Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA și Universitatea Politehnca din București, Facultatea de Inginerie Aerospațială au semnat pe 13 august 2008 un protocol de colaborare pe o durată de 12 ani, un parteneriat strategic în vederea racordării ofertei de servicii de învăţământ de aviaţie şi a tematicii de cercetare ştiinţifică la necesităţile concrete şi actuale ale operatorilor din domeniul aeronautic şi al ridicării nivelului calitativ al procesului de învăţare şi evaluare în domeniul aeronautic. Protocolul prevede oferirea de sprijin reciproc şi schimbul de resurse umane, materiale, financiare, materiale şi informaţionale. În cadrul colaborării dintre părţi sunt prevăzute următoarele activităţi, obiective:

  1. Parteneriatul în cercetarea ştiinţifică bilaterală şi multilaterală din domeniul ingineriei aerospaţiale, prin adoptarea în planul de cercetare ştiinţifică al UPB pe următorii 4 ani a domeniilor de interes pentru ROMATSA, prin colaborarea în cadrul unor programe de cercetare naţionale, europene şi internaţionale, prin participarea la congrese şi conferinţe internaţionale pe domeniu.
  1. Înfiinţarea cu sprijinul ROMATSA în cadrul Facultăţii de Inginerie Aerospaţială din UPB a unor programe de studii universitare de licenţă şi masterat cu predare în limba engleză de AIR NAVIGATION.
  1. Constituirea unui centru de studii profesionale pentru controlorii de trafic aerian bazat pe cele mai moderne concepte şi tehnologii didactice.
  1. Asigurarea programelor necesare recrutării, pregătirii, evaluării studenţilor în interesul asigurării unei baze de selecţie de bună calitate de personal pentru beneficiarul ROMATSA.
  1. Elaborarea şi punerea în aplicare a unui plan comun de practică a studenţilor UPB în locaţii ale ROMATSA.
  1. Asigurarea convergenţei curriculare a programelor de studii de inginerie aerospaţială oferite de UPB cu cerinţele la nivelul actual şi de perspectivă al aviaţiei pe plan european, prin aducerea disciplinelor în concordanţă cu EASA Part 66 şi prin acreditarea acestora de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
  1. Construirea şi dotarea unui laborator de navigaţie aeriană în cadrul UPB destinat studenţilor şi cursanţii centrului de studii pentru controlorii de trafic aerian. UPB va pune la dispoziţie personal didactic şi auxiliar, precum şi un spaţiu adecvat, ROMATSA va contribui cu finanţare şi dotare a laboratorului.
  1. Editarea în colaborare a unei reviste de specialitate, publicarea în comun a unor lucrări ştiinţifice, comunicarea unor lucrări pe plan internaţional, organizarea în comun a unor seminarii, conferinţe şi simpozioane de specialitate.
  1. Promovarea şi punerea în valoare a contribuţiilor şi priorităţilor româneşti în dezvoltarea aviaţiei naţionale şi mondiale, precum şi a şcolii româneşti de aviaţie.

 

0 Comentarii

Noua Revoluție Franceză: 3DEXPERIENCE

Astăzi sărbătorim Franța și ne aducem aminte de Revoluția Franceză, care a remodelat istoria Europei și a lumii întregi. Mai puțin cred că ne-am aștepta ca o Nouă Revoluție Franceză, infinit mai pașnică de data asta, să remodeleze istoria Europei și a lumii abia...

Tarom angajează ingineri de aviație

Prin amabilitatea absolventei noastre Diana Liță, inginer care lucrează la Tarom în atelierul de reparații avansate materiale compozite, am primit un anunț de angajări de ingineri de aviație. Recomandăm cu căldură compania Tarom, cu care facultatea noastră colaborează...

Tabere studențești 2019

Ca in fiecare an UPB oferă studenților posibilitatea de a participa la programul de tabere. Început cu o luna in urma si derulat la nivelul întregii universități procesul de atribuire a locurilor s-a încheiat. Rezultatele pentru studenții FIA le găsiți...

Travisions 2020

TRAVISIONS 2020 îi invită pe studenții din ciclurile de licență, masterat sau doctorat din Europa să se înscrie cu idei inovatoare ce țin de domeniul transportului pe www.travisions.eu.   Termenul limită pentru a încărca un abstract al proiectului este 30 iunie 2019....

Prezentare ISS

Miercuri, 8 mai 2019 a avut loc prezentarea activităților de cercetare ale Institutul de Științe Spațiale si ale Romanian InSpace Engineering precum si a temelor de cercetare propuse studenților anului 3. Fișierul suport poate fi (re)văzut...