru
Ș.l.dr. ing. Constantin LEVENȚIU secretar
Programul de studii  AVIONICĂ ŞI NAVIGAŢIE AEROSPAŢIALĂ
27 iunie 2019, ora 900 sala G1
Prof. dr. ing. Teodor Viorel CHELARU preşedinte
Prof. dr.ing. Adrian Mihail STOICA membru
Prof. dr.ing. Octavian Grigore MULLER membru
Ş.l.dr.ing. Cristian CONSTANTINESCU membru
Ş.l.dr.ing. Sorin BERBENTE membru
Ş.l.dr.ing. Valentin PANA secretar
Programul de studii  INGINERIE ŞI MANAGEMENT AEROSPAȚIAL
28 iunie 2019, ora 900 sala E013
Prof. dr. ing. Corneliu BERBENTE preşedinte
Prof.dr.ing. Sorin  Eugen  ZAHARIA membru
Ş.l.dr.ing. Stefan POPESCU membru
Ş.l. dr.ing. Bogdan TEODORESCU membru
Ş.l.dr.ing. Gabriela Liliana STROE membru
S.l. dr. ing. Casandra PIETREANU secretar
Programul de studii  MANAGEMENT AERONAUTIC
27 iunie 2019, ora 900 sala E013
Prof.dr.ing. Sorin  Eugen  ZAHARIA preşedinte
Ş.l.dr.ing. Stefan POPESCU membru
Ş.l.dr.ing. Gabriela Liliana STROE membru
Ş.l. dr.ing. Bogdan TEODORESCU membru
Ș.l.dr. ing. Mihai BARBELIAN membru
S.l. dr. ing. Casandra PIETREANU secretar
Programul de studii  GRAFICĂ INGINEREASCĂ ŞI DESIGN
24 iunie 2019, ora 900 sala BN304
Prof.dr.ing. Ionel SIMION preşedinte
Conf.dr.ing. Victor-Gabriel ADÎR membru
Conf.dr.ing. Mioara DUCA membru
Conf.dr.ing. Daniel DOBRE membru
Conf.dr.ing. Narcisa VALTER membru
As. dr. ing. Ionuț-Valentin RADU secretar
Programul de studii  SISTEME HOLISTICE SPAȚIALE
27 iunie 2019, ora 1200 sala G1
Prof. dr. ing. Marius STOIA-DJESKSA preşedinte
Prof. dr.ing. Sterian DANAILA membru
Prof. dr. ing. Dragoș ISVORANU membru
Prof. dr. ing. Teodor Viorel CHELARU membru
Ş.l.dr.ing. Grigore CICAN membru
Ș.l.dr. ing. Constantin LEVENȚIU secretar
Programul de studii  INGINERIA TRANSPORULUI AERIAN /AIR TRANSPORT ENGINEERING
25 iunie 2019, ora 900 sala I013
Conf. dr.ing. Octavian Thor PLETER preşedinte
Prof. dr. ing. Marius STOIA-DJESKSA membru
Prof. dr. ing. Dragoș ISVORANU membru
S.l. dr. ing. Marius BREBENEL membru
S.l. dr. ing. Cristian CONSTANTINESCU membru
Conf. dr. ing. Laurențiu MORARU secretar

Simularea Examenului de #AdmitereUPB

Vrei să afli dacă ești pregătit pentru Examenul din Sesiunea a II-a de Admitere UPB? 💯 #UPB te invită să participi la Simularea Examenului de #AdmitereUPB! Înscrierile se fac până în data de 2️ Iunie 2021, prin accesarea link-ului următor: https://admiteresim.pub.ro/...

citește mai mult

Simularea Examenului de #AdmitereUPB!

Vrei să afli dacă ești pregătit pentru Examenul din Sesiunea a II-a de Admitere UPB? 💯 #UPB te invită să participi la Simularea Examenului de #AdmitereUPB! Înscrierile se fac până în data de 2️ Iunie 2021, prin accesarea link-ului următor: https://admiteresim.pub.ro/...

citește mai mult