Casa de Cultură a Studenților din București, instituție publică subordonată Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse vă transmite va pune la dispozitie documentația aferentă și metodologia privind organizarea și desfășurarea taberelor studențești 2023 aprobată prin Ordinul nr.21107 din 29.12.2023 emis de Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Dosarul se va depune electronic la adresa de mail a facultatii: inginerie.aerospatiala@upb.ro

<< Metodologie tabere studentesti 2024 >>

<< Monitorul Oficial 17Bis-metodologie tabere 2024 si concurs proiecte >>

<< Anexa 3 si 4 metodologie tabere studentesti 2024 >>