In the Faculty of Aerospace Engineering, the following students organizations are active:

ASFIA – Asociația Studenților Facultății de Inginerie Aerospațială / Faculty of Aerospace Engineering Students Association

EUROAVIA București – Asociația Europeană a Studenților de Inginerie Aerospațială, filiala București / the European Aerospace Enginnering Students Association

AESO – Organizație a Studenților din Facultatea de Inginerie Aerospațială / Faculty of Aerospace Engineering Students Organization