În cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), finanţat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021, se organizează selecția participanților la Mobilități de predare/formare pentru anul universitar 2023-2024:

 

„Staff Instruire” 1  (cod 0788), Profesor/Conferențiar/

Șef lucrări

Universitatea din Islanda (UOI) School of Engineering and Natural Sciences

 

5 zile 15.04.2023-14.04.2024

 

 (cod 0588)
 „Staff Instruire” 1  (cod 0788), Profesor/Conferențiar/

Șef lucrări

Universitatea din Islanda (UOI) School of Engineering and Natural Sciences

 

5 zile 15.04.2023-14.04.2024

 

I

(cod 0588)

 „Staff Instruire” 1  (cod 0788), Profesor/Conferențiar/

Șef lucrări

Universitatea din Islanda (UOI) School of Engineering and Natural Sciences

 

5 zile 15.04.2023-14.04.2024
 (cod 0588)

OBIECTIV

Scopul general al acestui proiect este de a consolida cooperarea internațională și schimbul de cunoștințe în domeniul ingineriei mecanice , mai specific în domeniul dezvoltării unor lucrări de colaborare privind reducerea poluării atmosferice,și poluării fonice, prin simulărilor numerice și experimentale, precum și construcția și cercetarea alternativă în domeniul bio-combustibililor cu aplicabilitate în turbomotoare, între Facultatea de Inginerie Aerospațială de la Universitatea Politehnica din București (UPB-România) și Școala de Inginerie și Științe ale Naturii de la Universitatea din Islanda (UoI-Reykjavik).

GRANT MOBILITATE:

Grantul are caracter de sumă forfetară și este format din:

cheltuieli de subzistență:

 • 250 € / zi
 • 1250 € / săptămână
 • 2200 € / 2 săptămâni pentru subzistență

cheltuieli de transport:

 • 530 Euro

 

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menționează tipul de mobilitate
 • CV (model EUROPASS)  care sa contina prezentarea activității profesional-științifice, respectiv premii, diplome, inovații sau alte rezultate relevante la manifestări științifice  proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local /UPB, național /internațional (în limba engleză);
 • Scrisoare de motivaţie (în limba engleză) care să precizeze obiectivele profesionale urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate;
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi de comunicare internațională sau a limbii oficiale din țara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituție abilitată. Nivelul de cunoaștere a respectivei limbi trebuie să fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine;(Pentru cadrele didactice care predau la AIRNAV sau care au predat în străinătate nu este necesar atestatul.)

Criterii de selecţie

 • Conţinut scrisoare de motivaţie (Maxim o  pagină sau 300 cuvinte); – 30% din punctaj
 • Conţinut CV Europass  – 30% din punctaj
 • Implicare în activităţile de internaţionalizare la nivel instituțional  – 40% din punctaj

 

Calendar de selecție:

Termen limită depunere dosare de candidatură: 05.05.2023, ora 24.00

Dosarele se depun

Afișare rezultate: 08.05.2023, după ora 16.00;

Depunere contestaţii: 09.05.2023, între orele 10.00-14.00

Contestațiile se depun

Afişare rezultate finale(on-line): 09.05.2023 (după ora 20.00).

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul http://www.aero.pub.ro/ro/