Admitere master

Admitere Master SHS.X (TAXA) sesiunea 19.09-25.09.2020

Înscrierea candidaților: 19.09.2020 – 25.09.2020 orele 16:00

Concurs de admitere: 28.09.2020

Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților: 28.09 – 30.09.2020

Locuri scoase la concurs: 20 locuri – SHS.X (TAXA)

Inscrierea se va face pe platforma admitere.pub.ro la sectiunea „Master 2020 didactic” admitere.pub.ro

 

 

<< Rezultate preliminare Master 2020 (iulie + septembrie) >>

 

Planificarea candidatilor pentru proba 2 (interviu) – admitere master pe platforma Microsoft Teams 14.09.2020

 

<< Link Microsoft Teams 14.09.2020 >> 

 

Admitere Master sesiune septembrie 2020

Înscrierea candidaților: 17.08 – 11.09.2020 – orele 14:00

Concurs de admitere: 14.09 – 15.09.2020

Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților: 16.09 – 18.09.2020

Locuri scoase la concurs

 • Domeniul Inginerie aerospațială
  • ANA –
  • ITA –
  • IMA –
  • MA –
  • PAPM –
  • SAS –
  • SHS –
 • Domeniul inginerie industrială
  • GID –

 

Planificarea candidatilor pentru proba 2 (interviu) – admitere master pe platforma teams 09.07.2020

 

<< Link Microsoft Teams 09-07-2020>>

 

Planificarea candidatilor pentru proba 2 (interviu) – admitere master pe platforma teams 10.07.2020

 

<< Link Microsoft Teams 10-07-2020 >>

 

Admitere Master sesiune iunie-iulie 2020

Înscrierea candidaților: 29.06 – 07.07.2020

Concurs de admitere: 08.07 – 10.07.2020

Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților: 13.07 – 16.07.2020

Locuri scoase la concurs:

 • Domeniul Inginerie aerospațială
  • ANA –
  • ITA –
  • IMA –
  • MA –
  • PAPM –
  • SAS –
  • SHS –
 • Domeniul inginerie industrială
  • GID –

Ce opțiuni am? (Specializări pentru care se organizează concurs de admitere)

 • Structuri Aeronautice și Spațiale (SAS);
 • Propulsie Aerospațială și Protecția Mediului (PAPM);
 • Avionică și Navigație Aeriană (ANA);
 • Inginerie si Management Aerospațial (IMAS);
 • Management Aeronautic (MA);
 • Ingineria transportului aerian / Air Transport Engineering (ITA/ATE), in Limba Engleza – in baza
  unui test de competentă de Limba Engleză;
 • Design  Aeronautic
 • Grafică Inginerească și Design (GID);
 • Sisteme Holistice Spațiale (SHS).

Unde?

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de
masterat, candidații depun online dosarul de inscriere.

Harta Polizu

Cine? (condiții de  participare la concursul de admitere)

 • La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot
  candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență
  (conform Legii nr. 288/2004), absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă a
  studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu
  modificările și completările ulterioare), precum și absolvenții studiilor efectuate în
  străinătate și recunoscute conform normelor legale în vigoare.
 • Pot candida la admiterea la studii universitare de masterat cetățenii statelor
  membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și
  Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români,
  inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Cu ce? (Acte necesare)

 • fişa de înscriere, conform Anexa 1, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de
  formularul respectiv;
 • două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;
 • diploma de bacalaureat, în original;
 • diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia, candidații care au promovat
  examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie
  2020 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul
  diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se
  menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și
  mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
 • foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul in care se depune diploma de licență/inginer;
 • certificatul de naștere, în copie legalizată (se poate legaliza pe loc la secretariat);
 • adeverință medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:
  • pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la
  programele cu predare în limbă străină este necesară dovada de
  competență lingvistică pentru limba de studiu;
  • pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la
  programele cu predare în limba română este necesară dovada de
  competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții
  abilitate ale MEC;
 • buletin/carte de identitate, în original și copie;
 • dovada de plată, cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON, iar pentru candidații ce se înscriu în sesiunea Iunie-Iulie taxa este 50 RON, și a fost stabilit de către Senatul UPB.
 • Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau
  pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în
  învățământul superior.

Doar pentru specializarea Air Transport Engineering:

 • candidații vor susține o verificare eliminatorie de limba engleză de aviație

 

Altceva? (Documente utile)

Rezultate Admitere Master sesiunea iulie 2019

<Admiși și Înmatriculați Iulie 2019 Inginerie Aerospațială>

<Admiși și Înmatriculați Master Iulie 2019 Inginerie Industrială>

Admitere Master 2019

La Facultatea de Inginerie Aerospațială candidații la concursul de admitere la master 2019 se pot înscrie între 1 și 10 iulie 2019 orele 9-15 la secretariatul facultății și vor susține proba 2 (interviu) pe data de 11 iulie 2019 (eventual se va folosi și ziua de 12 iulie). Ne propunem scoaterea la concurs a 140 de locuri la buget și 40 la taxă.

 

Candidații care au prima opțiune GID (domeniul Inginerie Industrială) vor susține Proba 2 în sala BN330 de la ora 9:00 conform unei programări pe ore care se va afișa mai jos în seara de 10 iulie 2019.

 

Candidații care au prima opțiune un program din domeniul Inginerie Aerospațială în sala POLIZU-G01 de la ora 10:00 conform unei programări pe ore care se va afișa mai jos în seara de 10 iulie 2019.

 

Programarea de mai sus cuprinde orientativ orele de intrare la interviu pentru fiecare candidat.

Rezultate Admitere Master sesiunea iulie 2019

 

 

Candidații admiși sunt rugați să se înmatriculeze la Secretariatul facultății în zilele de 12 – 18 iulie 2019 (orele 9-15). În sesiunea septembrie locurile neocupate vor fi scoase din nou la concurs. Locul se ocupă prin înmatriculare.

Admitere Master sesiunea septembrie 2019

 

Candidații care nu s-au înmatriculat încă sunt rugați să vină să se înmatriculeze cel mai târziu luni 16 septembrie 2019 ora 15:00, altfel pierd locul obținut. Candidații din promoțiile anterioare (2018, 2017) care au diploma de licență, trebuie să o aducă în original.

Înscrieri: 26 august – 11 septembrie 2019 orele 9-15. Locuri disponibile pentru Sesiunea Septembrie 2019: 34 locuri la buget 37 locuri la taxă (locurile au fost suplimentate prin decizia CA din 10 septembrie 2019).

Candidații vor fi invitați la interviul de admitere pe data de 12 septembrie 2019, pe baza unei programări care se va afișa pe acest site și la avizierul facultății în seara de 11 septembrie 2019.

 

 

Anunturi

ANUNȚ IMPORTANT

In perioada 18.11 - 27.11.2020, programul secretariatului cu publicul pentru situatii care nu pot fi rezolvate prin e-mail este urmatorul: marti si joi intre orele 10 si 14

citește mai mult