La 24 octombrie 2016 Universitatea Poliethnica din București, Facultatea de Inginerie Aerospațială și Școala Superioară de Aviație au semnat un protocol de colaborare pe 8 ani, de cooperare în domeniul formării și instruirii de personal în aviația civilă la nivelul cerințelor actuale și de perspectivă.

Scopul protocolului este pe de-o parte o mai bună ancorare a învățământului superior aerospațial de practica aeronautică și pe de altă parte un răspuns adecvat la cerințele pieței pe plan internațional pentru ingineri-piloți, ingineri-tehnicieni de întreținere și ingineri-controlori de trafic aerian cu dublă pregătire, atât academică (de inginer), cât și profesională (cu licență EASA).

Diploma duală (inginer-pilot, inginer-tehnician de întreținere și inginer-controlor de trafic aerian) va asigura o mai bună perspectivă pentru angajare absolvenților și va mări atractivitatea ofertei educaționale a UPB-FIA și a SSAv.

Între părți există complementaritate în ceea ce privește baza materială și resursele umane de înaltă calificare.

UPB-FIA dispune de peste 50 de cadre didactice, specialiști în inginerie aerospațială, având de asemenea și peste 50 de cadre didactice asociate, fiind cel mai important furnizor național de servicii de educație în domeniul aerospațial.

UPB-FIA are tradiție și prestigiu pe plan național și internațional, absolvenții săi fiind deosebit de apreciați profesional.

UPB-FIA dispune de acreditarea academică instituțională și a programelor de studii de inginerie, licență și master, precum și doctorat în domeniul aviației civile.

SSAv dispune de un aerodrom (Strejnic), de aeronave, de instructori de zbor, de simulatoare de zbor și de control al traficului aerian. De asemenea, este operator aerian și operator de întreținere a aeronavelor.

SSAv dispune de acreditarea profesională din partea Autorității Aeronautice Civile Române, compatibile EASA (European Aviation Safety Agency) pentru operare de aeronave, pentru servicii de întreținere tehnică, pentru instruirea piloților, însoțitorilor de bord și în perspectivă a personalului tehnic de întreținere și a controlorilor de trafic aerian.

În cadrul colaborării dintre părţi sunt prevăzute următoarele activităţi și obiective:

  1. Instruirea în comun de ingineri-piloți pentru aviația civilă, cu diplomă de inginer aerospațial și cu brevet de pilot privat, comercial sau de transport aerian.

Studenții UPB-FIA vor putea accesa în paralel cu studiile de inginerie, contra cost, cursurile SSAv pentru obținerea brevetului de pilot comercial și de pilot de transport aerian. Studenții UPB-FIA vor beneficia de tarife preferențiale de școlarizare în cadrul SSAv.

SSAv și UPB-FIA vor asigura convergența dintre cursurile predate la UPB-FIA și cerințele curriculare și de syllabus ale unei școli de piloți acreditate, astfel încât studenții-piloți să aibă un minimum de module suplimentare de acoperit în pregătirea teoretică.

Studenții UPB-FIA vor avea astfel o parte din pregătirea teoretică echivalată de SSAv în cadrul cursurilor de piloți privați, comerciali și de transport aerian.

Părțile vor colabora pentru atragerea de fonduri pentru burse acordate studenților UPB-FIA pentru a urma în paralel și programe de pregătire ca piloți în cadrul SSAv.

  1. Instruirea în comun de ingineri-personal tehnic de întreținere pentru aviația civilă, cu diplomă de inginer aerospațial și cu brevet de personal tehnic de întreținere EASA Part-66 B1 și B2.

Studenții UPB-FIA vor putea accesa în paralel cu studiile de inginerie, contra cost, cursurile SSAv pentru obținerea brevetului de personal tehnic de întreținere EASA Part-66 B1 și B2. Studenții UPB-FIA vor beneficia de tarife preferențiale de școlarizare în cadrul SSAv.

UPB-FIA și SSAv vor asigura convergența dintre cursurile predate la UPB-FIA și cerințele curriculare și de syllabus EASA Part-66, astfel încât studenții-tehnicieni să aibă un minimum de module suplimentare de acoperit în pregătirea teoretică.

Studenții UPB-FIA vor avea astfel o parte din pregătirea teoretică echivalată de SSAv în cadrul cursurilor de personal tehnic de întreținere EASA Part-66.

Părțile vor colabora pentru atragerea de fonduri pentru burse acordate studenților UPB-FIA pentru a urma în paralel și programe de pregătire ca personal tehnic de întreținere în aviația civilă în cadrul SSAv.

  1. Instruirea în comun de ingineri-controlori de trafic aerian, cu diplomă de inginer aerospațial și cu brevet de controlor de trafic aerian.

Studenții UPB-FIA vor putea accesa în paralel cu studiile de inginerie, contra cost, cursurile SSAv pentru obținerea brevetului de controlor de trafic aerian. Studenții UPB-FIA vor beneficia de tarife preferențiale de școlarizare în cadrul SSAv.

UPB-FIA și SSAv vor asigura convergența dintre cursurile predate la UPB-FIA și cerințele curriculare și de syllabus ale pregătirii controlorilor de trafic aerian, astfel încât studenții-controlori de trafic să aibă un minimum de module suplimentare de acoperit în pregătirea teoretică.

Studenții UPB-FIA vor avea astfel o parte din pregătirea teoretică echivalată de SSAv în cadrul cursurilor de controlor de trafic aerian.

Părțile vor colabora pentru atragerea de fonduri pentru burse acordate studenților UPB-FIA pentru a urma în paralel și programe de pregătire pentru controlor de trafic aerian în cadrul SSAv.

  1. Implicarea personalului didactic al UPB-FIA în predarea unor cursuri teoretice în cadrul SSAv.

Personalul didactic al UPB-FIA va sprijini SSAv în activitățile de predare a unor cursuri teoretice în cadrul SSAv, în într-o formă de colaborare conformă cu uzanțele și legislația în domeniu, fără a afecta sarcinile de serviciu din cadrul universității.

  1. Recrutarea de personal de instruire și tehnic în cadrul SSAv dintre studenții și absolvenții UPB-FIA.

UPB-FIA va sprijini SSAv pentru a recruta și forma tineri instructori și personal tehnic dintre studenții și absolvenții UPB-FIA pentru necesitățile de predare ale SSAv.

Astfel, SSAv va asigura un număr de locuri de practică, de stagiatură și de muncă unor studenți și absolvenți UPB-FIA ca asistenți înstructori, personal auxiliar pentru laboratorare, simulatoare de zbor și de control de trafic aerian. 

  1. Practica și voluntariatul studenților UPB-FIA în cadrul SSAv.

SSAv va asigura un număr de locuri de practică pentru studenții UPB-FIA de la cursurile de licență și de master. De asemenea, se va institui un cadru pentru voluntariatul studenților în cadrul SSAv.

  1. Practica de zbor a studenților UPB-FIA.

UPB-FIA și SSAv vor colabora pentru promovarea reintroducerii practicii de zbor în anul II pentru studenții de inginerie aerospațială ai UPB-FIA. Practica de zbor a fost obligatorie de la înființarea facultății, a fost abandonată din lipsă de fonduri în anii 1990, dar reintroducerea ei este recunoscută de părți ca o necesitate, în acord cu practica internațională și cu cerințele profesiunii de inginer aerospațial.

UPB-FIA și SSAv vor face demersuri comune (inlcusiv la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și la Ministerul Transporturilor) pentru obținerea finanțării unui stagiu de practică pentru studenții de anul II, care să asigure un număr de ore de zbor cu instructor pentru fiecare student.

Aceste ore vor fi acoperite cu instructorii și aeronavele SSAv pe aerodromul Strejnic, la un tarif preferențial. Pregătirea teoretică a zborului va fi acoperită cu implicarea ambelor părți.

Stagiul de practică de zbor este suplimentar față de planul de învățământ actual și are regim facultativ (participă doar studenții care doresc acest stagiu).

  1. Utilizarea în comun a laboratoarelor, simulatoarelor de zbor și a simulatoarelor de control de trafic aerian pentru instruirea practică a studenților celor două părți.

SSAv și UPB-FIA asigură reciproc accesul studenților lor la laboratoarele, simulatoarele de zbor și de control de trafic aerian ale partenerului.

Accesul studenților UPB-FIA la baza de laboratoare și simulatoare a SSAv, precum și la baza de întreținere de aeronave, va întări latura practică a instruirii viitorilor ingineri, în beneficiul calității procesului de formare a acestora.

  1. Cooperare în comunicare și media.

Părțile își vor privilegia partenerul în relația cu mass media, vor promova acest parteneriat și se vor promova reciproc, pentru a mări vizibilitatea aviației civile și a școlii tehnice românești în media românească și internațională.

Părțile își vor promova reciproc oferta educațională.

Părțile vor promova şi pune în valoare contribuţiile şi priorităţile româneşti în dezvoltarea aviaţiei naţionale şi mondiale, precum şi școala românească de aviaţie

  1. Punerea bazelor unei viitoare Academii Naționale de Aviație.

Îndeplinirea obiectivelor acestui parteneriat, în special 1, 2 și 3, vor constitui un cadru pentru înființarea în comun a unei Academii Naționale de Aviație, pe modelul existent pe plan internațional, în care se pregătește întreg personalul pentru aviația civilă.

 

0 Comentarii

Post de inginer la Tarom

Compania națională Tarom anunță scoaterea la concurs a unui post de inginer cu specializarea de avionică. Înscrieri până pe 10 mai 2019. Detalii...

Internship de 5 luni la EUROCONTROL

Nou! Termenul de depunere aCV-ului s-a prelungit până pe 21 mai 2019! EUROCONTROL Bruxelles - Unitatea ATM Planning, Reporting and Monitoring caută un absolvent (studenții de anul IV sunt eligibili) sau masterand care înțelege sistemul ATM european, jucătorii cheie și...

Angajări Aerostar

Aerostar S. A. Bacău este cea mai importantă companie românească din industria aerospațială. Mulți dintre absolvenții Facultății de Inginerie Aerospațială au fost angajați și au lucrat sau lucrează în cadrul ei. Anul trecut Aerostar a primit din partea Facultății de...

Minivacanță de Paști

Prin adăugarea zilelor libere acordate de Guvern cu zilele recuperate în urma Deciziei Consiliul de Administrație al UPB din 20 februarie 2019, în perioada 26 aprilie - 5 mai 2019 nu se fac ore și nu se lucrează cu publicul la secretariatul facultății. Minivacanță...

FER Open Doors

GKN FOKKER ENGINEERING ROMÂNIA organizează un eveniment Open Doors dedicat studenților Facultății de Inginerie Aerospațială din anul II la sediul companiei: Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus, Cladirea 2, Etaj 3, Sectorul 2, Bucureşti pe data de 17...

Angajări la INCAS

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala “Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. Bucuresti anunță scoaterea la concurs a 4 posturi de ingineri specialisti in Analiza Structuri, cu contract individual de munca pe o perioada determinata, in cadrul proiectelor Space...

Evenimente Alten Delivery Center Bucharest

Prezentare ALTEN ALTEN Delivery Center Bucharest doreste sa vina mai aproape de studentii Facultatii de Inginerie Aerospatiala  si din acest motiv luni 1 aprilie  vom sustine o prezentare catre studentii din anul IV incepand cu ora 16:00 în Polizu sala G01. Acest...