Burse sociale

<< Lista studentilor bursieri Sociali sem I 2022-2023 dupa contestatii >>

<< Lista studentilor bursieri Sociali sem I 2022-2023 >>

Nota: Fiecare student isi poate vedea Numarul Matricol in contul lui de student (studenti.pub.ro), la sectiunea „Date personale”, in josul paginii la sectiunea „Inmatriculari”

Informatii burse – semestrul I

 

<< Regulament burse 2022-2023 >>

Pentru studenții care doresc obținerea unei Burse Sociale aferenta semestrului I al anului universitar 2022-2023 trebuie să depuna, fizic, la secretariatul facultății, un dosar care să conțină documentele aferente conform Regulamentului de acordare al burselor.
Continut dosar :
  • Cerere formular tip;
  • Declarație de venituri, formular tip;
  • Adeverință din care să rezulte veniturile nete totale lunare ale fiecărui părinte și, eventual, ale studentului, cu 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar, (Iulie 2022, August 2022, Septembrie 2022);
  • Adeverințe din care să rezulte veniturile lunare nete ale soțului sau soției (dacă este cazul) cu 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar  (Iulie 2022, August 2022, Septembrie 2022);
  • Adeverință de elev sau student la învățământul de stat, cursuri cu frecvență ori copie după certificatul de naștere pentru frații (surorile) sau copiii studentului, care nu au împlinit vârsta de școlarizare (6 ani).
  • În cazul în care nu sunt realizate venituri pe ultimele 3 luni  (Iulie 2022, August 2022, Septembrie 2022), dosarul trebuie să conțină o Declarație notarială pe proprie răspundere a fiecărui membru însoțită de documente justificative care să ateste faptul că persoana respectivă nu are niciun venit ( Anchetă socială).
  • Dosarul final se depune la secretariat in perioada 13.10.2022-18.10.2022, ora 16:00. 
  • Salariul de baza minim net pe economie este de 1524 RON.
  • Se accepta adeverinte ANAF eliberate numai pentru lunile Iulie 2022, August 2022, Septembrie 2022.