On 27.05.2020 at 16:00 PhD candidate Stefan ANTON will defend his thesis with title “Proiectarea și construirea unor machete la o scară favorabilă pentru a verifica pe rând criteriile de similitudine în vederea obținerii unor coeficienți de corecție în proiectarea aeronavelor. Preluarea de date din zborul machetelor și compararea acestora cu modelul teoretic de dinamică”.

Meeting will take place on-line, using Microsoft Teams. if interested, please use the following link:

sustinere teza S. Anton