Structura și Managementul

Concursul public pentru ocuparea funcției de Decan în mandatul 2020-2024

Facultatea de Inginerie Aerospațială din cadrul Universității Politehnica din București a anunțat concursul public pentru ocuparea funcției de Decan în mandatul 2020-2024 pa data de 13 decembrie 2019. Depunerea candidaturilor s-a făcut în zilele de 6-7 ianuarie 2020. Au fost acceptate candidaturile persoanelor din cadrul UPB sau de la alte facultăți din țară sau din străinătate. Audierea în plenul Consiliului Facultății va avea loc în ședința din 16 ianuarie 2020 ora 14:00 în sala Polizu I-013 Elie Carafoli. Prin vot secret, membrii Consiliului Facultății vor aviza candidații pe care îi consideră potriviți pentru această funcție. Candidații avizați de CF vor participa la un concurs organizat de Rector în perioada 20-28 ianuarie 2020. Metodologia de concurs poate fi descărcată <aici>.

Candidații la funcția de decan 2020-2024 înscriși și avizați de oficiul juridic sunt următorii (alfabetic):

  1. Crunțeanu Daniel Eugeniu   <CV+Lista de Lucrări>  <Program managerial>
  2. Dănăilă Sterian <CV+Lista de Lucrări>  <Program managerial>
  3. Pleter Octavian Thor <CV+Lista de Lucrări>  <Program managerial>

În cazul în care Consiliul Facultății nu avizează minimum doi candidați, concursul va fi reluat conform următorului <calendar>.

În ședința din 16 ian 2020 cei trei candidați au fost avizați de CF prin vot individual și secret astfel: Conf. D. Crunțeanu (23), Conf. O. T. Pleter (17), Prof. S. Dănăilă (15).

Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcției de Decan la Facultatea de Inginerie aerospatiala, pentru mandatul 2020 – 2024.

Castigator concursului a fost declarat dl. Daniel Eugeniu Crunțeanu.

 

Facultatea de Inginerie Aerospațială este una dintre cele 15 facultăți ale Universității Politehnica din București. Universitatea este condusă de Senat, iar conducerea executivă aparține Rectorului. Facultățile nu sunt persoane juridice, deci în relația cu terții sunt reprezentate doar de Rector, direct sau prin Prorectorii de resort. Decanul are un mandat de reprezentare limitat la nivelul profesional, dar nu juridic și instituțional.

Conducerea Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti

Facultatea are în componență trei Departamente, o Școală Doctorală și un Centru de Cercetări:

  • Departamentul de Științe Aerospațiale ”Elie Carafoli”
  • Departamentul de Ingineria Sistemelor Aeronautice și Management Aeronautic ”Nicolae Tipei”
  • Departamentul de Grafică Inginereasă și Design Industrial
  • Școala Doctorală a FIA
  • Centrul de Cercetări pentru Aeronautică și Spațiu

Conducerea facultății este asigurată de Consiliul Facultății, compus din 29 de membri, cadre didactice ale facultății, cadre didactice ale altor facultăți care predau studenților facultății, precum și studenți:

Tabel componență CF 2016-2020

Consiliul Facultății se întrunește la un interval de 2-6 săptămâni și ia decizii strategice, respectiv validează deciziile Biroului Executiv al Facultății.

Deciziile CF din mandatul 2016-2020

Conducerea executivă a facultății este asigurată de Decan, Prodecani și Directori. În mandatul 2016-2020 echipa managerială are următoarea componență:

Nume & PrenumeFunctiaPrezentare / Contact
Conf. dr. ing. Daniel-Eugeniu CrunțeanuDecandaniel.crunteanu@upb.ro
Conf. dr. ing. Florin FrunzulicăProdecanflorin.frunzulica@upb.ro
Conf. Petrișor PârvuProdecanpetrisor.parvu@upb.ro
Conf. dr. ing. Nicoleta-Elisabeta PascuProdecannicoleta.pascu@upb.ro
S.L. dr. ing. Valentin Pană Prodecanvalentin.pana@upb.ro
Prof. dr. ing. Adrian Mihail StoicaDirectorul Școlii Doctoraleadrian.stoica@upb.ro
Prof. dr. ing. Sterian DănăilăDirectorul Departamentului de Stiinte Aerospatiale "Elie Carafoli"sterian.danaila@upb.ro
Prof. dr. ing. Teodor-Viorel ChelaruDirectorul Departamentului de Ingineria Sistemelor Aeroanutice ”Nicolae Tipei”

teodor.chelaru@upb.ro
Prof. dr. ing. Ionel SimionDirectorul Departamentului de Grafică Inginerească și Design Industrialionel.simion@upb.ro
Prof. dr. ing. Teodor Viorel ChelaruDirectorul Centrului de Cercetări pentru Aeronautică și Spațiuteodor.chelaru@upb.ro
Florica Bică Secretar Șefinginerie.aerospatiala@upb.ro
ing. Sorin PopescuAdministrator Șef inginerie.aerospatiala@upb.ro

Prodecanii au atribuții specifice: Atribuțiile prodecanilor.

Biroul Executiv al Facultății este compus din Decan, Prodecani și Directorul Școlii Doctorale. Acesta se întrunește săptămânal și ia deciziile tactice privind funcționarea facultății.

Deciziile BEF din mandatul 2016-2020 

Raportul Decanului Facultății de Inginerie Aerospațială asupra îndeplinirii mandatului 2016-2020

Raportul Anual 2020 despre Starea Facultății

Raportul Anual 2019 despre Starea Facultății

Raportul Anual 2018 despre Starea Facultății

Programul managerial al Decanului 2016-2020

Anunturi

Prelungire sesiune an terminal

Avand in vedere ca toate rezultatele colocviilor au fost anuntate, in situatia in care sunt restantieri, asteptam pina pe 30 mai, ora 20, pe mailul facultatii, propuneri de date de sustinere a restantei pentru aceste materii (anul 4, semestrul al doilea) pentru...

citește mai mult

Cursuri on-line

Conform Hotararii Consiliului de Administratie al UPB Nr. 14, din data de 11.03.2020, in perioada 11-31.03.2020 activitatile didactice se vor desfasura in regim on-line. Mai multe detalii in Forumurile cursurilor, la:...

citește mai mult

Interviu România Cultural

După 9 ani, mâine, 18.02.2020, va avea loc un nou interviu cu domnul Conf. Petrișor Valentin Pârvu privind activitatea legată de UAV-urile din Facultatea de Inginerie Aerospațială. Interviul în urmă cu 9 ani a avut loc la emisiunea Cafeneaua de Știință, transmisă de...

citește mai mult