Pentru locurile disponibile, sau disponibilizate in camin, se intocmeste lista de prioritati saptamanal. Ordinea de prioritati este: Studenti cu certificate covid valide – integralisti, moldoveni, cazuri sociale, boboc, anul IV, anul III, anul II, master II, master I.

Contractul de cazare se poate semna in fiecare miercuri, intre orele 10-14, la secretariatul facultatii, cu conditia prezentarii actelor necesare prevazute in regulament (copie C.I, copie certificat covid, dovada palta cazare/scutire de plata, declaratie pe proprie raspundere a veridicitatii datelor (se completeaza pe loc))

Pentru saptamana 25-31 ianuarie 2022 lista de prioritati este:

Nume An studii Grupa Restante Medie generala/admitere Judeţ Certificat covid

Locuri disponibile la zi:

P27                 P17

M 0                 0

F 0                 0

Lista va fi actualizata saptamanal pana la epuizarea locurilor in camine.