Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate vezi Anexa VIII), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III. Candidatul cu dosarul de admitere completat și validat confirmă dorința de a ocupa locul obținut preliminar prin:
• Completarea cererii de înscriere în anul I;
• Depunerea diplomei de Bacalaureat în original dacă a obținut un loc finanțat de la buget;
• Plata on-line a 500** lei din taxa de școlarizare (aproximativ ¼ din taxa de școlarizare pentru primul semestru) dacă a fost admis pe un loc cu taxă;
• Plata on-line a taxei de înmatriculare în anul I (50lei);
Validarea dosarului, confirmarea locului obținut, cererea de înscriere, solicitarea pentru participarea opțională la glisare* și înmatricularea candidaților admiși preliminar, se fac la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 21 Iulie, ora 8:00 și terminând pe 24 Iulie, ora 16:00.
Validarea dosarului, solicitarea opțională pentru participarea la glisare și cererea de înscriere și înmatriculare condiționată pentru candidații declarați preliminar în așteptare la sfârșitul Fazei II se face la facultatea de bază, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 21 Iulie, ora 8:00 și terminând pe 25 Iulie, ora 16:00.
Candidații declarați admiși preliminar la finalul Fazei II și care nu s-au înmatriculat în Faza III vor pierde locul rezervat în Sesiunea II și vor fi eliminați din concurs.
În data de 26 Iulie, ora 12:00 vor fi publicate listele cu candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea II.
*Opțional, la latitudinea fiecărui candidat care la sfârșitul Fazei II din sesiunea curentă a fost declarat admis preliminar sau preliminar în așteptare.
**Aceasta plată este în contul taxei sale de școlarizare. Dacă un candidat ajunge în urma glisării la un loc finanțat de la buget, aceasta plată se va returna integral.