Admitere master

 

Când?

 

Înscrieri
 • Sesiunea I       21 iun – 10 iulie 2020
 • Sesiunea II      24 aug- 10 Sept 2020

În această etapă candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatele facultăților la care doresc să se înscrie, între orele 0900-1500.

 

 

Admitere Master sesiunea septembrie 2019

<Liste finale Admiși Master 2019>

Candidații care nu s-au înmatriculat încă sunt rugați să vină să se înmatriculeze cel mai târziu luni 16 septembrie 2019 ora 15:00, altfel pierd locul obținut. Candidații din promoțiile anterioare (2018, 2017) care au diploma de licență, trebuie să o aducă în original.

Înscrieri: 26 august – 11 septembrie 2019 orele 9-15. Locuri disponibile pentru Sesiunea Septembrie 2019: 34 locuri la buget 37 locuri la taxă (locurile au fost suplimentate prin decizia CA din 10 septembrie 2019).

Candidații vor fi invitați la interviul de admitere pe data de 12 septembrie 2019, pe baza unei programări care se va afișa pe acest site și la avizierul facultății în seara de 11 septembrie 2019.

<Programare interviu IA-Toate programele Sala G01 Polizu>

<Programare interviu II-GID Sala BN330 Localul Nou>

 

Rezultate Admitere Master sesiunea iulie 2019

<Admiși și Înmatriculați Iulie 2019 Inginerie Aerospațială>

<Admiși și Înmatriculați Master Iulie 2019 Inginerie Industrială>

Admitere Master 2019

La Facultatea de Inginerie Aerospațială candidații la concursul de admitere la master 2019 se pot înscrie între 1 și 10 iulie 2019 orele 9-15 la secretariatul facultății și vor susține proba 2 (interviu) pe data de 11 iulie 2019 (eventual se va folosi și ziua de 12 iulie). Ne propunem scoaterea la concurs a 140 de locuri la buget și 40 la taxă.

<Regulament de admitere la master 2019>

Candidații care au prima opțiune GID (domeniul Inginerie Industrială) vor susține Proba 2 în sala BN330 de la ora 9:00 conform unei programări pe ore care se va afișa mai jos în seara de 10 iulie 2019.

<Programarea la interviu II-GID>

Candidații care au prima opțiune un program din domeniul Inginerie Aerospațială în sala POLIZU-G01 de la ora 10:00 conform unei programări pe ore care se va afișa mai jos în seara de 10 iulie 2019.

<Programarea la interviu IA-toate programele>

Programarea de mai sus cuprinde orientativ orele de intrare la interviu pentru fiecare candidat.

Rezultate Admitere Master sesiunea iulie 2019

<Rezultate Admitere Master domeniul Inginerie Aerospațială>

<Rezultate Admitere Master domeniul Inginerie Industrială>

Candidații admiși sunt rugați să se înmatriculeze la Secretariatul facultății în zilele de 12 – 18 iulie 2019 (orele 9-15). În sesiunea septembrie locurile neocupate vor fi scoase din nou la concurs. Locul se ocupă prin înmatriculare.

 

Ce opțiuni am? (Specializări pentru care se organizează concurs de admitere)

 • Structuri Aeronautice și Spațiale;
 • Propulsie Aerospațială și Protecția Mediului;
 • Avionică și Navigație Aeriană;
 • Inginerie si Management Aerospațial;
 • Management Aeronautic;
 • Air Transport Engineering (in Limba Engleza) – in baza unui test de competentă de Limba Engleză;
 • Grafică Inginerească și Design;
 • Sisteme Holistice Spațiale.

 

Unde? (Adresa facultate)

Te asteptam in perioada de inscriere la secretariatul facultatii în Campus Polizu, str. Gh. Polizu 1-7, lângă Gara de Nord.

Harta Polizu

 

 Cine? (condiții de  participare la concursul de admitere)

 

 • absolvenții ai studiilor de inginerie aerospațială;
 • absolvenți ai studiilor de inginerie ale altor facultăți;
 • absolvenți ai studiilor de licență din orice alt domeniu;
 • absolvenții studiilor de licență efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile precedente pot participa la admitere în baza diplomei de licență recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul MEN. La admiterea la studiile cu predare în limba română, cetățenii Uniunii Europene și din state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.

Participarea candidaților la concursul de admitere este condiționată de înscrierea lor, prin completarea unei fișe de înscriere tip. Fiecare candidat va menționa în fișa de înscriere, în ordinea preferințelor sale, opțiunile domeniilor și precizarea regimului de studiu (buget sau cu taxă).

 

 Cu ce? (Acte necesare)

 • fişa de înscriere tip, obținută de la Comisia de admitere a facultății, în care se va menționa sub semnătură și răspundere proprie toate datele solicitate (în fișa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ștersături);
 • două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;
 • diploma de bacalaureat, în original;
 • diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidații din promoția 2018 pot fi înscriși și pe baza adeverinței de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii și a mediei de la examenul de diplomă/licență);
 • foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licență/inginer;
 • certificatul de naștere, în copie legalizată (se poate legaliza pe loc la secretariat);
 • adeverință medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • buletin/carte de identitate, în original și copie;
 • chitanța de plată a taxei de admitere, obținută de la secretariatul facultății. Valoarea taxei de înscriere este de 100 Lei.

Doar pentru specializarea Air Transport Engineering:

 • candidații vor susține o verificare eliminatorie de limba engleză de aviație

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul la secretariatul facultăţii.

Probe

Proba 1 de concurs o reprezintă examinarea dosarelor și calculul mediei aritmetice a mediilor fiecărui an de studii și a mediei de promovare a examenului de diplomă / licență.

Proba 2 de concurs este orală și constă dintr-un interviu cu membrii Comisiei de Admitere la Master.

Concursul de Admitere (Proba 2) se va susține pe 11-12 iulie 2019 și respectiv pe 12-13 septembrie 2019, orele se vor afișa (va exista o programare individuală la interviu). Deoarece la anumite programe de master este probabil ca  locurile să se ocupe încă din sesiunea de admitere iulie, recomandăm candidaților să nu aștepte sesiunea de admitere din septembrie. Calendarul este conceput astfel ca imediat după susținerea examenului de diplomă (1-5 iulie), absolvenții să se poată înscrie direct la concursul de admitere la masterat și la o săptămână diferență să îl susțină.

 

 

Altceva? (Documente utile)

Rezultate Admitere Sep 2018

În anul universitar 2018/2019 se organizează programele de masterat Inginerie Aerospațială:

 • Propulsie Aerospațială și Protecția Mediului
 • Air Transport Engineering / Ingineria Transportului Aerian
 • Inginerie și Management Aerospațial
 • Management Aeronautic

și programul de Inginerie Industrială

 • Grafică Inginerească și Design

Programele de masterat Sisteme Holistice Spațiale, Avionică și Navigație Aerospațială, precum și Structuri Aeronautice și Spațiale nu s-au organizat din cauza neîndeplinirii numărului minim de candidați admiși pentru un program (20, sau în condiții de finanțare parțială 15). Cei interesați de aceste programe sunt invitați în iulie 2019 pentru admitere.

<Rezultate IA>

<Rezultate II>

Admitere Master 2018 Sesiunea Septembrie

Facultatea de Inginerie Aerospațială organizează concurs de admitere sesiunea Septembrie 2018 pentru programele de Inginerie Aerospațială (IA) și Inginerie Industrială (II). Numărul de locuri disponibile este de 69 la buget și 36 la taxă.

Candidații sunt așteptați să se înscrie la Secretariat în perioada 27 aug – 12 sep 2018 și vor susține proba 2 (interviu) pe data de 13 septembrie 2018 astfel:

Candidații care au prima opțiune GID (domeniul Inginerie Industrială) în sala BN330 ora 9:00

<Programarea la interviu II-GID>

Candidații care au prima opțiune un program din domeniul Inginerie Aerospațială în sala POLIZU-G01 ora 9:00

<Programarea la interviu IA-toate programele>

Rezultate Admitere Master 2017

Sesiunea a doua de admitere master – înscrieri la secretariat 28 august – 13 septembrie orele 9-15

Există locuri disponibile la toate programele.

Nou! Locuri la buget la programul de master de Sisteme Holistice Spațiale! O specializare de viitor, cu sprijinul INCAS (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială) și al ROSA (Romanian Space Agency).

Programarea interviului de admitere la master

ITA Ingineria transportului aerian (în limba engleză – Air transport engineering) Sala A146 14 sep de la ora 9:00
ANA Avionică şi navigaţie aeriană Sala E013 14 sep de la ora 9:00
IMA Inginerie şi management aerospaţial Sala G1 14 sep de la ora 9:00
MA Management aeronautic Sala A140 14 sep de la ora 9:00
PAPM Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului Sala E1 14 sep de la ora 9:00
SAS Structuri aeronautice şi spaţiale Sala I013 14 sep de la ora 9:00
SHS Sisteme holistice spațiale Sala I204 14 sep de la ora 9:00
GID Grafică inginerească şi design Sala BN330 (localul nou) 14 sep de la ora 9:00

 

_________________________________________________________

 Rezultate Admitere Master – sesiunea Iulie 2017

_________________________________________________________

Probe

Proba 1 de concurs o reprezintă examinarea dosarelor și calculul mediei aritmetice a mediilor fiecărui an de studii și a mediei de promovare a examenului de diplomă / licență.

Proba 2 de concurs este orală și constă dintr-un interviu cu membrii Comisiei de Admitere la Master.

Concursul de Admitere (Proba 2) se va susține pe 13-14 iulie 2017 și respectiv pe 14-15 septembrie 2017, orele se vor afișa (va exista o programare individuală la interviu). Deoarece la anumite programe de master este probabil ca  locurile să se ocupe încă din sesiunea de admitere iulie, recomandăm candidaților să nu aștepte sesiunea de admitere din septembrie. Calendarul este conceput astfel ca imediat după susținerea examenului de diplomă (3-7 iulie), absolvenții să se poată înscrie direct la concursul de admitere la masterat și la o săptămână diferență să îl susțină.

Programarea individuală la interviu 13-14 iulie 2017

Programarea Probei 2 sesiunea iulie 2017

  Program Sala Data ora
ITA Ingineria transportului aerian (în limba engleză – Air transport engineering) A146 13 iulie de la ora 9:00
ANA Avionică şi navigaţie aeriană E013 13 iulie de la ora 9:00
IMA Inginerie şi management aerospaţial L119 13 iulie de la ora 9:00
MA Management aeronautic G 14 iulie de la ora 9:00
PAPM Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului E1 13 iulie de la ora 9:00
SAS Structuri aeronautice şi spaţiale I013 13 iulie de la ora 9:00
GID Grafică inginerească şi design BN330 (Noul Local) 13 iulie de la ora 9:00

Anunturi

Concurs Young Aviation Network

Prin amabilitatea d-lui Mihail Ionescu, Director al Direcției Transport Aerian din Ministerul Transporturilor, anunțăm un concurs pentru studenți pentru selecția unui reprezentant național al Young Aviation Network, care se va întruni între 1-15 iul 2020 la...

citește mai mult

Angajări de ingineri Tarom

Prin amabilitatea absolventului nostru ing. Constantin Petrescu vă anunțăm scoaterea la concurs a unor posturi de inginer la Compania Națională TAROM. Mai multe detalii: https://www.tarom.ro/sites/default/files/u1348/anunt_recrutare_ing_ap_bord_0.pdf...

citește mai mult

Concurs Decan 2020-2024

Facultatea de Inginerie Aerospațială din cadrul Universității Politehnica din București anunță concursul public pentru ocuparea funcției de Decan în mandatul 2020-2024. Depunerea candidaturilor se face în zilele de 6-7 ianuarie 2020. Pot candida persoane din cadrul...

citește mai mult

Program special secretariat

În perioada vacanței de iarnă (14 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020) secretariatul nu are program cu publicul. Pentru chestiuni urgente vă rugăm folosiți adresa de email inginerie.aerospatiala@upb.ro. Vă dorim Crăciun Fericit și un An Nou cât mai...

citește mai mult

HYPER @ UCF

Studenții UPB/FIA sunt invitați sa aplice pentru un stagiu de cercetare la University of Central Florida sponsorizat de DoD.  Detaliile invitației se regăsesc mai jos. Dear Sterian,   Because of your strong connection with undergraduate students who may pursue...

citește mai mult

DiscoverEU

Înscrierile pentru runda de iarna a DiscoverEU vor începe joi, 7 noiembrie 2019, ora 12:00 (CET) și se vor încheia joi, 28 noiembrie 2019, ora 12:00 (CET). DiscoverEU este o inițiativă a Uniunii Europene care îți dă posibilitatea de a descoperi Europa prin intermediul...

citește mai mult