Admitere licență

Rezultate Finale Admitere 2018

<Rezultate Finale Admitere 2018>

<Rezultate Finale Admitere 2018 Air Navigation>

Sesiunea de ocupare a locurilor vacante (August-Septembrie) este deschisă în zilele de luni 23 și marți 24 iulie, precum și 10, 11 și 12 septembrie 2018 orele 9-15 la secretariatul facultății.

După prima zi (23 iulie) mai sunt disponibile 6 locuri la taxă dintre care maximum 4 la Air Navigation (studii în limba engleză).

După a doua zi (24 iulie) mai sunt disponibile 4 locuri la taxă dintre care maximum 2 la Air Navigation (studii în limba engleză).

După a treia zi (10 septembrie) nu mai este disponibil niciun loc, toate locurile la buget și la taxă au fost ocupate. Se mai pot admite candidați din licee rurale și de etnie rromă, precum și români de pretutindeni.

 

 

 

Rezultate Finale Admitere Sesiunea Iulie 2018

Din cei 219 candidați admiși la buget s-au înmatriculat 217. Pe cele 2 locuri devenite astfel vacante au promovat doi candidați admiși anterior la taxă, în ordinea mediilor (cu excepția primului din listă care a optat expres pentru taxă). Din cei 40 candidați admiși la taxă s-au înmatriculat 33, rămânând disponibile pentru următoarea sesiune de admitere 7 + 2 = locuri la taxă (din care maximum 5 la Air Navigation). Pentru candidații din licee rurale 1 loc a fost ocupat prin înmatriculare. La românii de pretutindeni există 3 candidați admiși în principiu, dosarele lor fiind în lucru la Biroul de Studenți Internaționali. Îi vom afișa când procedura lor va fi completă.

<Admiși și Înmatriculați Sesiunea Iulie 2018>

<Admiși și Înmatriculați Air Navigation Iulie 2018>

 

 

Rezultate Admitere iulie 2018 Etapa I

După etapa I de admitere s-au ocupat 219 locuri din 219 la IA buget, 40 locuri din 40 la IA taxă, 1 loc la IA licee rurale. A rămas disponibil 1 loc rezervat pentru candidații de etnie rroma. Rugăm candidații declarați admiși să se înmatriculeze în zilele de 18-19 iulie 2018, altfel locurile respective devin vacante. Pe ele vor avansa candidații admiși la taxă care au optat pentru buget, dar care n-au obținut în primă instanță media necesară. Pentru locurile vacante la taxă se va organiza o a doua etapă de admitere dacă va fi cazul.

<Admiși etapa 1 iulie 2018>

<Admiși prin redistribuire iulie 2018>

<Respinși care îndeplinesc baremul minim>

<Respinși care nu îndeplinesc baremul minim>

<Admiși Air Navigation în limba engleză>

Anunț important pentru candidații 2018

__________________

Situația zilnică a înscrierilor

Informații on-line

În sesiunea iulie 2018 s-au înscris 269 de candidați pe 219 locuri finanțate de la buget (fără taxă) + 1 loc pentru licee din mediul rural = 220 locuri fără taxă + 40 locuri cu taxă = 260 de locuri

Dintre cei 269 de candidați, 90 au optat pentru programul Air Navigation (în limba engleză) care are 40 locuri la buget + 16 locuri cu taxă = 56 de locuri (din cele 260 de mai sus)

Candidații sunt rugați să verifice on-line sala în care vor da examen și corectitudinea datelor.

<harta campusului Polizu pentru localizarea sălilor de examen>

Candidații care au optat pentru Air Navigation și care vor fi fost declarați admiși marți 17 iulie când se afișează rezultatele, vor susține miercuri 18 iulie 2018 ora 11:00 în sala A209 un test de limba engleză. În urma acestui test, candidații vor fi triați în două categorii:

 • Admiși la Studiul în Limba Engleză
 • Admiși la Studiul în Limba Română

Indiferent de categorie și de opțiune, toți candidații admiși sunt rugați să se înmatriculeze pe datele de 18 sau 19 iulie 2018 la secretariat, orele 9-16. Candidații admiși care nu se înmatriculează în intervalul acestor două zile nu ocupă locul câștigat prin concurs, acesta eliberându-se pentru redistribuiri.

__________________

Precizări privind numărul de locuri

În 2018 Facultatea de Inginerie Aerospațială oferă 220 de locuri fără taxă la licență. Din acestea, unul este rezervat candidaților de etnie rromă. În plus, se oferă 40 de locuri cu taxă. Recomandăm candidaților să bifeze și opțiunea ”cu taxă” chiar dacă doresc să studieze doar dacă sunt admiși fără taxă. De ce? Pentru că în cazul în care candidații nu intră inițial în cele 219+1 locuri fără taxă, dacă nu au bifat opțiunea ”cu taxă”, vor fi redistribuiți automat la alte facultăți. Dacă au bifat și ”cu taxă”, vor fi păstrați în lista facultății noastre. Din experiența anilor trecuți, 10-15% dintre candidații admiși inițial se retrag și lista de ”admiși cu taxă” promovează automat în zona ”fără taxă”, în limita acestor locuri care se eliberează.

În afară de cele 220 de locuri fără taxă, ca noutate în 2018, absolvenții liceelor din mediul rural au posibilitatea să candideze separat. Ei nu concurează cu restul candidaților. E suficient ca ei să obțină o medie de concurs de 5,00 pentru a ocupa un loc suplimentar fără taxă.

De asemenea, românii de pretutuindeni au la dispoziție un număr suplimentar de locuri fără taxă cu bursă, respectiv fără taxă fără bursă, conform metodologiei prezentate la Admitere studenți internaționali.

Plata taxei de înscriere la admitere licență

 1. Pe pagina pub.ro,  cu orice tip de card bancar
 2. Multifunctionale BCR (si in incinta BCR Agentia Politehnica) – numerar sau card BCR, program zilnic 09-17
 3. BCR24Banking -online in contul : Universitatea Politehnica din Bucuresti     IBAN: RO42RNCB0723000506250270,

CUI 4183199 

 1. Numerar, la ghiseu BRD ( in incinta BRD Agentia Politehnica)

program  zilnic 10-20 

 1. Numerar, la Secretariat Facultate

 

 

Ce opțiuni am? (Specializări pentru care se organizează concurs de admitere)

 • Construcții aerospațiale;
 • Sisteme de propulsie;
 • Echipamente si instalații de aviație;
 • Inginerie si management aeronautic;
 • Air Navigation (in Limba Engleza) – in baza unui test de competentă de Limba Engleză;
 • Design aeronautic.

Programul Navigație Aeriană începe separat din anul I. Programele în limba română au un trunchi comun de cursuri până în anul III, când studenții optează pentru programul dorit. Împărțirea pe specializări se face la începutul anului III.

Dau examen?

Răspunsul scurt este DA!

FIA organizează admiterea pe bază de examen, dar acest lucru nu trebuie să te sperie. Scopul examenului de admitere nu este să „picăm” candidații ci să ne asigurăm că studenții vor face față cerințelor domeniului.

Concursul de admitere constă din doua probe scrise. Pentru FIA acestea sunt:

 • Algebră și Analiză matematică      (Luni 16 iulie 2018 ora 10. durata 2 ore)
 • Fizică                                               (Marți 17 iulie 2018 ora 10, durata 2ore)

Afișarea rezultatelor se va face Miercuri 18 iulie 2018.

Algoritmul de calcul al mediei de concurs este simplu: media generală este formată în proporție de 20% din media de la BAC și 80% din media probelor de concurs (cu condiția ca aceasta să fie peste 5.00). Tot ce trebuie sa faci este să te asiguri că ești în primii 220!

Pe data de 18 iulie 2018 ora 9, candidații care au optat pentru Navigație Aeriană susțin un test de selecție de limba engleză, sau prezintă un certificat de competențe lingvistice în limba engleză B2 (avansat) pentru a fi echivalat. Testul se soldează cu un rezultat selectiv de tip Admis la Navigație Aeriană / Admis la Programele în Limba Română. Candidații care nu trec testul de engleză se pot deci înmatricula la programele în limba română.

 

Când?

 

Preînscrieri (1 ianuarie – 14 iulie 2018)

În această etapă, candidații se preînscriu online – își înregistrează datele personale și opțiunile privind înscrierea la concursul de admitere. Astfel, înscrierea candidaților la secretariatele facultăților va dura mai puțin, pentru că datele înregistrate vor fi doar verificate pe baza actelor în original.

Înscrieri (9 – 14 iulie 2018)

În această etapă candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatele facultăților la care doresc să se înscrie, între orele 0900-1600.

Rezultate finale Admitere licență 2017

 

Rezultate finale Admitere licență 2017 la Navigație Aeriană (cu predare în limba engleză)

__________________

Situația la zi pe 7 septembrie 2017: mai sunt disponibile 9 locuri cu taxă

__________________

 

În sesiunea a doua de admitere mai sunt 23 de locuri vacante IA cu taxă (toate specializările). Locurile se ocupa în ordinea cererilor, pe baza rezultatului la o probă scrise de matematică și fizică cu durata de o oră, care se susține individual, pe loc, imediat după înscriere. Subiectele sunt extrase aleatoriu de calculator. (Pentru candidații care au deja medie de concurs peste 5,00 în sesiunea iulie, nu mai este cazul unei astfel de testări). Înscrierile se fac la secretariatul facultății începând din 28 august și până pe 8 septembrie 2017, între orele 9-16. Pentru candidații care optează pentru Air Navigation, oe 8 septembrie la ora 9:00 la secretariat are loc testarea la limba engleză, respectiv echivalarea certificatelor de competențe lingvistice.

Rezultate finale Admitere Iulie 2017

______________

În atenția candidaților la concursul de admitere licență – IULIE 2017 

__________________

 

 

Unde? (Adresa facultate)

Te așteptăm în perioada de înscriere la secretariatul facultății, în Campus Polizu, str. Gh. Polizu 1-7, lângă Gara de Nord.

Harta Polizu

 

 Cine? (condiții de  participare la concursul de admitere)

 

 • absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă;
 • cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene cu diplome de bacalaureat obținute în statele menționate, recunoscute de instituțiile de învățământ superior, conform unei liste și metodologii aprobate prin OMEN. Aceștia din urmă pot participa în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare;
 • absolvenții studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile precedente pot participa la admitere în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul MEN. La admiterea la studiile cu predare în limba română, cetățenii Uniunii Europene și din state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.

Participarea candidaților la concursul de admitere este condiționată de înscrierea lor, prin completarea unei fișe de înscriere tip. Fiecare candidat va menționa în fișa de înscriere, în ordinea preferințelor sale, opțiunile domeniilor și precizarea regimului de studiu (buget sau cu taxă)

 

 Cu ce? (Acte necesare)

(extras din Regulamentul privind Organizarea și Desfășurarea Concursului de Admitere la UPB pentru Anul Universitar 2017-2018, pagina 12):

 • un dosar plic;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta; candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2018 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de liceu, în care se menționează atât media generală de la bacalaureat cât și notele obținute la probele susținute, precum și foaia matricolă. Prin excepție pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2017-2018, în baza acordului scris al acestora, U.P.B. se poate interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIR), în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestora, caz în care nu mai este necesară adeverința eliberată de liceu;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată sau cu originalul care poate fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul de studiu la care candidează;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, obținută de la secretariatul facultății unde se înscrie la concurs (sunt exceptați candidații scutiți de plata acestei taxe);
 • acte doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinților, în cazul candidaților orfani; adeverințe de la centrele de plasament, în cazul candidaților care provin de la un centru de plasament; copie legalizată a certificatului de deces al unui părinte, în cazul candidaților orfani de un părinte ca urmare a decesului acestuia; adeverințe din care să rezulte funcția și locul de muncă al părinților sau susținătorilor legali; cupoane de pensii din ultima lună ale părinților; adeverințe care să ateste statutul de șomer al părinților; adeverințe de venit eliberate de primăria comunei unde locuiesc părinții, etc.), pe baza cărora se poate aproba scutirea taxei de înscriere la concursul de admitere. Aceste acte doveditoare vor fi anexate fişei de înscriere doar de către candidaţii care solicită scutirea taxei de înscriere;
 • adeverință din care să rezulte faptul că au studiat, în liceu, disciplinele de concurs în limba în care solicită susținerea respectivelor probe de concurs (numai pentru candidații care solicită susținerea probelor de concurs în altă limbă decât limba română).

Doar pentru specializarea Air Navigation:

 • certificat de competenţă lingvistică echivalent cu nivelul B2 in termen de valabilitate (ultimii 2 ani). In lipsa acestuia candidatii vor sustine examen de limba engleză dupa afisarea rezultatelor la cele doua probe de examen. Sunt considerate echivalente urmatoarele certificate:
  • IELTS – minim 6.00
  • FCE (First Certificate) – A și B
  • CAE (Cambridge Advanced)
  • CPE (Cambridge Proficiency)
  • TOEFL IBT (Internet Based Test) – minim 72
  • TOEFL Paper – minim 550
  • TOEFL Computer- minim 213

Doar daca este cazul (a doua facultate, întreruperi, …):

 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de studiu (cu sau fără taxă), pentru cei care renunţă la continuarea studiilor sau se înscriu la concurs ca să urmeze un alt domeniu de studiu. Pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două domenii de studiu numai studenţii care la finele sesiunii de examene din vara anului universitar 2018/2019 sunt integralişti, acest lucru fiind precizat în adeverinţă. În acest caz, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia se va prezenta în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
 • adeverinţă(e) din care să rezulte perioada(ele) în care au fost studenţi şi regimul de studiu (cu sau fără taxă) pentru candidaţii care au renunţat la continuarea studiilor în instituţii de învăţământ superior de stat;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student al unei instituţii de învăţământ superior particular cu precizarea domeniului de studiu urmat, care trebuie să fie acreditat sau autorizat, pentru studenţii care se înscriu la concurs la un acelaşi domeniu. În acest caz se va prezenta diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de absolvent fără diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire al unei instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, precizându-se regimul în care au fost efectuate studiile (cu sau fără taxă), pentru absolvenţii care doresc să urmeze un alt domeniu de studiu;

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul la secretariatul facultăţii.

Subiecte

Subiectele probelor de concurs sunt de nivel M2 la Algebră și Elemente de Analiză Matematică și respectiv F2 la Fizică.

Subiectele date la concursurile din anii anteriori:

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2017     (Rezolvări Algebră 2017)    Fizică 2017     (Rezolvări Fizică 2017)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2016     (Rezolvări Algebră 2016)    Fizică 2016     (Rezolvări Fizică 2016)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2015      (Rezolvări Algebră 2015)   Fizică 2015     (Rezolvări Fizică 2015)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2014      (Rezolvări Algebră 2014)   Fizică 2014     (Rezolvări Fizică 2014)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2013      (Rezolvări Algebră 2013)   Fizică 2013     (Rezolvări Fizică 2013)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2012     Fizică 2012     (Rezolvări Fizică 2012)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2011     Fizică 2011     (Rezolvări Fizică 2011)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2010     Fizică 2010     (Rezolvări Fizică 2010)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2009     Fizică 2009

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2008     Fizică 2008

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2007     Fizică 2007     (Rezolvări Fizică 2007)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2006     Fizică 2006     (Rezolvări Fizică 2006)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2005     Fizică 2005

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2004     Fizică 2004

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2003      (Rezolvări Algebră 2003)   Fizică 2003

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2002      (Rezolvări Algebră 2002)   Fizică 2002     (Rezolvări Fizică 2002)

Referitor la testul de limba engleză (doar pentru candidații care au optat pentru Navigație aeriană) el se suține pe 19 iulie, de la orele 09:00, în sala F024. Posesorii certificatelor lingvistice recunoscute echivalente cu nivelul B2, obținute incepând cu 2015 (valabilitate 2 ani) și anume:

IELTS – minim 6.00

FCE (First Certificate) – A și B

CAE (Cambridge Advanced)

CPE (Cambridge Proficiency)

TOEFL IBT (Internet Based Test) – minim 72

TOEFL Paper – minim 550

TOEFL Computer- minim 213

sunt de asemenea așteptați la orele 09:00 în sala F024 pentru a li se echivala examenul cu certificatul. Certificatul se va prezenta în original și în copie. Pentru cei care nu posedă certificat care poate fi echivalat, proba are durata de 3 ore și ora de începere este 09:00. Testul conține toate componentele: reading and use of English, writing, listening, speaking.

Un exemplu de test se poate accesa <aici>

Testul se soldează cu un rezultat selectiv de tip Admis la Navigație Aeriană / Admis la Programele în Limba Română. Candidații care nu trec testul de engleză se pot deci înmatricula la programele în limba română.

Altceva? (Documente utile)

 

Anunturi

Sponsorizare S.C. AEROSTAR S.A. Bacău

Luni, 20 noiembrie 2018, Facultatea de Inginerie Aerospațială a primit din partea companiei S.C. AEROSTAR S.A. Bacău o sponsorizare constând în componente (dezafectate) de avion de transport (actuator tren aterizare, actuator frână aerodinamică, actuator deblocare...

citește mai mult

Liviu Librescu

Liviu Librescu – eroul de la Virginia Tech University- Liviu Librescu este unul dintre absolvenţii de renume ai Facultăţii de Inginerie Aerospaţială din Bucureşti, cu care ne mândrim atât datorită succeselor academice şi onorurilor de care a avut parte, cât şi pentru...

citește mai mult

Accidentul Lion Air

Accidentul  LION  AIR  -29 octombrie 2018- ziua în care neprevăzutul s-a produs: unul dintre cele mai noi modele de aeronave Boeing – 737MAX s-a prabuşit în Marea Java, Indonezia- Zborul  Lion Air JT610, operat de aeronava  Boeing  737MAX  PK-LQP(MSN 43000) FF...

citește mai mult

PoliJobs 2018

PoliJobs 2018 va avea loc anul acesta pe 7 și 8 noiembrie (Miercuri si Joi), în Holul AN, între orele 10.00- 16.00. Este cel mai mare târg de cariere, organizat de către Universitatea Politehnica din București, prin intermediul POLIJOBS. Peste 50 de companii de pe...

citește mai mult

GKN Fokker Engineering Romania

GKN FOKKER ENGINEERING ROMÂNIA angajează ingineri aerospațiali. În 2016 am semnat un parteneriat strategic cu această prestigioasă companie, care are peste un deceniu în România și multe reușite la activ în domeniul proiectării de aeronave de ultimă generație cu...

citește mai mult

CATIA Lab

Catia Lab este laboratorul prin care UPB - Facultatea de Inginerie Aerospațială și ALTEN Delivery Center Bucharest(GECI Engineering Services) își doresc să pună bazele următoarei generații de ingineri proiectanți de aeronave și nu numai. Invităm toți studenții care...

citește mai mult